استراتژی‌های مبارزات زنان در جوامع مسلمان (قسمت هفتم)

میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
این میثاق در دسامبر سال ۱۹۶۶ به تصویب رسید و در ماه جنوری سال ۱۹۷۶ به اجرا گذاشته شد.
طبق ماده ۲ (۲)، کشورهای طرف این میثاق متعهد می شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را بدون هیچ گونه تبعیضی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا غیر آن، اصل و منشای ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت‌ها تضمین کنند.
ماده ۳ به همان ترتیبی که در میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده است، دولت‌ها را دعوت می‌کند که «تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مذکور در میثاق تضمین کنند».
برخی از حقوق مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برای اوضاعی است که زنان به ویژه، بیشتر در معرض اعمال خشونت و یا رفتارهای ظالمانه از طرف دولت یا واحدهای غیردولتی قرار دارند:
– حق داشتن مزد برابر برای کار با ارزش برابر، حق برخورداری از شرایط کاری که پایین‌تر از شرایط کاری مردان نباشد (ماده ۷)؛
– حق برخورداری از تامین خدمات اجتماعی، و از جمله بیمه‌های اجتماعی (ماده ۹)؛
– برخورداری از حمایت و امدادی که به خانواده اعطا شده؛ حمایت از مادران «طی مدت معقول» پیش و پس از زایمان؛ تدابیر حمایتی نسبت به کودکان و نوجوانان علیه بهره‌کشی اقتصادی و اجتماعی (ماده ۱۰)؛
– حق برخورداری از سلامتی در حد امکان بهتر جسمی و روحی (ماده ۱۲)؛
– حق آموزش (ماده ۱۳).
 هردو میثاق، فعالیت و اقدام دولت یا گروه یا فردی را که هدف‌اش «از میان بردن حقوق و آزادی‌های شناخته شده» در میثاق باشد، یا « بیش از آنچه که در میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده ۵) پیش‌بینی شده ایجاد محدودیت» کند ممنوع می‌کنند.
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، که در سال ۱۹۷۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۱ به مرحله ی اجرا درآمد، از طرف ۱۸۰ کشور به امضای رسید. این تنها سندی ا‌ست که به طور خاص به حقوق انسانی زنان می‌پردازد.
اصول بنیادین کنوانسیون، در مقدمه آن قید شده است. جان‌مایه ی این سند، یعنی تعهدات و مسوولیت‌هایی که به دولت‌ها تخصیص یافته، در ماده ۲ آمده است:
دول عضو هر گونه تبعیض علیه زنان را محکوم کرده موافقت می نمایند که بدون درنگ سیاست رفع تبعیض از زنان را با کلیه ابزارهای مناسب دنبال نموده و با این هدف موارد زیر را متعهد می شوند:
الف) گنجاندن اصل مساوات میان زنان و مردان در قانون اساسی یا سایر قوانین مربوطه هر کشور چنانچه تا کنون منظور نشده باشد و تضمین تحقق عملی این اصل به وسیله ی وضع قانون یا سایر راه های مناسب دیگر؛
ب) تصویب قوانین مناسب و یا اقدام های دیگر از جمله مجازات در صورت اقتضا به منظور رفع تبعیض زنان؛
ج) بر قراری حمایت قانون از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و حصول اطمینان از حمایت موثر از زنان در مقابل هر گونه اقدام تبعیض آمیز از طریق مراجع قضایی ذیصلاح ملی و سایر موسسات دولتی؛
د) خودداری از انجام هر گونه عمل و حرکت تبعیض آمیز علیه زنان و تضمین رعایت این تعهدات توسط مراجع و موسسات دولتی؛
ه. اتخاذ کلیه اقدام های مناسب جهت رفع تبعیض علیه زنان توسط هر شخص سازمان و یا شرکت های خصوصی؛
و) اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به منظور اصلاح یا فسخ قوانین مقررات هدف یا روش های موجود که نسبت به زنان تبعیض آمیز اند؛
ز) فسخ کلیه مقررات کیفری ملی که موجب تبعیض نسبت به زنان می شود…
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا