استفاده از قدرت برای پیروزی در انتخابات؟

حامد کرزی، رییس جمهور کشور روز شنبه فرمان داد تا انتخابات در زمان معین اش و براساس قانون اساسی افغانستان برگزار شود.
پیش از این تاریخ برگزاری انتخابات به جنجال بزرگی میان کمیسیون مستقل انتخابات و نمایندگان ولسی جرگه و رسانه ها تبدیل شده بود. در آخرین مورد کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را ۲۹ اسد سال آینده  اعلام کرد.
در پی اعلام این تاریخ از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، حامد کرزی رییس جمهور و کای آیده نماینده و یژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان از اعلام این تاریخ حمایت کردند.
اما چه دلایلی وجود دارد که آقای کرزی روز شنبه حکم داد تا انتخابات براساس قانون اساسی افغانستان برگزار گردد.
سید آقاحسین فاضل سانچارکی، سخنگوی جبهه ملی افغانستان می گوید هدف از حکم آقای کرزی برای برگزاری انتخابات در بهار سال آینده نه احترام به قانون است و نه هم دلسوزی به حال مردم:”انگیزه ی اصلی اقدام اخیر رییس جمهور این است که از تنگنایی که در آن گیر مانده بود، فرار کند”.
به نظر آقای سانچارکی آقای کرزی در صورتی که انتخابات برگزار نمی شد، باید قدرت را در اول جوزا به یک ترکیب دیگر واگذار می کرد.
سانچارکی می گوید آقای کرزی زیاد تلاش کرد تا راه های قانونی را برای ادامه ی قدرت اش پیدا نماید که هم به حکومت خود ادامه دهد و هم مشکل قانونی را حل نماید، اما بالاخره چنین راهی برای رییس جمهور پیدا نشد و با شتاب و عجله فرمان داد تا انتخابات پیشتر از تاریخی که اعلام شده، برگزار شود. به گفته ی سانچارکی مشکل است انتخابات در بهار اعلام شود، زیرا از شش ماه به این سو تمام ذهن ها به ۲۹ اسد معطوف شد.
آقای سانچارکی دلیل دیگر فرمان حامد کرزی برای برگزاری انتخابات در  زمان قانونی آن  را تلاش برای اعمال نفوذ بر انتخابات می داند. زیرا در صورتی که انتخابات در بهار سال آینده برگزار شود آقای کرزی می تواند از طریق والی ها و یا از طریق نفوذ بر کمیسیون انتخابات،  انتخابات را به نفع خود تمام نماید:”هدف دیگر این است که آقای کرزی می خواهد از امکانات موجود دولتی به نفع خود استفاده کند و اعمال نفوذ نماید. آقای کرزی می خواهد انتخابات زمانی برگزار شود که خودش در راس قدرت باشد”.
آقای سانچارکی تاکید می کند که نگرانی جدید این است که زمان بسیار کمی تا بهار سال آینده باقی مانده و برگزاری انتخابات امکان پذیر نخواهد بود.
در صورتی که انتخابات در بهار سال آینده برگزار شود، آن گونه که رییس جمهور کرزی فرمان داده، نامزدان دیگر ریاست جمهور فرصت کمی برای کمپاین ریاست جمهوری و تبلیغ خواهند داشت.
آقای سانچارکی می گوید:”تمام نامزدان و نیروهای رقیب با این اقدام رییس جمهور غافلگیر شدند و مفاد قانون انتخابات نیز با مشکل روبه رو می شود، زیرا در قانون انتخابات آمده که نامزدان ریاست جمهوری باید ۷۵ روز پیش از برگزاری انتخابات ثبت و راجستر شوند و فرصت کافی برای کمپاین ریاست جمهوری داشته باشند”.
به نظر آقای سانچارکی اقدام اخیر رییس جمهور رفتن به طرف انتخابات نیست بلکه رفتن به سوی حالت اضطرار است، زیرا آقای کرزی می داند که در ماه ثور انتخابات برگزار نمی شود، بنا براین حالت اضطرار اعلام می کند و تلاش می کند یک مدتی قدرت خود را ادامه دهد و با استفاده از حالت اضطرار می خواهد  تا برگزاری  انتخابات در آینده فراهم گردد.
داکتر محی الدین مهدی، سخنگوی شورای متحد ملی افغانستان می گوید آقای کرزی با دادن حکم برگزاری انتخابات در بهار، می خواهد هنگام برگزاری انتخابات در کشور قدرت و نفوذ داشته باشد:”آقای کرزی می داند که اگر در زمان برگزاری انتخابات برسر قدرت نباشد، نمی تواند بر ولایات و نهاد های دیگری که در برنده شدن در انتخابات موثر تسلط داشته داشته باشد، در غیر آن برنده هم شده نمی تواند”.
آقای مهدی می افزاید درست است که آقای کرزی می خواهد با پیش انداختن تاریخ برگزاری انتخابات نامزدان دیگر ریاست جمهوری افغانستان را به نحوی غافلگیر سازد و آنها نتوانند به صورت کافی آمادگی بگیرند اما دلیل اصلی این است که آقای کرزی می خواهد تا هنگام انتخابات در راس قدرت باشد. به گفته ی آقای مهدی مردم افغانستان در حال حاضر اعتماد شان را برای برگزاری انتخابات شفاف از دست داده اند و می دانند که انتخابات آینده پر از جعل و تقلب خواهد بود.
کمیسیون مستقل انتخابات هنوز در این مورد چیز مشخصی نگفته است، اما سخنگوی این کمیسیون به رسانه ها گفته است که برای برگزاری انتخابات در ماه اسد سال آینده آمادگی گرفته است. برخی از نمایندگان پارلمان این فرمان رییس جمهور را سرگردان نمودن مردم و افزایش بی اعتمادی در میان مردم عنوان کرده اند.
فرمان رییس جمهور کرزی در رابطه به برگزاری انتخابات در بهار سال آینده زمانی اعلام می شود که از شش ماه به این سو انتقاد های زیادی در رابطه به مداخلات رییس جمهور در کار کمیسیون مستقل انتخابات و به تعویق انداختن انتخابات خلاف قانون اساسی افغانستان مطرح بوده است.

دکمه بازگشت به بالا