استراتژی‌های مبارزات زنان در جوامع مسلمان (قسمت بیست و یکم)

به علاوه، شورای‌ امنیت:
• تاکید دارد که دولت‌ها موظف‌اند به مصوونیت از مجازات [مجرمان] پایان دهند و کسانی‌ را که به نسل‌کشی‌، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی‌، و نیز کلیه اشکال خشونت جنسی‌ علیه زنان و دختران خردسال متهم‌اند، به دست عدالت بسپارند؛
• بر این ضرورت تاکید دارد که این جنایات، در صورت امکان، جزو موارد مشمول عفو، محسوب نشود؛
• همه کسانی‌ را که در طرح و اجرای‌ خلع سلاح، متارکه و بازگرداندن [عوامل مسلح پس از خلح سلاح به زندگی عادی در جامعه ] مشارکت دارند، تشویق می‌کند به این که نیازهای‌ دیگر زنان و مردان سابقا جنگجو را به حساب آورند و به نیازمندی‌های‌ اشخاص تحت تکفل آنان توجه کنند؛
• همچنین شورای امنیت مصمم است که وظایف خود را با توجه به اصل تساوی دو جنس و حقوق زنان انجام دهد و در این مهم به ویژه از مشورت‌ با گروه‌های‌ محلی‌ و بین‌المللی‌ زنان بهره مند شود.
آنچه در این قطعنامه جالب توجه است، این است که خطاب قطعنامه به کلیه طرف‌های‌ درگیر در مخاصمه است و گروه‌های‌ غیردولتی‌ را که مستقیما درگیر مخاصمه‌اند یا یکی‌ از طرفین را حمایت می‌کنند، در بر می‌گیرد. این که قطعنامه به شرایط پس از مخاصمه، و نیز به اردوگاه‌های‌ پناهندگان و به مراکز اسکان موقت آوارگان می‌پردازد، به خوبی‌ نشان می‌دهد که شورای‌ امنیت نگران رفتار گروه‌ها و سازمان‌های‌ غیردولتی‌، و افراد شخصی‌ نیز هست. منظور، نیروهای‌ حافظ صلح و اشخاصی‌ است که در اقدام های سازمان ملل متحد در محل، یا عملیات کمک‌رسانی‌ یا کمک‌های‌ بشردوستانه که توسط سازمان‌های‌ غیردولتی‌ صورت می‌گیرد، مشارکت می‌ورزند.
دادگاه جزایی‌ بین‌المللی‌ (ای سی سی)
اساسنامه ی رم که دادگاه جزایی‌ بین‌المللی‌ را بنیان نهاد، در جولای ۱۹۹۸ تصویب شد و در اپریل ۲۰۰۲ با امضای‌ ۱۶ کشور رسما به تاسیس این دادگاه در شهر لاهه انجامید. این دادگاه صلاحیت تحقیق و محاکمه افرادی‌ را دارد که به نقض فاحش حقوق جهان شمول بشر متهم اند: جنایات جنگی‌، جنایت علیه بشریت و جنایت نسل‌کشی‌. جنایاتی‌ که پیش از آغاز به کار این دادگاه صورت گرفته‌اند، الزاما قابل رسیدگی‌ نیستند. هدف اعلام شده این دادگاه، پایان دادن به مصوونیت جنایی، و نیز پیشگیری از ارتکاب این جنایات و نهایتا از بین بردن آن ها است. تجاوز جنسی‌ در چارچوب معیار های مشخص (ارتکاب مکرر و سیستماتیک)، همچون نسل‌کشی‌، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. از این‌رو، عاملان این جنایت را می‌توان به دست عدالت سپرد و در این دادگاه محاکمه کرد…
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا