تا چند روز دیگر رییس فدراسیون تکواندو انتخاب می شود

بر بنیاد فیصله مورخ نهم جدی هیات رهبری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک مبنی به درخواست ورزشکاران، مربیان و داوران ملی و بین المللی تکواندوی کشور مان و نماینده گان فدراسیون تکواندو؛ مبنی به برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون تکواندو روز چهارشنبه مورخ ۲۵ جدی سال روان برگزار شود. قابل یاددهانیست که چندی پیش هیات رهبری فدراسیون تکواندو و نماینده گان فدراسیون تکواندو در ولایات تصمیم گرفتند که ریاست آقای غلام ربانی ربانی را در فدراسیون تکواندو غیر قانونی اعلام کنند.

بر بنیاد خبرنامه های منتشره از جانب هیئت رهبری فدراسیون تکواندو، دلیل اصلی غیر قانونی دانستن دوره کار آقای ربانی بخاطر بی برنامه گی، خود کامه گی و عدم برگزاری اسامبله های عمومی و انتخابات ریاست فدراسیون عنوان شده است. رهبری فدراسیون تکواندو خواهان برگزاری انتخابات شفاف زیر نظر ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک و زیر نظارت نماینده گانی از وزارتهای امور داخله، دفاع ملی، معارف، تحصیلات عالی، ریاست عمومی امنیت ملی و لوی سارنوالی شده اند.

دکمه بازگشت به بالا