برق که آمد! امید چیز های دیگر هم بیاید

 از دو سه روز به این سو برق در بعضی مناطق شهر کابل به طور ۲۴ ساعته وجود دارد. در کابل که برق در گذشته مدام به صورت متناوب وجود داشت و حتا در بعضی مناطق در هفته دو سه شب بیشتر برق نبود، وجود مداوم برق نعمت حیرت آور محسوب می گردد. مردم آن قدر خرسند هستند که نمی دانند در قبال این موضوع چه و اکنشی نشان دهند .
هرچند هنوز به طور رسمی گفته نشده که این برق از کجا آمده ولی گفته می شود این برق همان برق وارداتی است که از کشور ازبکستان خریداری گردیده است و گفته می شود در حال حاضر حدود ۴۰ میگاوات برق به افغانستان وارد می گردد.

هر چند این قرار داد در مقابل ضرورت بیش از ۳۰۰ میگاوات چیزی نیست ولی با توجه به گفته های وزیر محترم انرژی و آب احتمال دارد برق حرارتی نیز که قرار بود فعال گردد، به کارافتاده و مردم بالاخره برق را به طور گستره احساس می کنند. برق دار شدن شهر کابل یکی از مهم ترین اصل های است که باید از خیلی قبل حتا از زمان آغاز به کار حکومت انتقالی به آن جدی برخورد می شد. ولی این کار دیر انجام شد با آن هم  آمدن اش را می توان برای کابل به فال نیک گرفت. مسلما با برق دار شدن شهر کابل تغییرات وسیعی در کابل رخ خواهد داد. محیط زیست کمتر آلوده خواهد گردید، امنیت به شکل بهتر تامین خواهد شد و مصارف مردم نیز تا حدی کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر حضور برق در کابل می تواند در فعالتر شدن چرخه اقتصادی در این بخش کشور نیز نقش مهم داشته باشد. زیرا با آمدن برق کارخانه های زیادی فعال خواهد شد و زمینه ی اشتغال زا نیز بیشتر فراهم خواهد گردید.
این مسایل اهمیت برق را در زندگی مردم به خوبی هویدا می کند.
با آن که حکومت در حال حاضر همیشه با انتقادهایی به دلیل ضعف مدیریت و هزار و یک دلیل دیگر مواجه است، ولی انتقال برق به کابل را باید به دیده ی قدر نگریست هر چند سال ها از زمانی که باید کابل برق دار می گردید، گذشته است.
با آمدن برق آدم به این امید می افتد که شاید همچون آمدن برق به کابل چیز های دیگر نیز که برای مردم ضروری است حضور خود را در زندگی مردم نشان دهد. چیز های نظر امنیت، کار، آرامش که می تواند مردم را به آینده بهتر امید وار بسازد.
حالا که حکومت توانسته یکی از وعده های اساسی خود را به مردم کابل ادا کند، ای کاش سلسله ی ادا شدن وعده های دیگر نیز استمرار یابد، هرچند فکر کنم امیدها زیاد خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا