خواست افغان‌ها در تجدید نظر استراتژی مبارزه با تروریزم

در تازه ترین مورد از روند تجدید نظر استراتژی امریکا در مبارزه با تروریزم، وزیران خارجه ی افغانستان و پاکستان باهم گفتگوی ۴۰ دقیقه ای داشته اند.
قرار است نظرات هر دو وزیر خارجه در استراتژی جدید امریکا در مبارزه با تروریزم گنجانده شود.
داکتر رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه افغانستان پس از دیدار با شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان از بهبود روابط این دو کشور سخن گفت. آقای سپنتا افزود که حملات طالبان از مناطق قبایلی پاکستان بر نیروهای دولتی و خارجی و داخلی در افغانستان، روابط افغانستان و پاکستان را خدشه دار کرده است.
شاه محمود قریشی، وزیرخارجه پاکستان در رابطه به دیدار با وزیر خارجه افغانستان گفته است که  فضای جدید همراه با اعتماد در روابط افغانستان و پاکستان به وجود آمده است.
شریک ساختن پاکستان در استراتژی مبارزه با تروریزم، یکی از نکات تجدید نظر در این استراتژی خوانده شده است.
مقام های امریکایی گفته اند که برای مبارزه ی موثر با تروریزم باید به افغانستان و پاکستان از یک منظر دیده شود.
اما چه موضوعاتی در تجدید نظر استراتژی باید در نظر گرفته شوند.
صالح محمد ریگستانی، نماینده ولایت پنجشیر در ولسی جرگه می گوید سه موضوع باید در استراتیژی جدید مبارزه با تروریزم در نظر گرفته شود: «ایجاد هماهنگی بیشتر میان نیروهای افغان و نیروهای بین المللی؛ دوم پوشش سرحدات؛ و سوم فشار برپاکستان برای نابود کردن مراکز تروریستی در مناطق قبایلی آن کشور».
به گفته ی آقای ریگستانی، اگر موضوع چهارم در رابطه به تجدید نظر در استراتژی مبارزه با تروریزم مهم باشد، یقینا جلوگیری از تلفات ملکی در نبرد ها میان طالبان و نیروهای دولتی و خارجی خواهد بود.
آقای ریگستانی افزود بهترین راه برای جلوگیری از افزایش نا امنی ها در افغانستان این است تا مرز های کشور با پاکستان شدیدا تحت نظارت گرفته شود و از ورود طالبان و اعضای القاعده از پاکستان به افغانستان جلوگیری گردد.
این در حالی است که حکومت محلی صوبه سرحد پاکستان، معاهده ی آتش بس با طالبان را در سوات به امضا رسانده است. آقای ریگستانی در این مورد می گوید هرنوع آتش بس در مناطق قبیله ای زمینه های بیشتر را برای افزایش حملات طالبان پاکستانی به افغانستان مساعد می سازد.
اما مقام های امریکایی تاچه اندازه پیشنهاد های هیات افغانی را که در بحث استراتژی مبارزه با تروریزم مطرح می کنند، خواهند پذیرفت؟ آقای ریگستانی در این مورد می گوید، ممکن نیست که تمام پیشنهاد های افغانستان پذیرفته شود، حتا در صورتی که امریکا ظاهرا این پیشنهاد ها را بپذیرد، اما در عمل تطبیق نخواهد کرد.
در همین حال برخی ها به این نظر اند که باید برای حل معضل افغانستان با مخالفان گفتگو شود و از طریق تفاهم با مخالفان به ناامنی ها در کشور پایان داده شود.
آقای ریگستانی می گوید بدون تفاهم و مصالحه، پایان دادن به جنگ در افغانستان امکان پذیر نیست. اما وی می افزاید:»برای رسیدن به یک راه حل سیاسی ما باید از یک معبر جنگ بگذریم».
به نظر آقای ریگستانی با طالبان و القاعده باید با منطق تفنگ سخن گفته شود:»من معتقدم که طالبان و القاعده از میل تفنگ خوب تر صحبت می کنند تا این که با آنها منطق خالی مطرح شود و فشار جنگ تا حدی بر آنها وارد شود که به مذاکره حاضر شوند و معتقد شوند که مردم افغانستان به هیچ صورت نظام طالبانی را نمی پذیرند».
در همین حال سردار محمد رحمان اوغلی، نماینده ولایت فاریاب در ولسی جرگه می گوید در استراتژی مبارزه با تروریزم اولا باید قاطعیت در مبارزه با تروریزم مطرح شود، زیرا در هفت سال گذشته نیروهای خارجی در افغانستان مبارزه با تروریزم را آن گونه که باید جدی می گرفتند نگرفتند. از سوی دیگر دولت افغانستان نیز برخورد قاطعی با تروریستان نداشت؛ چنانچه یک روز از محافظت و نگهداری ملاعمر و رهبران طالبان سخن می گفت و روز دیگر آنها را تروریست خطاب می کرد.
سرکوبی مراکز تجهیز تروریزم قدم دوم است که در تجدید نظر استراتژی مبارزه با تروریزم باید مد نظر گرفته شود. زیرا مراکز و پناهگاه های امن تروریستان در مناطق قبایلی پاکستان موقعیت دارد و پاکستان نیز برخورد متناقض و دوگانه را در مبارزه با تروریزم دارد:» سیاست دوگانه پاکستان در مبارزه با تروریزم، جامعه جهانی از جمله امریکا را در وضعیت بسیار بدی قرار داده است و در صدد است تا از تروریستان برای زر اندوزی بیشتر استفاده کند».
به باور آقای رحمان اوغلی، نیروهای خارجی مطالعات دقیق و عملی از افغانستان ندارند، بنا براین بهتر است تا برای موثریت مبارزه با تروریزم هماهنگی های بیشتری میان نیروهای خارجی و نیروهای امنیتی دولت افغانستان به میان آید. چنانچه تجارب نشان داده است که برخی از عملکرد های نیروهای خارجی بدون این که خود آنان متوجه شوند و آن را اهمیت دهند، در ضدیت با فرهنگ و باور های مردم افغانستان قرار می گیرد و این خود زمینه را برای مخالفان و فعالیت آنها مساعد می کند.
رحمان اوغلی تاکید می کند که تقویت دولت در تمامی زمینه ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است:»بدون دولت قوی در افغانستان هیچ راهکار و هیچ استراتژی ای نمی تواند موثر واقع شود، چون تمام کمک هایی که دولت افغانستان از  کشور های حامی خود اخذ می کند، در باتلاق فساد اداری غرق می شود».
به نظر آقای رحمان اوغلی، اکثر پول هایی که در افغانستان وارد شده، به جیب عده ای سرازیر شده و تاثیرات خود را بر جیب آنها داشته است نه بر بهبود بازسازی اقتصادی، اجتماعی و فکری در افغانستان:»تاوقتی که این دولت ضعیف سرکار است و تاوقتی که این فساد اداری و مواد مخدر به عنوان وسیله ی تجارت برای دولت مداران و طالبان مطرح است، هیچگونه راهکاری و هیچ گونه استراتژی ای نمی تواند موثر باشد».
تجدید نظر در استراتژی مبارزه با تروریزم در حالی از سوی حکومت جدید امریکا مطرح می شود که جنگ و ناامنی در هفت سال گذشته با گذشت هرسال بیشتر شده و طالبان که در سال ۲۰۰۱  تقریبا به کلی در افغانستان شکست داده شدند، حال به یک تهدید بزرگ برای دولت افغانستان و جامعه جهانی مبدل شده اند.

دکمه بازگشت به بالا