تناقض گویی دولت در رابطه به فساد اداری

در حالی که اخیرا حامد کرزی، رییس جمهور کشور از وجود فساد در تمام ادارات دولتی و نهادهای خصوصی سخن گفت، اداره کنترول وتفتیش می گوید تمام بودجه ای که از سوی دولت به مصرف رسیده به صورت شفات و معقول مصرف شده است.
این اداره  می گوید در جریان سال جاری از حدود ۲ میلیارد افغانی مصارف اضافی دولتی جلوگیری کرده است.
این اداره مسوولیت دارد که مصارف ادارات دولتی را در پایتخت و ولایات افغانستان کنترول کند، از مصارف بیجا جلوگیری نماید و در مورد مصارف ضروری و به جای ادارات به حکومت گزارش دهد.
محمد شریف شریف، رییس اداره کنترول و تفتیش در یک گردهمایی گفت از مصارف اضافی ۲ میلیارد افغانی در ادارات دولتی جلوگیری کرده و این مقدار پول را به خزانه ی دولت برگردانده است. آقای شریف افزود که این اداره توانسته مقدار زیادی از دارایی های بیت المال را که به نحوی از کنترول دولت خارج شده بود،‌ دوباره به دولت برگرداند.
رییس اداره کنترول و تفتیش گفت که در جریان شش ماه گذشته ۹ دوسیه تخطی از قوانین را از ادارات مختلف دولتی تهیه کرده و برای تحقیق بیشتر به لوی سارنوالی فرستاده است.
به گفته ی آقای شریف، در جریان هفت سال گذشته ۱۱۸ میلیارد دالر از سوی جامعه ی جهانی در افغانستان به مصرف رسیده که از این مقدار پول تنها سی در صد آن از طریق وزارت مالیه و بقیه از سوی نهادهای غیر دولتی به مصرف رسیده است.
مقام های این اداره می گویند بخشی از کمک های جامعه ی جهانی که از سوی ادارات دولتی به مصرف می رسد، به صورت مکمل و شفاف کنترول شده و به مصرف می رسند. مسوول کنترول این اداره می گوید مصارفی که از سوی دولت صورت گرفته، عاری از سو استفاده بوده  و در راه های معقول به مصرف رسیده است. به گفته ی این مسوول اداره کنترول و تفتیش،‌ بودجه ای که از سوی پارلمان به تصویب رسیده به صورت شفاف مصرف شده است.
مقام های اداره کنترول و تفتیش می گویند مصارفی که از بانک مرکزی برای هر وزارت خانه داده شده، باید مطابق به مقدار پولی باشد که از سوی وزارت مالیه برای ادارات این ادارات تخصیص داده می شود.  این اظهارات در حالی صورت می گیرد که اخیرا حامد کرزی، رییس جمهور کشور در نشستی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد برگزار شده بود، گفت که فساد در هرسه قوه ی دولت به شمول موسسات خارجی وجود دارد. آقای کرزی تاکید کرد تازمانی که افغانستان خود مبارزه با فساد را به صورت جدی آغاز نکند، این پدیده همچنان دامن افغانستان را رها نخواهد کرد. براساس اظهارات آقای کرزی،‌ فساد در افغانستان هم ریشه ی داخلی دارد و هم خارجی.  حامد کرزی از تمام ادارات دولتی خواست تا با اداره نظارت از استرات‍ژی مبارزه با فساد اداری همکاری کنند.

دکمه بازگشت به بالا