جنرال پتریوس: نجات افغانستان به تلاش های بزرگ نیازمند است

جنرال دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای امریکایی در خاورمیانه و آسیای مرکزی، روز پنجشنبه گذشته گفته است که افغانستان به «حمایت پایدار» از جانب ایالات متحده امریکا نیاز دارد و کشورهای دیگر باید از گسترش و بازخیری مجدد طالبان و افزایش خشونت ها در این کشور جلوگیری کنند.
پتریوس که از ارایه هرگونه تقسیم اوقات زمانی برای تعین این تعهدات خودداری کرد، هم چنان گفته است که ایران به دلیل برنامه هسته ای اش از سوی سازمان ملل تحریم شده است و این مساله در حوزه منافع ایالات متحده و دیگر کشورهای که خواهان یک افغانستان امن می باشند، نیز شامل است.
با این حال او تاکید کرد که این منافع ممکن است مساله گفتگوها با ایران را نیز عملی سازد. او گفته است که این موضوع را به سیاست سازان و دیپلومات های امریکایی پیشنهاد خواهد کرد.
او که در یک کنفرانس در انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا سخن می گفت، بیان داشت که  « نمی خواهد در باره این موضوع حساس عمیق تر صحبت کند».  با این وجود او گفت که « این ها در مقاصد عمومی ما شامل اند و من فکر نمی کنم کسی با آن مخالف باشد».
همانند ایالات متحده امریکا، ایران از تجارت مواد مخدر در افغانستان و نیز بازخیزی افراط گرایی نگران است. پتریوس گفت که ایران نمی خواهد شاهد پیشرفت افراط گرایان سنی باشد که نسبت به پیروان مذهب دیگر، شمار شان در افغانستان بیشتر است. به گفته ی او  با شناخت این مسایل، ایالات متحده فکر می کند که با ایران در منازعه افغانستان دارای نقاطی مشترکی است.
باراک اوباما، رییس جمهوری منتخب ایالات متحده امریکا در جریان کمپاین انتخاباتی خود گفته بود که او افغانستان را به مثابه جبهه مرکزی شکست تروریزم می داند. انتظار می رود که اداره آقای اوباما حدود ۳۰ هزار سرباز جدید را در سال روان میلادی به افغانستان اعزام کند.
پتریوس هم چنان گفت که امنیت در افغانستان تنها با افزایش نیروهای امریکایی بهبود نخواهد یافت. او گفت افغانستان به تعهدات دیپلوماتیک و اقتصادی نیز نیازمند است.
به گفته ی او «هیچ چیز در افغانستان ساده به نظر نمی رسد». با این حال به گفته ی او ممکن از تجاربی که در عراق باعث پیشرفت شد، در افغانستان نیز استفاده شود، اما او اضافه کرد که « این روشن است که افغانستان با عراق کاملا تفاوت دارد».
به گفته ی او، شمار زیادی از مردم در افغانستان سواد ندارند، جغرافیای این کشور ناهموار و صعب العبور است و منابعی که در عراق وجود داشت، در این کشور وجود ندارد.
در این کنفرانس که به هدف مشخص کردن خطوط سیاست خارجی ایالات متحده امریکا در جریان اداره رییس جمهور منتخب باراک اوباما، برگزار شده بود، ویلیام جی پیری، وزیردفاع در اداره بیل کلنتون گفت که آقای اوباما در نخستین سال ریاست جمهوری خود مطمینا با بحرانی در ارتباط به مساله ایران برخواهد خورد.
آقای پیری که شامل گروه سیاست سازان دموکرات برای اداره رییس جمهور منتخب آقای اوباما است، بیان داشت که ایران با «بی گناه» قلمداد کردن خود هم چنان به توسعه برنامه هسته ای خویش ادامه می دهد.
با این وجود او گفت: «به نظر می رسد که اسراییل در زمانی که ایران بتواند سلاح هسته ای را تولید کند، آرام نخواهد نشست».

دکمه بازگشت به بالا