یکشنبه، ۳۱ سنبله ۱۳۹۸

با آن‌که تنها شش روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، هنوز هم کمیسیون مستقل انتخابات فهرست رای‌دهنده‌گان را در مراکز رای‌دهی نصب نکرده است. نهادهای ناظر بر روند انتخابات، نصب این فهرست را در مراکز رای‌دهی به منظور اطمینان رای‌دهنده‌گان مهم عنوان می

گزارش‌ها


ویدیو