افزایش انتقاد امریکا از حکومت افغانستان

هیلاری کلینتون، وزیر خارجه حکومت باراک اوباما، طی اظهاراتی در سنای امریکا دولت افغانستان را دولت «مواد مخدر»، ضعیف و ناتوان خوانده است.
این نخستین انتقاد صریح تیم اوباما از حکومت آقای کرزی نیست. پیش از این خود آقای اوباما در سفر به افغانستان گفته بود که «حاکمیت دولت آقای کرزی در مدت ۷ سال تنها در محوطه ارگ ریاست جمهوری» محدود مانده است.
اما داکتر رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه ی کشور با رد گفته های خانم کلینتون، گفته است که دولت افغانستان تلاش زیادی را در راستای کاهش مواد مخدر انجام داده است. آقای سپنتا همچنین گفته است اگر جامعه ی جهانی می خواهد مواد مخدر در افغانستان کاهش یابد، کنترول ولایت هلمند را در دست گیرد؛ ولایتی که درصدی بزرگ مواد مخدر افغانستان را تولید می کند.
احمد سعیدی، تحلیلگر مسایل سیاسی افغانستان می گوید خانم کلینتون و همه ی حامیان بین المللی کشور می دانند که دولت افغانستان ناتوان است.
او می گوید دلیل برنده شدن اوباما در امریکا این بود که او می خواهد سیاست برعکس نسبت به روش های سیاسی بوش را داشته باشد. به گفته ی آقای سعیدی، در افغانستان کسانی به قدرت رسیدند که بوش را بسیار دوشت داشتند اما حکومت اوباما علیه کسانی در افغانستان عمل خواهد کرد که روابط نزدیکی با بوش داشتند.
آقای سعیدی ادامه می دهد: «کسانی که با حمایت امریکا در افغانستان به قدرت رسیده اند حالا تبلیغات ضدامریکایی را سر می دهند؛ به این ترتیب اختلافات یک جانبه نیست، چنانچه رادیو تلویزیون افغانستان نیز تحت رهبری کریم خرم تبلیغات شدیدی را علیه امریکا پخش می کند». این در حالی است که به نظر آقای سعیدی، دولت افغانستان باید با امریکا تفاهم داشته باشد و افغانستان در حال حاضر به هم نظری ضرورت دارد تا به مقابله با امریکا».
 به باور آقای سعیدی هر چند که رهبری دولت افغانستان در تولید و قاچاق مواد مخدر دست ندارد، اما شماری از والی ها و مقام های حکومتی در پایتخت و ولایات، در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر دست دارند.
سیامک هروی، معاون سخنگوی رییس جمهور کرزی می گوید که علت اصلی ادامه ی کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در افغانستان ناامنی است و بخشی از این پدیده به سیاست های خود جامعه جهانی بر می گردد. به گفته ی آقای هروی، مواد مخدر سبب شده تا چهره ی بدی از افغانستان نزد جهانیان ترسیم شود.
اما او می گوید اگر تصور شود که دولت افغانستان در راستای کاهش و محو مواد مخدر کار نکرده، این یک «اشتباه محض» است. به گفته ی آقای هروی دولت افغانستان تمام تلاش های خود را به خرچ داده تا دیگر مواد مخدر در افغانستان تولید نشود. هروی می گوید در اثر تلاش حکومت افغانستان کشت مواد مخدر در ۱۷ ولایت صفر شده و کشت کوکنار تنها در ولایاتی ادامه دارد، که تاحال امنیت در آن ولایات تامین نشده است.
به نظر آقای هروی مبارزه با کشت کوکنار در ولایات نا امن نیازمند همکاری جامعه جهانی با دولت افغانستان در عرصه های تامین امنیت، و میسر ساختن بدیل معیشت برای دهقانان است. هروی می گوید کم توجهی جامعه جهانی به مناطقی که امنیت شان تامین نشده و مبارزه ی کم تری با کشت و تولید مواد مخدر صورت گرفته، اسباب افزایش تولید مواد مخدر را در این مناطق فراهم کرده است.
مقام های دولت افغانستان بارها از سیاست جامعه جهانی در مورد مبارزه با کشت کوکنار انتقاد کرده اند. رییس جمهور کرزی در کنفرانس هایش تاکید کرده است تازمانی که ولایت هلمند از سوی والی ای که از سوی حکومت تعیین شده بود، اداره می شد،‌ دولت در تمامی ولسوالی های این ولایت کنترول داشت، اما از زمانی که والی این ولایت به خواست نیروهای ساکن در این ولایت تعیین می شود، تسلط دولت بر شماری از ولسوالی های این ولایت محدود شده و حضور مخالفین در این ولسوالی سبب شده تا دهقانان به سادگی دست به کشت کوکنار بزنند.
اما آقای هروی در این مورد که آیا نیروهای انگلیسی مستقر در هلمند تلاش کافی برای کاهش تولید مواد مخدر به خرج می دهند یا نه، می گوید این تصور درست نیست که این نیروها زمینه را برای کشت کوکنار فراهم می کنند: «ما از جامعه جهانی می خواهیم تا توجه بیشتری به بازسازی و تامین امنیت این مناطق نمایند».
آقای هروی می گوید در قسمت مبارزه با کشت کوکنار، ناهماهنگی میان اعضای جامعه جهانی وجود دارد و از سوی دیگر بازار مصرف مواد مخدر در کشور های غیر از افغانستان است. به باور آقای هروی بازار بین المللی برای مواد مخدر وجود دارد. وقتی یک چیزی برای فروش بازار نداشته باشد، طبیعی است که برای تولید هم بازاری ندارد. خریداران فرامرزی و جود دارند که مواد مخدر را می خرند و به همین سبب بازار کشت کوکنار در افغانستان پر رونق شده و به طور فزاینده ای این تولیدات به پاکستان و از آنجا به کشور های دیگر قاچاق می شود.

دکمه بازگشت به بالا