اطلاعیه فدراسیون تکواندو

انتخابات ریاست فدراسیون تکواندوی افغانستان که با حمایت هیئت رهبری فدراسیون تکواندو، نماینده گان منتخب فدراسیون تکواندو در ولایت در تفاهم و همکاری با ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک قرار بود روز چهارشنبه مؤرخ ۲۵ جدی در مقر کمیته ملی المپیک برگزار شود و نظر به مخالفت های غیرقانونی و استفاده های نادرست از حکم معاونت دوم ریاست جمهوری توسط عده ای به تعویق افتاده بود، ساعت ۱۰ پیش از چاشت امروز پنجشنبه مورخ ۲۶ جدی در مقر کمیته ملی المپیک برگزار می شود. انتخابات ریاست فدراسیون تکواندو زیر نظر ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک و نمایندگان رسمی و با صلاحیت وزارت های دفاع ملی، امور داخله، تحصیلات عالی، معارف و ریاست عمومی امنیت ملی برگزار می شود. رهبری فدراسیون تکواندو از رسانه های دیداری، شنیداری و چاپی تقاضا می کند که با پوشش گسترده ی خبری این انتخابات سهم ارزنده برای نهادینه ساختن انتخابات شفاف در مدیریت ورزش کشور داشته باشند.

هیات رهبری فدراسیون تکواندوی افغانستان

دکمه بازگشت به بالا