خشونت در خانواده (قسمت چهارم)

گزارش های که در این اواخر در مورد خشونت خانوادگی به نشر رسیده است، میزان بسیار بالای را در این زمینه نشان می دهد و تقریبا تعداد زیادی از خانواده ها به نحوی با خشونت رو به رو هستند.
مبتنی بر گزارش های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تنها در سال ۲۰۰۷موارد خشونت علیه زنان ۲۳۸۴ قضیه ثبت شده است. از مجموعه ی این قضایا ۵۱ مورد آن، تجاوز جنسی بوده است.

گزارش های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در پنج ماه اول سال گذشته میلادی، نشان دهنده ی۱۴۲۸ مورد خشونت علیه زنان و کودکان می باشد که ۳۵ مورد آن تجاوز جنسی بوده است.
خود سوزی، تریاک خوردگی، قتل، لت و کوب، سقط جنین، بد دادن یا بدل کردن، ازدواج اجباری، عدم پرداخت نفقه، خود کشی، خرید و فروش زنان، ممانعت از فعالیت های اجتماعی، اعتیاد به مواد مخدر، غصب ملکیت و تجاوز جنسی از مهم ترین موارد خشونت علیه زنان بوده اند که در گزارش های کمیسیون به آن ها اشاره شده است.
در یکی از این گزارش ها مردی با تیشه ای سر  دو خانم اش را تکه تکه نموده و آن ها را به قتل رسانده است.
« مردی بیرحم و مریض خوی که گفته می شود بیشتر به خاطر فقر اقتصادی و مشکلات از این دست، هر دو خانم اش را به قتل رسانده و اینک در زندان به سر می برد، ظاهرا خودش را به دیوانگی زده و این گونه وانمود می نماید که مشکل صحی داشته است. ولی نشانه ها و قرایین و نیز گفته های پدر این قاتل، گویای صحت و سلامتی او بوده و تنها عامل این فاجعه المناک را که منجر به قتل دو خانم او شده است، وضعیت بد اقتصادی و مشکلات زندگی اش عنوان می نماید.
او در یکی از شب ها در حالی که هر دو خانم اش به خواب رفته بودند، تیشه ای به دست گرفته و فرق هر دوی آن ها را تکه تکه می نماید. با هیاهو و سروصدای که بلند می شود، پدر شخص قاتل که در اتاق دیگری بوده است، وارد اتاق او می شود، ولی ورود او دیر هنگام بوده و تا آن زمان کار از کار گذشته بود. هر دو خانم بی دفاع و مظلوم تکه تکه شده و جان داده بودند.
به گفته ی یکی دیگر از خانم های این خانه، مرد قاتل با دومین زن خود فقط دو ماه پیش عروسی نموده و او را به خانه آورده بود. ظاهرا با عروسی دوم وضع بد اقتصادی این خانواده بدتر شده و به خصوص مرد قاتل با مشکلات عدیده ی رو به رو شده بود. از این رو او همیشه عامل این مشکلات را زنان خود دانسته و بدترین بر خورد را با آن ها داشته است».
این خانم در ادامه ی سخنان خود می افزاید: «مثل این که این مرد عقل اش را از دست داده باشد، همیشه تمام عقده هایش را روی خانم هایش خالی نموده و آن دو بیچاره را زیر مشت و لگد خود می گرفت. او بار بار هر دو خانم اش را در تشناب زندانی نموده و از خوردن غذا منع می نمود. او تنها زنان اش را نه بلکه اولاد هایش را که بزرگترین آن ها فقط ده سال عمر دارد، نیز مورد خشونت قرار داده و لت و کوب می نمود. شاید اتفاق نیفتاده باشد که او همراه با اولاد ها و هر دو خانم اش یک شب و یا یک روز را آرام گذرانده و جنگ و جنجال نداشته باشند. در حالی که هر دو خانم او زنان خوب و آرامی بودند»۱…
ادامه دارد

 

پانوشت:
۱- روزنامه هشت صبح شماره ۴۳۹

دکمه بازگشت به بالا