آلودگی محیط زیست شهریان کابل را تهدید می کند

همزمان با آلوده شدن هوای شهر کابل، حامد کرزی رییس جمهور کشور با تدویر نشستی متشکل از نهاد های مرتبط با محیط زیست، از آنها خواسته است تا برنامه ی مشخص کوتاه مدت و دراز مدت را برای جلوگیری از آلوده شدن هوای شهر کابل زیر دست گیرند.
هر چند که آلودگی هوای کابل از چند سال به این سو محسوس است، اما اقدام های جدی دولتی که از آلوده شدن بیشتر محیط زیست جلوگیری کند، عملا آغاز نشده است.
اما در تازه ترین مورد دولت افغانستان گفته است که برای جلوگیری از بدتر شدن هوای کابل،‌ محدودیت گشت و گذار برای موتر های کهنه وضع شود و تعداد جنراتور هایی که روزانه در شهر مورد استفاده قرار می گیرند، کاهش یابد.
اداره ملی حفظ محیط زیست گفته است  طرحی را به رییس جمهور ارایه کرده و در آن خواستار ۳۰ میلیون دالر برای مبارزه کوتاه مدت با آلودگی هوای شهر کابل شده است. براساس اظهارات مقام های این اداره بیشترین تهدید محیط زیستی در حال حاضر متوجه شهر کابل است.

جارالله منصوری، مشاور حقوقی اداره ملی حفظ محیط زیست به رسانه ها گفته است که شهر کابل به زباله دانی موتر های کهنه دنیا تبدیل شده و هوای آلوده ی شهر کابل تهدیدهای گوناگونی را متوجه شهریان کابل کرده است. منصوری خاطر نشان کرده که قرار است دولت افغانستان وسایل و تجهیزات جدید تخنیکی را که به حفظ محیط زیست کمک می کند، در اختیار شاروالی، اداره نورم و استندرد و ریاست ترافیک قرار دهد.
گشت و گذار موتر های کهنه در شهر کابل،‌ از مهم ترین عوامل آلوده کننده ی هوای شهر خوانده شده و اداره محیط زیست گفته است قرار است وسایلی در اختیار این موتر ها قرار داده شود که بانصب آن در سلنسر موتر ها،‌ از پراگنده شدن گاز های مضر،‌ جلوگیری گردد.
اداره ملی حفظ محیط زیست همچنان گفته، قرار است تا دوسال آینده تبدیل ماشین موتر ها از ماشین های تیلی به ماشین های گازی نیز روی دست گرفته شود. مقام های این اداره می گویند استفاده موتر ها از گاز به جای تیل در پاکی هوای شهر کمک می کند و این شیوه در شماری از شهر های دنیا کار برد دارد. این در حالی است که تاحال در شهر کابل استفاده از ماشین های گازی در موتر ها معمول نیست و تمام وسایط نقلیه از تیل استفاده می کنند.
استفاده تیل بی کیفیت توسط وسایط نقلیه نیز از سوی اداره ی محیط زیست خطر ناک توصیف شده و یکی از طرح های این اداره تجهیز اداره نورم و استندرد برای جلوگیری از ورود تیل های بی کیفیت در کشور خوانده شده است.
ورود تیل بی کیفیت در کشور اخیرا به جنجال بزرگی منجر شده و یکی از دو دلیل رد صلاحیت وزیر تجارت نیز بود.
شماری از صاحب نظران مسایل صحی می گویند در صورتی که از آلودگی بیشتر هوای شهر کابل جلوگیری نشود،‌ امکان دارد امراض گوناگون را برای باشندگان کابل خلق کند.
به گفته ی مشاور حقوقی اداره محیط زیست، در صورتی که توجه جدی به حفظ محیط زیست صورت نگیرد، تا دوسال آینده تپه های بزرگ کثافات جمع خواهند شد و آب،‌ هوا و غذا را بیشتر آلوده خواهند ساخت.
مهاجرت های محیطی نیز از هشدار های دیگر اداره حفظ محیط زیست برای شهر کابل است. به باور مقام های این اداره بی توجهی به محیط زیست در کابل منجر به مهاجرت محیطی خواهد شد و شماری از شهروندان کشور برای یافتن مناطقی با هوای پاک تر شهر کال را ترک خواهند کرد.
تلاش ها برای جلوگیری از آلوده شدن هوای شهر کابل در حالی صورت می گیرد که در حال حاضر عوامل گوناگونی به آلودگی هوای شهر می افزاید.‌ شماری از نهاد هایی که در راستای حفظ محیط زیست فعالیت می کنند، می گویند اعمار کار خانه ها در داخل شهر، موجودیت داش ها در اطراف شهر و جاده های خامه، عواملی اند که در آلودگی هوای شهر کابل نقش دارند.
باوجودی که اداره ملی حفظ محیط زیست می گوید تا دوسال آینده خطر های محیط زیستی که  ناشی از گشت و گذار موتر ها در شهر است، تا اندزه ای رفع خواهد شد، اما این تصمیم با توجه به فقر مردم و استفاده از تیل های بی کیفیت، مشکل به نظر می رسد.

دکمه بازگشت به بالا