دوشنبه، ۲ میزان ۱۳۹۷

با معاش 6500 افغانی، ۱ سال است که در یکی از وزارت‌خانه‌های کشور کار می‌کند. او می‌گوید: «ما را از زنده‌گی شاهانه تیر، حد اقل شکم ما سیر باشد، عمر ما گذشت، اما از این دولت نه ارتقایی دیدیم، نه معاشی که کفایت خرج و مصرف خانواده‌ی ما را تامین کند.»

صفحه‌ ویژه: انتخابات افغانستان

هشت صبح دوشنبه، ۲ میزان ۱۳۹۷

حکومت افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات مملکت بایومتریک رأی‌دهنده‌گان را در روز انتخابات قبول کردند. کمیسیون مستقل انتخابات در آغاز می‌گفت که بایومتریک رأی‌دهنده‌گان ممکن

گزارش‌ها


چندرسانه‌ای