آذرپاد فدراسیون تکواندو برگزاری نخستین رقابت های جام غازی امان الله خان را اجازه نداد

رییس فدراسیون تکواندو که اعضای یکی از گروه های جهادی است، در تبانی با رییس المپیک که پیوند گروهی با او دارد و از هفت سال بدین سو بر فدراسیون تکواندو فرمان می راند، می خواست که از برگزاری نخستین دور رقابت های جام غازی امان الله خان که به همت یکی از انجمن های تکواندوی شهر کابل برگزار می شد،
جلوگیری کند؛ به گونه ای که به بیشتر نمایندگی های تکواندو در ولایات که بیشترینه نماینده های شخصی او اند، نه نماینده های فدراسیون تکواندو، تیلفون زده بود و با تهدید و اخطار آنها را از آمدن به کابل و شرکت در نخستین دور رقابت های جام غازی امان الله خان منع کرده بود. اما انجمن تکواندوکاران منیر احمد که بیشتر از دودهه در عرصه ی تکواندو فعالیت داشته و دستاوردهای زیادی کسب کرده است، به این اخطارها وقعی نگذاشت و بشیر احمد تره کی، رییس انجمن تکواندوکاران منیر احمد که جوان با همت و سختکوش است توانست نخستین دور این رقابت ها را با شرکت بیشتر از صد ورزشکار از سیزده ولایت در کابل برگزار کند که در نتیجه ورزشکاران جلال آباد، هرات و بلخ به ترتیب به مقام های اول تا سوم دست یافتند.

دکمه بازگشت به بالا