خشونت در خانواده (قسمت ششم و پایانی)

در تازه ترین گزارش ها نیز موارد متعدد از خودسوزی به هدف نجات از خشونت های خانوادگی گزارش شده و متاسفانه ما هر از گاهی شاهد وقوع یکی از این گونه حوادث در کشور خود هستیم.
تنها در روز های اخیر دو مورد از این قضیه در ولایت قندهار اتفاق افتاد که هر دو مورد دلیل اساسی اقدام به این کار را فشار و خشونتی ذکر می کنند که در خانواده بر آن ها تحمیل می گردید.
یکی از قربانیان خانم جوانی است که سنش را بیست و پنج سال گفته و با ۶۰ درصد سوختگی در یکی از شفاخانه های ولایت قندهار بیشتری می باشد.
بخشی از گفته های او در مورد خودش:
« هفت سال پیش عروسی نمودم. سه پسر و یک دختر دارم. از همان اوایل زندگی مشترک برخورد شوهر و به خصوص خشویم با من خوب نبود. به بهانه های مختلف مرا زیر مشت و لگد خود گرفته و آزارم می دادند… شوهرم مردی است که همیشه به حرف های مادرش در مورد من گوش داده و به خاطر حرف های او و به دست آوردن رضایت اش، مرا لت و کوب می کند….
زندگی برایم تنگ شده و به جهنم خانگی تبدیل شده بود. هر کاری کردم نتوانستم برخورد خشو و شوهرم را تغییر دهم، ناچار دست به خود سوزی زده و خواستم این گونه خودم را راحت کنم».
به گفته ی داکتر معالج این خانم، او ۶۰ درصد سوختگی داشته و احتمال خطر مرگ اش قوی است. این داکتر می گوید: «اگر این خانم حتا از مرگ هم نجات پیدا کند، معیوب خواهد بود. برخی از سیستم بدن او از بین رفته و ممکن هرگز کارنکند. آتش بیشترین تاثیرات خود را در قسمت کمر، ران و شکم این خانم گذاشته و احتمال آسیب های جدی در این نواحی وجود دارد».
همزمان با این خانم، دختری که در نتیجه ی فشار پدرش که اصرار داشت تا او را با پیرمردی عروسی نماید، دست به خودسوزی زده و به این گونه تصمیم گرفت تا زندگی اش را از دست داده و به عروسی ای که پدرش می خواست بر او تحمیل کند، تن ندهد. او ۹۰ درصد سوختگی داشته و در این روز ها منتظر مرگ اش به روی بستری از شفاخانه خوابیده است.
باید گفت تنها شوهر نیست که در نظام خانوادگی ما به خود این حق را می دهد که دست به آزار و اذیت زنان زده و آن ها را مورد خشونت قرار بدهد. بافت خانوادگی جامعه ما به گونه ی است که گاهی حتا یکی دیگر از اعضای خانواده مثلا پدر شوهر، برادر شوهر، مادر شوهر و حتا در مواردی زنان دیگری که عضو خانواده می باشند، مثل خواهر شوهر و… نیز این حق را به خود دهند تا خانمی را مورد خشونت قرار دهند.
در یکی از این نمونه ها که در این اواخر در ولایت قندز اتفاق افتاده است، خانمی مورد لت و کوب برادر شوهرش قرار گرفته و سخت مجروح شده است که قضیه توسط کارمندان کمیسیون در این ولایت مورد بررسی قرار گرفته است.
بخشی از این گزارش:
«خانمی که به شدت توسط برادر شوهرش مورد لت و کوب قرار گرفته و صدمه دیده بود، به دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در قندز مراجعه نموده و از رنج ها و مشکلات اش شکایت می کرد.
او نه می تواند حرف بزند و نه می تواند چیزی را بشنود. در حقیقت او هم کر است و هم لال. ظاهرا این مشکلات او، مادر زادی و از قبل بوده است ولی از ورق شکایت او این گونه برداشت می شود که این مشکل مادر زادی او، برایش دردسر آفریده و همیشه علاوه بر این که در خانواده توهین و تحقیر می شود، مورد خشونت اعضای فامیل اش بوده و روز گار بدی دارد.
در شکایت نامه ی او آمده است که برادر شوهرش بی آن که دلیلی داشته باشد، او را مورد لت و کوب قرار داده و حتا از خانه بیرون نموده است. در حالی که شوهرش هیچ گاه مانع این کار او نشده و هرگز نخواسته است برادرش را از آزار و اذیت خانم اش ممانعت نماید.
او نوشته است که همیشه در خانواده مورد خشونت قرار داشته و بار بار لت و کوب شده است. آخرین مورد لت و کوب همان گونه که گفته شد، توسط برادر شوهرش صورت گرفته است که تمام بدن اش را کبود و دردمند نموده است.
علاوه برآن، برادر شوهر او تنها به این کار اکتفا ننموده و با بیرحمی تمام این خانم و یگانه فرزندش را که فقط چهار سال عمر دارد، از خانه نیز بیرون نموده است».

دکمه بازگشت به بالا