تغییر در کاخ سفید تغییر در افغانستان را در پی دارد؟

قرار است امروز مراسم تحلیف بارک اوباما، رییس جمهور منتخب امریکا برگزار گردد.‌ آقای اوباما چهل و چهارمین رییس جمهور امریکا واز حزب دموکرات های این کشور است.
در تازه ترین مورد، وزیر خارجه آقای اوباما، خانم هیلاری کلینتون دولت افغانستان را ضعیف، فاسد و حکومت مواد مخدر خطاب کرد. جوبایدن معاون اوباما که اخیرا سفری به افغانستان داشت و با چند تن از مقام های دولتی و غیردولتی دیدار داشت، گفته می شود که با پیام خوشی از حکومت افغانستان بر نگشته است.
بدین ترتیب انتقاد های رییس جمهور کرزی از نیروهای امریکایی و مقام های آن کشور نیز در سال جاری به شکل آشکار تر و صریح تر آن ادامه داشت. در این صورت، آیا شرکت نکردن آقای کرزی در مراسم تحلیف اوباما به مفهوم گزینش تیم دیگری از افغانستان توسط حکومت جدید امریکا برای اداره بعدی افغانستان است؟
داکتر محی الدین مهدی، سخنگوی شورای متحد ملی افغانستان و از تحلیلگران مسایل سیاسی کشور می گوید سخنان هیلاری کلینتون، وزیر خارجه امریکا در قبال دولت افغانستان خود نمایانگر این نکته است که دیگر آقای کرزی تحت حمایت امریکا در افغانستان نیست. به گفته ی آقای مهدی، این نگرانی وجود دارد که باز هم آقای اوباما در مورد گزینش افراد در افغانستان اشتباه کند زیرا کسانی که هم اکنون در مراسم تحلیف آقای اوباما شرکت کرده اند، به نحوی از همکاران آقای کرزی در دولت کنونی اند و در پیشبرد امور دولت داری همکاران آقای کرزی بوده اند. آقای مهدی می گوید کسانی که در مراسم تحلیف آقای اوباما شرکت کرده اند، خود شان در حکومت کنونی در حال حاضر دارایی مقام اند و  یا قبلا دارایی مقام هایی بوده اند. او می گوید اگر این نظام در هفت سال گذشته ناکام بوده، افرادی که در مراسم تحلیف آقای اوباما نیز شرکت کرده، در این ناکامی با آقای کرزی شریک اند. از سویی آقای مهدی می گوید این تیم نمی تواند نمایندگی از ملت افغانستان نماید و این مایه نگرانی است که هنوز اوباما شناخت کافی از مردم افغانستان پیدا نکرده ااست.
اما عبدالغفور لیوال، رییس مرکز مطالعات منطقه ای افغانستان می گوید شرکت نکردن رییس جمهور کرزی در مراسم تحلیف اوباما، به این مفهوم نیست که حکومت جدید آن کشور روابط خوبی با حکومت افغانستان ندارد، زیرا کمتر اتفاق می افتد که در مراسم تحلیف یک رییس جمهور، رییسان جمهور کشورهای دیگر شرکت کنند، اما در سطح پایین یعنی در سطح وزیران خارجه می توانند در این مراسم به نمایندگی از دولت یک کشور شرکت کنند.
اشتراک این سه تن از افغانستان در مراسم تحلیف اوباما این سوال ها را بر انگیخته است که آیا رییس جمهور جدید از کس دیگری غیر از کرزی در افغانستان حمایت می کند؟ برخی از صاحب نظران به این نظر اند که انتقاد های اوباما و تیم همکار او حاکی از آن است که آقای کرزی دیگر شخص مورد حمایت دولت جدید امریکا نیست و امریکا به دنبال گزینه ی جدید دیگری است که بتواند در آینده افغانستان را به صورت موثر تر آن اداره نماید.

دکمه بازگشت به بالا