استراتژی‌های مبارزات زنان در جوامع مسلمان (قسمت یازدهم)

خانواده
– در بنگله دیش، تعریف خانواده در قانون ۱۹۵۰ درباره ی خریداری ملک یا اجاره چنان است که دختری که محل سکونت‌اش جایی غیر از منزل والدین است، رییس خانواده تلقی نمی‌شود، درحالی که اگر یک پسر چنین کاری کند، به صورت خودکار رییس خانواده محسوب می‌گردد.
مدافعان حقوق بشر باید از این حمایت کنند که مفاد کنوانسیون بر تمامی قوانین کشوری که حتا کوچک‌ترین تعهدات اعلام شده در کنوانسیون را هم رعایت نمی‌کنند، اولویت دارد. به اجرا درآمدن کنوانسیون در عین حال، نیاز به اصلاحات اساسی در برخی از هنجارهای فرهنگی دارد که برای زنان تبعیض‌آمیز اند.
می‌توان با ترکیب مفاد کنوانسیون با سایر اسناد مربوط به حقوق بشر، دولت‌ها را برانگیخت تا عوامل غیردولتی را تسلیم عدالت کنند. بهانه ی دولت مبنی براین که نمی‌تواند در «امور خصوصی» مداخله کند، مبنای استواری ندارد. گذاشتن مسایل مشخص در مقابل این استدلال، اهمیتی اساسی دارد. در این جا ابزارهایی را معرفی می‌کنیم که کارآیی خود را نشان داده‌اند: الف) نادرستی استدلال مبتنی بر فرهنگ را نشان دهید؛
ب) تاکید کنید براین که دولت‌ها موظف‌اند کاری کنند که عاملان نقض حقوق در حوزه ی «خصوصی»، پاسخگوی اعمال‌شان باشند؛
پ) به دولت‌ها خاطرنشان کنید که موظف‌اند کاری کنند که عاملان نقض حقوقی که از اعضای گروه‌های مسلح‌اند، پاسخگوی اعمال‌شان باشند.
یکی از جنبه‌های جالب توجه کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (سیداو)، تاکیدی است که بر فرهنگ و سنت‌ها در جامعه می‌گذارد. این کنوانسیون، فرهنگ و سنت را قدرتی اجتماعی می‌شناسد که در ساختن نقشی که به زنان و مردان در جامعه اعطا شده تاثیر می‌گذارند و حقوقی را که زنان می‌توانند داشته باشند کاهش می‌دهند. اعلامیه‌ها یا توصیه‌های دیگر نیز بر این نکته تاکید دارند.
علاوه بر این کنوانسیون، چندین سند منطقه‌اى وجود دارد که هدف‌شان محو خشونت علیه زنان است. یکى از بهترین نمونه‌ها، کنوانسیون بین امریکایى سال ۱۹۹۴، درباره پیشگیرى، مجازات و رفع خشونت علیه زن (کنوانسیون Belém do Parâ) است. وکیل کاستاریکایى، خانم آنا اله‌نا اوباندو خاطرنشان کرد: «نظام بین امریکایى [کنوانسیون] نخستین سند حقوق بشر است که تمایز میان حوزه ی خصوصى و حوزه ی عمومی‌ را در برابر علامت سوال قرار می‌دهد».
Ana Elena Obando, States and Corporations : Legal Responsibilities to the people, WHRNet, 2004m P. 4, www.whrnet.org/docs/issue-stqtes_corporations.html.
بنابراین، کنشگران می‌توانند به ملاحظات کمیته ی این کنوانسیون که در زیر می‌آید و نیز به بند ۵ (الف) کنوانسیون مراجعه کنند:
*کمیته ی کنوانسیون:
نگرش‌های سنتی که از زن یک شیی مطیع می‌سازند یا نقشی کلیشه‌ای به او می‌دهند، روش رایج خشونت یا اجبار، به ویژه خشونت و اذیت و آزار در خانواده، ازدواج اجباری، همسرکشی به خاطر عدم پرداخت جهیزیه، حمله با اسید و ختنه کردن زن را به امری دایمی بدل می‌کند. این پیشداوری ها و این روش‌ها می‌توانند خشونت مبتنی بر جنسیت را تحت عنوان محافظت یا کنترول زن توجیه کنند. این خشونت که به تمامیت جسمی و روحی‌ زنان صدمه می‌زند، آنان را از بهره‌مندی‌ از حقوق و آزادی‌ های‌ بنیادی‌، از اعمال آن و آگاهی‌ از آن به اندازه ی مردان، جلوگیری‌ می کند توصیه ی کلی‌، شماره ۱۹…
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا