استفاده از فن آوری تلومیدیسن در افغانستان

اساسا شبکه های جهانی انترنت ارتباطات را تسهیل نموده و  در جهان و منطقه قابل دسترس ساخته است. انترنت امروز به مجرای ارتباطات و معلومات تبدیل شده است. فن آوری های شبکه های انترنتی ما را قادر می سازد تا به جهان معلومات ارتباط داشته باشیم و همچنان دور ترین نقاط کشور را از این طریق به مراکز معلومات و دانش ارتباط دهیم. ارتباطات برای معرفی مظاهر مختلف علوم طبی نیز به کار گرفته می شود. از جمله سیستم تلومدیسن است که وزارت صحت عامه در یک نشست خبری از آن یاد آور شده بود که در آینده این سیستم با مهارت های تخصصی در امور صحی به سطح ملی مورد استفاده قرار داده خواهد شد.
داکتر عبدالله فهیم، سخنگوی وزارت صحت عامه در مورد گفت: «تلومیدیسن با طبابت از راه دور از جمله پیشرفت های معاصر جهان طبابت است، خصوصا زمانی که داکتر متخصص نسبت به مشکلات جوی و امنیتی نمی تواند در محل حضور یابد، می توانیم از طریق فن آوری های تلومیدیسن از دانش متخصصین در طبابت استفاده نماییم». داکتر عبدالله فهیم سخنان اش را ادامه داده گفت:» وزارت صحت عامه در این مورد در دو راستا برنامه های دارد: یکی این که از طریق تلومیدیسن ما می توانیم مراکز صحی دور افتاده را که خصوصا در فصل سرما و برف باری روابط شان با مراکز قطع می شود و یا به نسبت  شرایط نا مناسب اجتماعی و نبود زمینه های کاری در همچو شرایط مراکز صحی را به مراکز تخصصی ارتباط دهد. دوم این که اگر در سطح کشور متخصصین مربوط نداریم، می توانیم در بیرون از کشور مخصوصا با مراکز آموزشی طبی از طریق تلومیدیسن در ارتباط باشیم که می توانیم در زمینه ی تشخیص و بعد در تداوی  موفقیت بیشتری داشته باشیم». سخنگوی وزارت صحت عامه، داکتر عبدالله فهیم گفت که در این رابطه تلاش های صورت گرفته و یک سری وعده های از طرف ایالات متحده امریکا داده شده است. خصوصا دانشگاه بخش نظامی امریکا این وعده را داده است که از طریق این سیستم و فن آوری های تلو میدیسن همکاری های وسیع و تخصصی انجام دهد. داکتر عبدالله فهیم ادامه داده، گفت:» بخشی از این سیستم که بعضی فعالیت های آن قبلا آغاز شده بود، و آموزش های نیز داده شده بود، از طریق سیستم تلومدیسن با هندوستان صورت گرفته است. هند از قبل با شفاخانه صحت طفل  اندراگاندی همکاری کرده است. در این بخش هم حاضر شدند تا فن آوری های تلو میدیسن را در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی نصب نمایند و از این طریق شفاخانه صحت طفل اندراگاندی را به مراکز تخصصی کشور هندوستان ارتباط دهند که داکتران و متخصصین ما خصوصا در  بخش تشخیص واقعات مغلق بتوانند از نظر، تجربه و مهارت های متخصصان کشور هندوستان استفاده کنند.

دکمه بازگشت به بالا