انتخابات به تعویق افتاد چه کسی تا برگزاری انتخابات کشور را اداره می کند

هیچ ماده ای در قانون اساسی کشور برای جایگزینی رییس جمهور تا مدتی که انتخابات برگزار می شود، وجود ندارد.
نصرالله استانکزی، استاد حقوق در دانشگاه کابل در مورد تعویق انتخابات و برگزاری آن به تاریخ ۲۹اسد سال آینده، می گوید که  بر اساس ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان، رییس جمهور جدید باید در اول جوزای سال پنجم آغاز به کار نماید و سی یا شصت روز قبل از اول جوزا انتخابات باید برگزار شود.
آقای استانکزی می گوید:» تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در تناقض جدی و در مغایرت با قانون اساسی افغانستان قرار دارد».
در صورتی که انتخابات پیش از ماه جوزای سال آینده برگزار شود، آقای کرزی باید در اول جوزا، قدرت را به رییس جمهور منتخب جدید واگذار کند، اما حال که کمیسیون مستقل انتخابات، تاریخ برگزاری انتخابات را روز ۲۹ ماه اسد تابستان آینده اعلام کرده، مشروعیت پست ریاست جمهوری را  در چهارماهی که از اول جوزا تا ۲۹ اسد می گذرد، کی به عهده خواهد داشت؟ آقای استانکزی در این مورد می گوید:»متاسفانه در این مورد قانون اساسی افغانستان مسکوت است، هیچ توضیحی ندارد. همچنان با تاسف باید بگویم که مرجعی هم وجود ندارد که در افغانستان قانون اساسی را تعبیر بکند، تا لوی جرگه دایر می شود».
به نظر آقای استانکزی هیچ مرجعی در کشور وجود ندارد که بزرگترین خلا در قانون اساسی هم همین موضوع است. به گفته ی آقای استانکزی»فقط یگانه راهی که وجود دارد که در قانون اساسی افغانستان آمده، به استثنای این که مشروعیت این دوره را در حالت اضطرار ببینیم؛ یعنی رییس جمهور حالت اضطرار اعلان کند و شورای ملی افغانستان آن را تصویب  بکند، در آن صورت است که تداوم کارش مشروعیت پیدا می کند».
در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات یکی از دلایل به تعویق انداختن انتخابات را مساعد نبودن اوضاع اقلیمی اعلام کرده، اما آقای استانکزی می گوید قانون اساسی بهترین وقت را به خصوص برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مشخص کرده است.  
برخی  از نمایندگان ولسی جرگه می گویند با برگزاری نخستین جلسه ولسی جرگه، در رابطه به اعلام تاریخ برگزاری انتخابات، واکنش نشان خواهند داد. کبیر رنجبر، نماینده کابل در ولسی جرگه می گوید که روز پنجشنبه زمانی که کمیسیون انتخابات زمان دقیق برگزاری انتخابات را اعلام کرد، ولسی جرگه، جلسه نداشت و با برگزاری نخستین جلسه ولسی جرگه،‌ واکنش نمایندگان از طریق رسانه ها اعلام خواهد شد.
آقای رنجبر گفت:» آنچه را که من می خواهم بگویم، فقط و فقط یک تاسف است، یک تاسف بسیار بسیار عمیق از اعلام بسیار نابهنگام و بسیار نادرست کمیسیون مستقل انتخابات در نقض صریح قانون اساسی.»
به گفته ی آقای رنجبر، دلایلی که کمیسیون مستقل انتخابات در مورد تعویق زمان برگزاری انتخابات ارایه کرده است، دلایلی نیستند که سبب تعویق انتخابات شوند.‌ رنجبر می گوید که کمیسیون مستقل انتخابات بر ماده های ۳۳ و ۵۵ قانون انتخابات استناد می کند، در حالی که هیچ ماده ای از این قانون نمی تواند خلاف قانون اساسی افغانستان تعبیر شود:» تمام آنچه را که مقام های کمیسیون مستقل انتخابات مطرح می کنند، از نظر حقوقی چرندیات است، به خاطر این که هیچ قانونی نمی تواند در تضاد با قانون اساسی افغانستان واقع شود».
رنجبر می گوید کمیسیون مستقل انتخابات و اقعا مستقل است اما در چوکات قانون و هیچ کس نمی تواند در کار آنها دخالت کند:»یگانه محدوده ای که برای کمیسیون وجود دارد محدوده قانون اساسی افغانستان است.  به این مناسب(رویه) این ها از چوکات قانون اساسی خارج می شوند و قانون اساسی را نقض می کنند و مرتکب جرم می شوند،‌ جرم هم جرم کلان».
آقای رنجبر در رابطه به مشروعیت کار رییس جمهور در مدت چهار ماه از اول جوزا تا ۲۹ اسد می گوید، از اول جوزا به بعد هر روزی که آقای کرزی در مسند قدرت باشد، ما اورا به حیث رییس جمهور قانونی و به حیث رییس جمهور مشروع شمرده نمی توانیم و کارش مشروعیت و قانونیت نخواهد داشت.
رنجبر می گوید تاخیر انتخابات فقط و فقط انگیزه سیاسی دارد، زیرا تمام دلایلی که کمیسیون انتخابات می آورد، کاملا بی پایه و بی اساس است. زیرا در لویه جرگه (زمان برگزاری انتخابات) به صورت شعوری در قانون اساسی گنجانده شده است.
آقای رنجبر در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون انتخابات به تحریک رییس جمهور انتخابات را به تعویق انداخته، می گوید:»یقینا برای این که بدون مصلحت رییس جمهور و بدون پشتیبانی رییس جمهور به هیچ صورت این جرات را هیچ کسی به شمول کمیسیون مستقل انتخابات نداشت تا قانون اساسی را نقض کند.»
این در حالی است که روز گذشته صبغت الله سنجر رییس پالیسی دفتر رییس جمهور در گفتگو با رسانه ها گفت که قانون اساسی گفته است رییس جمهور از روزی که انتخاب می شود تا ۵ سال دیگر رییس جمهور است و مدت کار رییس جمهور به دلیل این که از ماه میزان آغاز کرده است؛ در همان تاریخ ختم می شود.
برخی از تحلیلگران به این نظر اند که آقای کرزی می خواهد با تعویق انتخابات، بر تداوم قدرت خود ادامه دهد.
تاحال شماری از احزاب و جریان های اپوزیسیون نیز مخالفت شان را با اعلام تاریخ انتخابات،‌ نشان داده اند. این در حالی است که تاحال معلوم نیست که بعد از اول جوزا چه کسی در ریاست جمهوری قرار خواهد گرفت.

دکمه بازگشت به بالا