خشونت در خانواده (قسمت سوم)

خشونت خانوادگی در افغانستان
خانم داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، که در همایشی به مناسبت روز بین المللی محو خشونت علیه زنان، به روز دوشنبه چهارم ماه قوس سال جاری در تالار دانشگاه علوم طبی کابل، سخن می گفت، اظهار داشت: «خشونت در جامعه ما روند رو به گسترش داشته و تقریبا به یک عمل عادی و روز مره تبدیل شده است».
خانم داکتر سمر از تجاوز جنسی بر زنان و کودکان به عنوان بد ترین و ننگین ترین شکل خشونت ها یاد نموده، اضافه کرد در کشور های درگیر جنگ و بحران اجتماعی گاهی از تجاوز جنسی به عنوان یک حربه برضد حریف استفاده می شود. بدون شک ارتکاب این جنایت جز جنایت های جنگی بوده و آخرین مرحله ی جنایت علیه بشریت و کرامت انسانی است. خانم داکتر سمر از موقعیت رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تقاضا نمود تا مجرمین این گونه جنایت های هولناک، مجازات شده و به سزای اعمال خود برسند، البته با رعایت اصول محاکمات و تمام روش های قانونی عدلی و قضایی.
خانم داکتر سیما سمر، پیشنهادهای را جهت جلوگیری از روند رو به گسترش خشونت علیه زنان در جامعه ما ارایه داشت که شامل موارد ذیر می گردد:
۱- بلند بردن آگاهی عامه: به هدف با لابردن درک افراد از زشتی ها و پیامد های مخرب و تباه کننده ی خشونت در خانواده و اجتماع هرگز به خود اجازه ندهند کسی را مورد خشونت قرار داده و یا شاهد اتفاق و بروز خشونت دیگران باشند.
۲- افشای موارد خشونت علیه زنان و کودکان: این مهم است که تمام موارد خشونت علیه زنان و کودکان به خصوص موارد تجاوزات جنسی افشا گردد. زیرا با افشا و علنی شدن این جنایت ها همزمان با این که مجرم، مصوونیتی را که می تواند در مخفی ماندن این جنایت ها داشته باشد، از دست داده و مسلما به محاکمه و مجازات کشانیده می شود، نفرت عمومی نسبت به جنایت کاران این نوع از جرایم در جامعه به وجود خواهد آمد که خود می تواند باعث کاهش آن در جامعه گردد.
۳- برخورد مسوولانه جامعه مدنی و مطبوعات با قضایایی از این دست: افشا و نظارت بر روند محاکمه و مجازات عاملین قضیه در دستگاه های عدلی و قضایی که می تواند ضامن برخورد عادلانه دستگاه های عدلی و قضایی با دو طرف قضیه (قربانی و متهم) باشد، خود راهکار مناسبی است برای جلو گیری از این چنین جرایم.
۴- برخورد مسوولانه نهادهای امنیتی و دستگاه های عدلی- قضایی کشور با موارد از این نوع جرایم: ایجاد و حفظ هماهنگی بین تمام نهاد های متذکره (پولیس، سارنوالی و محکمه) در پیگیری این گونه قضایا خیلی اهمیت داشته و این فرصت را که تمام قضایا روند قانونی خود را طی نموده و هر مجرمی به جزای اعمال اش رسیده و برای قربانیان دادخواهی شود، فراهم می نماید.
۵- محاکمه تمام مجرمان و کسانی که دست به خشونت علیه زنان و کودکان می زنند: این کار به معنای از بین بردن سیستم معافیت مجرمان بوده و بدون تردید باعث کاهش این جنایت ضد بشری می گردد.
خانم داکتر سمر علاوه بر تاکید جدی در مورد محاکمه و مجازات مجرمان این نوع از جنایات، گفت: ضروری است تا در کنار کسانی که عامل جرم و جنایت محسوب می شوند، تمام کسانی که گاهی در زمینه های فرار و برایت دادن مجرمان این جنایت ها از داخل دستگاه های مثل پولیس، سارنوالی و محکمه همکاری نموده و کمک می نمایند و به این ترتیب باعث می شوند تا مجرمان از مجازات فرار نموده و رها گردند، نیز به شدت مجازات و محاکمه گردند…
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا