امریکا در افغانستان تعهد درازمدت دارد

۸صبح، کابل: داکتر رنگین دادفراسپنتا، وزیرخارجه کشور که در راس یک هیات بلندپایه ی دولتی برای مطرح کردن دیدگاه های دولت افغانستان در تدوین استراتژی جدید امریکا درمورد افغانستان، به امریکا سفرکرده بود، پس از بازگشت تدوین استراتژی جدید امریکا را امیدوار کننده توصیف کرد.
آقای اسپنتا روز پیش در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر داخله و مشاور امنیت ملی رییس رجمهور، گفت که در تدوین استراتژی جدید امریکا در مورد افغانستان، روی مسایل مبارزه با تروزیرم، موادمخدر، کاهش فساد اداری، تقویت دولتداری خوب به شمول توسعه ی آن، توجه به اولویت های افغانستان مانند تعلیم و تربیه، راه سازی، زراعت و انرژی و همچنین کاهش تلفات ملکی در جریان نبردها با مخالفان دولت، و صلح و آشتی ملی تمرکز شده است.

همچنین وزیر خارجه افزود که هیات افغانی در دیدار با مقام های ایالات متحده امریکا، دریافت که آن کشور در افغانستان تعهد درازمدت دارد و همچنین در مورد تقویت نهادهای دولتی، ثبات و امنیت در افغانستان و منطقه و افغانی ساختن برنامه های امنیتی و بازسازی تاکید دارد.
با آن که وزیرخارجه کشور برهماهنگی و هم سویی در این گفتگوها با مقام های امریکایی تاکید کرد، اما گفت:” یکی از مسایل اصلی که ما در مورد آن تاکید داشتیم، این بود که مردم و حکومت افغانستان با هرنوع سیاست تقلیل گرایانه مخالف اند و مبارزه باتروزیرم تنها نابودی پایگاه های القاعده در منطقه ی ما نیست.

 بلکه، ایجاب می کند که افغانستان و کشورهای منطقه ی ما عاری از تروریزم باشد و این کشور دارای نظام سیاسی مبتنی بر حاکمیت مردم و نظام اقتصادی مبتنی برشگوفایی اقتصادی باشد”.
با این حال، وی افزود که برآورده شدن این اهداف بدون همکاری جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده امریکا ممکن نیست. به گفته ی آقای اسپنتا، دولت امریکا تاکید داشت که یک استراتژی فراگیر و مبتنی برتوسعه ی اقتصادی و تقویت نهادهای دولتی در مبارزه با تروریزم تدوین شود. وی گفت پالیسی جدید امریکا در قبال افغانستان و کشورهای منطقه تا اوایل ماه اپریل به دسترس رسانه ها و سران کشورهای عضو ناتو قرار خواهد گرفت.
درهمین حال حنیف اتمر، وزیر امور داخله که در ترکیب این هیات قرار داشت، می گوید دولت امریکا بر تقویت و رشد نهادهای امنیتی افغانستان توافق نموده، و از طرح دولت افغانستان مبنی بر افزایش و تجهیز بیشتر پولیس استقبال کرد.
وی گفت :” در سه مورد عمده میان مقام های دو کشور توافق صورت گرفت: یک، رشد وتقویت نهادهای امنیتی کشور؛ دوم راه حل برای کاهش تلفات ملکی؛ و سوم در مورد مبارزه با جرایم و به ویژه جرایم سنگین. در راستای جرایم، پولیس فدرال امریکا (اف بی آی) تعهد کرد که ما را کمک کند”.
موضوعات اصلی سفر هیات افغانی به امریکا مطرح کردن دیدگاه این کشور در تدوین استراتژی جدید امریکا و دیدار بامقام های دولت پاکستان بود.
وزیر خارجه کشور افزود که دیدگاه افغانستان در مورد استراتژی امریکا در قبال این کشور، این بود که رهبری و مسوولیت پذیری افغانستان به عنوان یک اصل پذیرفته شود، نهاد های امنیتی تقویت شوند و توجه به منابع تروریزم صورت گیرد.
با این حال آقای اسپنتا علاوه کرد که در دیدار با مقام های پاکستانی نیز توافق شد که هرکشور دارای مسوولیت مشخص است و در زمان معین از نتایج توافقات گزارش دهد و جلساتی را در مراکز کشورهای افغانستان، پاکستان و امریکا ترتیب دهد.

 

دکمه بازگشت به بالا