ثبات در سوات و بی ثباتی در افغانستان

دولت پاکستان اعلام کرده است که در تلاش امضای معاهده ی درازمدت آتش بس با طالبان در سوات است.
اما طالبان پاکستانی در پاسخ به این اظهارات مقام های دولتی آن کشور گفته اند که امضای دراز مدت توافقنامه ی آتش بس وابسته به این است که دولت تا چه اندازه با تطبیق شریعت اسلامی در سوات موافقت می کند.  
آتش بس ده روز ه در سوات چند روز قبل در پی درگیری خونینی که در آن حدود هزار تن کشته شدند، میان ارتش پاکستان و طالبان پاکستانی انجام شد.
براساس موافقت نامه ی آتش بس ده روزه در سوات، طالبان می توانند قوانین شریعت را در این منطقه حاکم کنند.
با آغاز آتش بس شماری از تحلیلگران افغان نگران اند که آرامش در سوات زمینه را برای قوی تر شدن طالبان در آن کشور و افزایش حملات شان به افغانستان مساعد کند. طالبان در سوات گفته اند جهاد شان با نیروهای خارجی در افغانستان را ادامه می دهند.
مقام های دولت پاکستان گفته اند که با تطبیق شریعت در سوات موافق هستند و به این معاهده پای بند می مانند.
در همین حال ریچارد هالبروک، نماینده وی‍ژه اوباما برای افغانستان و پاکستان، از توافق پاکستان با طالبان  در سوات اظهار نگرانی کرده و گفته است که این توافق زمینه های بیشتری را برای قوی تر شدن طالبان و القاعده در پاکستان مساعد می کند. اما قریشی، وزیر خارجه پاکستان گفته است ثابت می کند که این معاهده برخلاف منافع غرب نیست.
گزارش ها از باجور حاکی از آن است که در اثر بمباران و راکت باران نیروهای دولتی پاکستانی بر یک پناهگاه مهم
در  باجور ۵ تن کشته شده و بمباری یک پناهگاه مهم طالبان در باجور را از بین برده است
میر احمد جوینده، معاون کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه می گوید که معاهده ی آتش بس میان طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان دراز مدت نیست. آقای جوینده می گوید معاهده ی آتش بس در سوات پیامد های منفی برای افغانستان را در پی دارد. به نظر آقای جوینده طالبان هیچ گاه به معاهده ی آتش بس پایبند نخواهند ماند، زیرا آنها تلاش دارند تا تسلط شان را در مناطق دیگر سوبه سرحد گسترش دهند و به همین منظور طالبان می کوشند تا بر مناطقی در نزدیکی شهر پشاور تسلط یابند.
به گفته ی آقای جوینده آتش بس در سوات هیچ گاه طالبان را اقناع نمی کند تا از حملات شان در مناطق دیگر پاکستان دست بردارند.
آقای جوینده می گوید هیاتی که از افغانستان برای شرکت در بحث بازنگری استراتژی مبارزه با تروریزم به امریکا رفته است، باید این مساله را در نظر داشته باشد:»سفری که وزیر خارجه، زیر دفاع و وزیر داخله به امریکا می روند و برسر تجدید نظر استراتژی مبارزه با تروریزم بحث می کنند، یک فرصت بسیار خوب است تا هیات افغانی امریکایی ها را قناعت دهد که معاهده ی آتش بس در سوات منجر به افزایش تشنج و بی ثباتی در افغانستان می شود».
به نظر آقای جوینده این احتمال نیز وجود دارد که طالبان و نیروهای القاعده در سایر مناطق پاکستان با استفاده از این آتش بس در منطقه ی سوات جابه جا شوند و به این ترتیب، سوات به پناهگاه امنی برای آنها تبدیل گردد.
محمود صیقل، تحلیلگر مسایل سیاسی به این نظر است که آتش بس در سوات ممکن با تفاهم با مراجع دیگر درگیر با تروریزم صورت گرفته باشد:»من فکر نمی کنم که این آتش بس یک آتش بس دراز مدت باشد، این یک حرکت تاکتیکی است، به خاطر فروکش نمودن معضله ای که آتش اش در منطقه زبانه می کشید».
به گفته ی آقای صیقل این تفاهم حد اقل میان بخشی از استخبارات «آی اس آی» و «سی آی ای» صورت گرفته است و در کوتاه مدت شاید برای پاکستان دستاوردی داشته باشد اما در درازمدت همان اندازه که حکومت پاکستان می خواهد از این تاکتیک استفاده کند، به همان اندازه تروریستان نیز از این فرصت استفاده اعظمی خواهند برد.
آقای صیقل در رابطه به تاثیر این آتش بس بر افغانستان می گفت:»چنانچه طالبان پاکستانی گفته اند این توافق آتش بس  تنها با حکومت پاکستان است و حملات شان بر افغانستان پابرجا است».
صیقل می گوید به این ترتیب طالبان پاکستانی برای حمله به افغانستان دست باز دارند:» این آتش بس تاثیرات ناگواری بر افغانستان دارد، به خاطری که از یک طرف خاطر شان جمع می شود و نیروهای شان به طرف افغانستان می آیند، زیرا در بهار پیش رو طالبان پاکستانی تصمیم دارند اهداف شان را برای حملات بعدی در افغانستان هماهنگ سازند».
آقای صیقل در رابطه به انفاذ شریعت از سوی طالبان پاکستانی در سوات می گوید که آن کشور قصدا پس از هر چند سال  صدای شریعت و اسلام را در آن کشور بلند می کند زیرا این شعار ها بقای پاکستان را تضمین می کند و استفاده از اسلام وشریعت بزرگترین حربه برای اهداف سیاسی حکومت پاکستان است.
تجربه در هفت سال گذشته نشان داده است هر زمانی که جنگ و درگیری میان ارتش و حکومت پاکستان با طالبان و القاعده در آن کشور افزایش یافته، ولایات جنوبی افغانستان از آرامی و امنیت خوبی برخوردار بوده اند، اما به محض آتش بس و مصالحه در مناطق قبایلی، حملات طالبان بر اهداف دولتی و نیروهای خارجی در افغانستان افزایش یافته است. به این ترتیب ثبات و آرامی در مناطق قبیله ای پاکستان با افزایش بی ثباتی در افغانستان رابطه ی معکوس داشته است. به این مفهوم که به هر اندازه ای که  طالبان در پاکستان آرام بوده اند حملات بیشتر و شدیدتری در افغانستان طرح ریزی و انجام داده اند.

دکمه بازگشت به بالا