تعلل در برگزاری انتخابات توجیهاتی که قابل پذیرش نمی باشد

کمیسیون مستقل انتخابات با بر شمردن دلایلی در تلاش است تا تاریخ برگزاری انتخابات را به تعویق اندازد. این در حالی  است که مجلس نمایندگان، احزاب سیاسی و نهاد های مدنی خواستار برگزاری انتخابات مطابق قانون اساسی یعنی قبل از جوزای سال آینده می باشند. کشور های حامی دولت افغانستان نیز از برگزاری به موقع انتخابات در افغانستان حمایت می کنند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا در یک نشست خبری گفته است که انتخابات در افغانستان هرچه زودتر برگزار گردد. تعلل کمیسیون انتخابات دلایلی که ذکر می کند، از چند جهت قابل بررسی است.
یکی از د لایلی که مسوولان کمیسیون روی آن تاکید می کنند، مساله ی امنیت می باشد. مسوولان کمسیون  انتخابات به خوبی می دانند که با تاخیر سه ماه و چند ماه هیچ معجزه ای در کشور اتفاق نخواهد افتاد. وقتی که  حکومت و جامعه جهانی در ۷ سال نتوانند از عهده ی تامین امنیت برآیند، چگونه ممکن است که در طی سه ماه و یا بیشتر از آن به این مهم دست یابند. هرچند ایالات متحده امریکا و دیگر هم پیمانان آن از اعزام سربازان بیشتر برای تامین امنیت انتخابات سخن گفته اند، اما نمی توان با خوشبینی زیاد به این مساله نگاه کرد. با این وصف نمی توان انتخابات را با این بهانه که امنیت صد درصدی وجود ندارد، به تعویق انداخت. وضعیت فعلی کشور نشان می دهد که این مشکل چیزی نیست که با تاخیر یک ماه و چند ماه قابل حل باشد. از این جهت نباید سرنوشت انتخابات را با موضوع امنیت گره زد. موضوع دومی که روی آن زیاد تاکید می گردد، مساله ی آب و هوا در زمان برگزاری انتخابات می باشد. این دلیل در حالی ارایه می گردد که مسوولان در تصویب قانون اساسی با درک شرایط جغرافیایی و جوی به تاریخ برگزاری انتخابات اشاره کرده اند. گذشته از این، اگر زمان برگزاری انتخابات در ماه ثور در نظر گرفته شود، هیچ مشکلی برای عبور و مرور، نقل و انتقالات و مسایل لوژستیکی وجود ندارد. یکی از دلایل دیگر کمیسیون، مساله ی مالی برای برگزاری انتخابات می باشد. با توجه به فرصت های که در اختیار بوده، چرا به این مشکل از قبل توجهی صورت نگرفته است. مسوولان کمیسیون سال ها است که در این اداره مشغول کار اند و معاش های گزاف دالری دریافت می کنند، اما این کمیسیون با وصف وقت زیاد اکنون فاقد آمادگی برای برگزاری انتخابات می باشد.
اکنون به خوبی در می یابیم که دلایل ذکر شده از سوی مسوولان کمیسیون انتخابات بیش از آن که یک دلیل واقعی بوده باشد، بیشتر با هدف سیاسی مطرح می گردد. آقای کرزی با تاخیر انتخابات می خواهد که از فرصت های به دست آمده استفاده کرده و عرصه را برای حضور مجدد خود در کاخ ریاست جمهوری فراهم نماید. این دلایل در حالی ارایه می گردد که هیچ میکانیزمی برای دوران پس از ختم قانونی کار رییس جمهور پس از جوزای سال ۱۳۸۸ ذکر نشده است. هرچند برخی از منابع از تلاش های رییس جمهور برای برگزاری لویه جرگه اضطراری حرف می زنند، اما امکان برگزاری آن نیز در شرایط کنونی متصور نمی باشد. یکی از دستاورد های که همواره جامعه جهانی و حکومت آقای کرزی از آن یاد می کنند، انتخابی بودن نظام می باشد.
اگر واقعا حکومت و جامعه جهانی نتوانند انتخابات را در موعد قانونی آن برگزار نمایند، این دستاورد را نیز در معرض سوال قرار داده و مشروعیت سیاسی نظام را با مشکل مواجه می سازند. بدون تردید، یکی از مسوولیت های اساسی رییس جمهور در هر دوره،  حراست و پاسداری از قانون اساسی و ارزش های دموکراتیک آن است. اگر انتخابات در زمان معین آن برگزار نگردد، معلوم می شود که رییس جمهور خود در نقض قانون پیشگام شده و نتوانسته است از آن حراست نماید.
با توجه به فرصت باقی مانده، خوب خواهد بود که از همه ی امکانات استفاده شود، تا انتخابات در زمان تعیین شده ی برگزار شود.

دکمه بازگشت به بالا