جنگ افغانستان نیاز به تعهد دراز مدت دارد

جنرال دیوید پتریوس، فرمانده عومی امریکا در خاورمیانه و آسیای مرکزی گفته است که جنگ افغانستان به حمایت و تعهد دراز مدت نیازمند است که پاکستان را نیز باید شامل شود.
به گفته ی او: «پیشرفت در این کشور نیاز به حمایت محکم دارد». آقای پتریوس این سخنان را در گفتگویی با مجله امریکایی «سیاست خارجی»  بیان کرده است. به گفته ی  پتریوس: «این تعهدات باید شامل پاکستان شود تا آن کشور بتواند نهادهای امنیتی را خود به گونه ی بهتری  تقویت کند».
این سخنان را آقای پتریوس در حالی بیان کرده است که از چندی به این سو نیروهای امریکایی با شلیک راکت و بمباران هوایی  به مناطق قبایلی پاکستان نیروهای طالبان والقاعده را هدف قرار داده اند.
در حال حاضر حدود شصت هزار سرباز خارجی در افغانستان مصروف مبارزه علیه تروریزم اند.  
پتریوس گفته است که ایالات متحده امریکا نمی تواند تنها از تاکتیک ها و روش های که در عراق به خوبی مورد استفاده قرار گرفت، در افغانستان نیز استفاده کند. او گفته است که  شمار زیادی از افغان ها به تلویزیون دسترسی ندارند و قادر به خواندن نیستند  و تامین رابطه با این مورد بسیار سخت تر از تجربه ای است که در عراق وجود داشت.
پتریوس گفته است: «یکی از طرح ها در عراق این بود که ما دریافتیم که شورشیان را به گونه ی دسته جمعی و با ابزار های که ما در دست داشتیم، نمی توانستیم به قتل برسانیم و یا بازداشت کنیم، اما در افغانستان یکی از چالش ها این است که تا دریابیم که به صورت اساسی چگونه می توانیم  شمار تلفات و بازداشت ها را کم کنیم».
پتریوس هم چنان در مورد گفتگوها با طالبان و حزب اسلامی گفته است که این مساله می تواند به ابتکار دولت افغانستان صورت گیرد و نیروهای ایتلاف در آن دخالتی نخواهد کرد.

دکمه بازگشت به بالا