بودجه جنگ امریکا بررسی شود

روزنامه واشنگتن پست گزارش می دهد که باراک اوباما، رییس جمهور منتخب ایالات متحده امریکا، باید مصارف جنگ عراق و افغانستان را بیشتر زیر نظر بگیرد. این مطلب را یک تحقیق تازه که از سوی مرکز بررسی های استراتژیک بودجه امریکا انجام داده است، پیشنهاد می کند.

این تحقیق از اداره جورج بوش به دلیل مصارف زیاد پول در عراق و افغانستان که در سال آینده میلادی قرار است تا سقف یک تریلیون دالر افزایش بیابد، نیز انتقاد کرده است.
براساس این تحقیق، حتا با وجود کم شدن شمار سربازان امریکایی در عراق، هزینه های مستقیم جنگ افغانستان و عراق تا سال ۲۰۱۸ به ۱٫۷ تریلیون دالر بالغ خواهد شد. مواردی را که این تحقیق به آن پرداخته است، در واقع شامل صدها میلیون دالری که به صورت غیر مستقیم از سوی ایالات متحده امریکا در این دو کشور به مصرف می رسد، به حساب نیاورده است.
بر مبنای این تحقیق مصارف جنگ عراق به تورم بانکنوت های دالر در سطح جهانی انجامیده است، در حالی که حتا جنگ جهانی دوم نیز تا این حد به اقتصاد امریکا آسیب نرسانیده بود.
این در حالی است که باراک اوباما، رییس جمهور منتخب ایالات متحده امریکا، رابرت گیتس، وزیر دفاع فعلی اداره بوش را در پست خود اش ابقا کرده است، ولی گفته است که اداره ی او مصارف هردوجنگ افغانستان و عراق را که امریکا در آن سرگرم است، به بررسی خواهد گرفت. به نظر باراک اوباما، مصارف هر دو جنگ عراق و افغانستان از سال ۲۰۰۱ به این سو به صورت سرسام آوری بالا رفته است.
در همین حال، تحقیق جدید نیز پیشنهاد بررسی مصارف جنگ امریکا را در دو کشور یاد شده داده است.
استیف ام کوسیاک، نویسنده این تحقیق گفته است که اداره رییس جمهور اوباما باید «راه های درستی را برای اصلاح بودجه جنگ دولت امریکا جستجو نماید».
با این وجود اداره مدیریت بودیجه امریکا در زمینه این تحقیق تاکنون هیچ گونه واکنشی نشان نداده است. به گفته ی این اداره، کانگرس امریکا ۸۱۹٫۶ میلیارد دالر را برای سال مالی ۲۰۰۸ به منظور تامین مصارف جنگ در افغانستان و عراق به تصویب رسانیده است. سال مالی ۲۰۰۹ دولت ایالات متحده امریکا در آخر سپتامبر ۲۰۰۹ به پایان می رسد.
برمبنای این گزارش جنگ عراق از آنچه که اداره رییس جمهور بوش پیش بینی کرده بود، بسیار فراتر رفته است.
هم چنان گزارش می گوید که مصارف مستقیم جنگ برای حکومت ایالات متحده در سال ۲۰۰۱ صرفا ۱۷ میلیارد دالر افزایش یافت. زمانی که طالبان از افغانستان بیرون رانده شدند این مصارف به ۹۳ میلیارد افزایش یافت و با شروع تهاجم امریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، مصارف ارتش امریکا در سال ۲۰۰۸ سر به ۱۸۲ دالر رسید.
گزارش یاد شده می گوید که این هزینه ها، شامل مصارف عملیاتی، احیای اردوی افغانستان و عراق و نیز مصارف سربازانی که در این جریان متقاعده شده اند می باشد. گفته می شود که این تحقیق براساس گفتگوها با نظامیان امریکایی در خارج از آن کشور تهیه شده است.

دکمه بازگشت به بالا