اعضای تیم ملی والیبال بانوان شناسایی شدند

چندی قبل رقابت های انتخاباتی تیم های ملی و جوانان بخش بانوان فدراسیون والیبال کشور با شرکت ده تیم در جمنازیوم کمیته ملی المپیک برگزار شد. هدف از برگزاری این رقابت ها شناسایی بهترین بازی کنان والیبال و گزینش آنها  به تیم های ملی و جوانان بود. اخیرا هیات انتخابات فدراسیون ملی والیبال ۱۶ تن از چهره های برتر این رقابت ها را مشخص و به تیم ملی والیبال معرفی نمود. همچنان ۴ تن دیگر را برای راهیابی به تیم ملی نامزد نمود.
اعضای اصلی تیم ملی والیبال زنان
۱ _نیما صورتگر، عضو تیم دانشگاه تعلیم و تربیه کابل
۲- صبرینا ثاقب،  عضو تیم دانشگاه تعلیم و تربیه کابل
۳- نرگس، عضو تیم دانشگاه تعلیم و تربیه کابل
۴- دینا فطرت، عضو تیم دانشگاه تعلیم و تربیه کابل
۵- حوریه، عضو تیم دانشگاه تعلیم و تربیه کابل
۶- مریم، عضو تیم دانشگاه تعلیم وتربیه کابل
۷- انیتا، عضو تیم اتصالات
۸- لیلا، عضو تیم اتصالات
۹- فرزانه، عضو تیم اتصالات
۱۰- دینا، عضو تیم اتصالات
۱۱- عاطفه، عضو تیم اتصالات
۱۲- پشتنه، عضو تیم شهرداری کابل
۱۳- نیلا، عضو تیم شهرداری کابل
۱۴- فرزانه، عضو تیم شبکه زنان
۱۵- عاطفه، عضو تیم شبکه زنان
۱۶- راحت، عضو تیم سره میاشت
نامزدان تیم ملی زنان
۱- فتانه، عضو تیم شهرداری کابل
۲-فرخنده، عضو تیم صوفی کلپ
۳-فرشته، عضو تیم صوفی کلپ
۴- ملالی، عضو تیم صوفی کلپ

دکمه بازگشت به بالا