پنج شنبه، ۲ جوزا ۱۳۹۸

هم زمان با نخستین بامداد ماه جوزا شهر کابل لباس شبه‌نظامی ‌بر تن کرده است. شماری از جاده‌های عمومی ‌شهر به روی ترافیک بسته اند. هرچند از این پیش طنین هشدار شماری از نامزدان ریاست جمهوری به گوش شهروندان حلقه بربسته بود، اما دکان‌داران و کارمندان نهادهای دولتی طبق معمول در نخ

گزارش‌ها


ویدیو