اعمال خشونت بیشتر علیه خبرنگاران از سوی دولت

در حالی که دولت افغانستان خود را یکی از مهمترین حمایت کننده های رسانه های آزاد تلقی کرده و رییس جمهور و دیگر مقام های عالی کشور از حضور صدها رسانه آزاد به عنوان دستاورد مهم طی هفت سال گذشته نامبرده اند، اما یک گزارش جدید نشان می دهد که بیشترین موارد خشونت علیه خبرنگاران از سوی دولت افغانستان اعمال شده است.
دفتر دیده بان رسانه ها در موسسه «نی» در تازه ترین گزارش سالانه  ی خود گفته است که موارد خشونت علیه خبرنگاران از سوی دولت به مراتب بیشتر از اعمال خشونت از سوی گروه های شورشی و افراد ناشناس است.
براساس این گزارش، طی سال ۲۰۰۸، پنجاه مورد خشونت شامل قتل ، زخمی شدن، تهدید، بازداشت ولت و کوب خبرنگاران از سوی این  دفتر به ثبت رسیده است. طبق گزارش دفتر دیده بان رسانه ها، ۲۸ مورد این خشونت ها از سوی دولت افغانستان، ۶ مورد از سوی گروه های شورشی مربوط به طالبان و ۱۶ مورد از سوی افراد ناشناس علیه خبرنگاران اعمال شده است.
هم چنین دیده بان رسانه ها در این گزارش خود گفته است چالش ها و موانعی که در برابر رسانه ها در سال جاری میلادی صورت گرفته، نیز ایجاد موانع به مراتب بیشتر دولت افغانستان را نسبت به گروه های شورشی و افراد ناشناس نشان می دهد.
در این گزارش آمده است که طی این سال، سیزده واقعه چالش برانگیز در برابر رسانه ها قرار داشته که از این رقم، نه واقعه ی آن مربوط دولت افغانستان بوده است. واقعات چالش برانگیز شامل قطع سریال های تلویزیونی، ورود افراد مسلح به داخل دفتر رسانه ها، به آتش کشیدن دفتر یک رادیو، ارجاع دوسیه رسانه ای به سارنوالی، حک شدن سایت، جلب توسط سارنوالی، حمله راکتی، سانسور و انفجار در نزدیک ساختمان یک رادیو برشمرده شده است.
براساس گزارش دیده بان رسانه ها، ازجمله سیزده واقعه چالش برانگیز، تنها چهار مورد آن از سوی گروه های شورشی مربوط طالبان و افراد ناشناس صورت گرفته است.
با این حال، در این گزارش آمده است، وزارت اطلاعات و فرهنگ که می باید به عنوان یکی از نهاد های مهم دولتی در راستای حمایت از رسانه ها فعالیت داشته باشد، یکی از نهادهای مهم دولتی چالش برانگیز بر سر راه رسانه ها بوده است. درگزارش دیده بان رسانه ها آمده است که از جمله نه مورد واقعه چالش برانگیز ازسوی دولت، تنها شش مورد آن از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ صورت گرفته است.
نعمت الله الهی، مسوول رادیویی موسسه نی،  می گوید که قانون رسانه ها نیز، ازسوی حکومت به ویژه وزارت اطلاعات و فرهنگ نقض شده است. او گفت که تاکنون قانون رسانه ها دو بار از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسیده، اما از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ مورد تطبیق قرار نمی گیرد.
با این حال، خبرنگاران نیز معتقدند که وزیر اطلاعات و فرهنگ در راستای حمایت از رسانه ها تلاش ندارد وآزادی بیان را « قصه ی مفت و از غرب آورده شده»  می خواند.
کریم خرم، وزیر اطلاعات و فرهنگ چندی قبل نیز تصویب قانون رسانه ها از سوی مجلس نمایندگان را  با اعمال فشار از سوی غرب همراه خوانده بود که این گفته های وی، واکنش شدید اعضای مجلس نمایندگان را برانگیخت.

دید معتدل تر طالبان
در حالی که شماری از نهاد های مدافع  خبرنگاران می گویند که سال ۲۰۰۸ موارد خشونت علیه خبرنگاران بیشتر شده است، اما دست اندرکاران دفتر دیده بان رسانه ها می گویند که موارد خشونت از سوی گروه های شورشی مربوط طالبان کمتر شده و این گروه دید متعدل تری نسبت به خبرنگاران در این سال پیدا کرده است. نعمت الله الهی یکی از دست اندرکاران دفتر دیده بان رسانه ها گفت که طالبان اکنون معتقد شده اند که رسانه ها به عنوان نهادهای بی طرف عمل می کنند.
به هرحال، باآن که رسانه ها درنشرگزارش های شان بی طرفانه عمل می کند، اما این عملکرد رسانه ها، برخی اوقات باعث برانگیختن احساسات شماری از افرادی که در قدرت دست دارند، شده است.

دکمه بازگشت به بالا