آیا به تغییر استراتژی امیدی هست؟

هرچند ضرورت تغییر استراتژی در نبرد برضد تروریزم و حتا اعتراف به ناکارآیی برنامه های مورد اجرا در این مورد، بارها مورد تاکید و تایید نیروهای خارجی مستقر در افغانستان قرار گرفته بود و وعده ی این تغییر نیز در اظهارهای مقام های ذی ربط اعلام شده بود،  اما فقط در این اواخر و پس از روی کار آمدن آقای اوباما در امریکا نشانه هایی از عزم جدی برای تنظیم یک استراتژی کارا را می توان مشاهده کرد.  به نقل از خبرگزاری ها، ناظران کنگرس امریکا نیز از» فقدان یک برنامه ی همه جانبه» در زمینه ی مبارزه علیه افراطی های مناطق قبایلی در سرحد آزاد سخن می گویند.

گرچه هنوز استراتژی امریکا در این مورد اعلام نشده است و حکومت اوباما مصروف بازنگری سیاست های گذشته در این مورد می باشد، ولی اظهارات وی نشان دهنده ی آن است که وی برای انجام چنین کاری مصمم است. در همین حال مسوولین دفتر تحقیقات در امور نظامی کنگرس اظهار داشته اند که از سال ۲۰۰۲ به این طرف حدود دوازده میلیارد دالر جهت پایان دادن به پدیده ی تروریزم در مرزهای پاکستان با افغانستان، به مقام های پاکستان سپرده است. اما هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا و سناتور روبرت منیندس، که در راس کمیسیون فرعی روابط خارجی قرار دارد، گفته اند که این کمک ها کارا نبوده است. سناتور موصوف همچنان افزوده است که میلیاردها پول مالیه دهندگان به قعر زمین فرو رفته است. به همین ترتیب جورج میلر، نماینده دموکرات ها که تازه از افغانستان دیدن کرده است، به صراحت تمام اظهار داشت که پاکستان کاملا در مبارزه علیه تروریزم، تلاش نکرده است. وی در این رابطه از نقش قدرتمند سازمان استخباراتی پاکستان نیز یاد می کند و در نهایت نتیجه می گیرد که «ما در پاکستان نمی توانیم تحمل این دوگانگی را بنماییم که حکومت از یک طرف مبارزه کند و از طرف دیگر مبارزه نکند. از یک طرف از نیروهای مصروف جنگ علیه تروریزم حمایت کند و از طرف دیگر حمایت نکند». این اشارات هم سیاست دوگانه زمان مشرف را می تواند شامل گردد و هم معامله ی دولت کنونی پاکستان و آتش بس با طالبان را. البته سیاست دوگانه پاکستان به ویژه در زمان مشرف به صورت بی پرده جریان داشت ولی این بار اول است که یک مقام معتبر امریکایی به محکومیت و افشای آن می پردازد.  اکنون و با در نظر داشت آنچه در فوق آمد، فضای کلی کاملا به نفع افغانستان است و این در حالی است که وزیر خارجه کشور در راس یک هیات بلندرتبه به امریکا رفته است تا نقطه نظرات افغانستان را به سمع مقام های امریکایی برساند و آنان را در تنظیم استراتژی جدید کمک کند.  خبرگزاری ها اطلاع داده اند که وزیر خارجه افغانستان به روز سه شنبه و با حضور هیلاری کلینتون، وزیر خارجه امریکا با همتای پاکستانی اش آقای قریشی گفتگو داشته است.  

 

دکمه بازگشت به بالا