بیشتر از این تعلل نکنید

یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، بار دیگر از احتمال تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی سخن گفته است. این نوع موضع‌گیری‌های مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات، تردیدها را در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی بیشتر می‌کند. واقعیت مهم دیگر این است که بسیاری از سیاست‌مداران و حلقات سیاسی به کمیسیون مستقل انتخابات و اراده‌ی ارگ برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها باور ندارند. برخی از نماینده‌گان پارلمان هم دل‌شان نمی‌خواهد انتخابات پارلمانی برگزار شود. آنان حتمی می‌خواهند که دوام کار همین پارلمان تضمین شود. سود آنان در دوام کار پارلمان است. نماینده‌گانی که فکر می‌کنند در انتخابات پارلمانی پیروز نمی‌شوند نیز به فکر تضمین دوام کار همین پارلمان اند.
نماینده‌گانی که فکر می‌کنند در انتخابات آینده پیروز نمی‌شوند، از تمام امکانات و ظرفیت‌های خود برای برگزار نشدن انتخابات کار می‌گیرند. در این هم تردیدی نیست که یک پارلمان نامشروع و فاقد وجاهت قانونی برای هر حکومتی لذت‌بخش است. پارلمان ناظر و پرسشگری که بتواند نقش نظارتی و قانونی خود را آنطوری که قانون اساسی ایجاب می‌کند، انجام دهد، زیاد برای حکومت‌ها خوش‌آیند نیست. تردیدی نیست که سران حکومت وحدت ملی هم با یک پارلمان فاقد وجاهت قانونی بیشتر راحت اند. این پارلمان به دلیل اینکه مشروعیت لازم حقوقی ندارد، نمی‌تواند آنطوری که باید نقش خود را ایفا کند. این پارلمان صرف موقف زینتی دارد.
انتخابات خواست جامعه‌ی جهانی و افکار عمومی است. حکومت وحدت ملی نمی‌تواند زیر قولی که به جامعه‌ی جهانی داده است بزند. جامعه‌ی جهانی می‌خواهد انتخابات شفاف پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها برگزار شود. جامعه‌ی جهانی به ویژه کشورهای عضو ناتو به متحدی در افغانستان نیاز دارند که از مشروعیت دموکراتیک برخوردار باشد. جامعه‌ی جهانی نمی‌تواند هزینه‌ی سیاسی اتحاد با یک حکومت و پارلمان فاقد وجاهت قانونی را بپردازد. کشورهای تمویل‌کننده‌ی افغانستان نمی‌توانند به افکار عمومی خودشان بقبولانند که دوام اتحاد استراتژیک با یک حکومت و پارلمان فاقد وجاهت قانونی، قابل دفاع است.
بنا بر این افغانستان راهی ندارد غیر از اینکه انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را همان‌طوری که تعهد کرده است، برگزار کند. رییس جمهور هم گفته است که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها برگزار شدنی است. اما انتخابات در وضعیتی که آماده‌گی لازم از سوی کمیسیون انتخابات گرفته نشده باشد و اعتماد سیاسی لازم به میان نیامده باشد، برگزار شده نمی‌تواند. حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات باید هرچه زودتر، موضوع تثبیت حوزه‌های رأی‌گیری و چگونه‌گی ترتیب فهرست رأی‌دهنده‌گان را نهایی کنند.
علاوه بر آن رهبران حکومت وظیفه دارند که در مورد انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی و نحوه‌ی نظارت از کارکردهای کمیسیون مستقل انتخابات اجماع سیاسی ایجاد کنند. راه معقول این است که حکومت تمام سیاسیون پر نفوذ را جمع کند و با آنان در مورد میکانیزم نظارت از کارکردهای کمیسیون مستقل انتخابات به توافق برسد. سازمان ملل متحد هم می‌تواند این ابتکار را به دست گیرد و در هماهنگی با حکومت سیاسیون شناخته‌شده‌ی افغانستان را جمع کند و روی ایجاد یک میکانیزم قابل قبول برای نظارت بر کمیسیون مستقل انتخابات کار کند. بدون ایجاد اعتماد سیاسی و آماده‌گی‌های تخنیکی انتخابات برگزار شده نمی‌تواند. حکومت باید دست به کار شود و بیشتر از این تعلل نکند.

اشتراک گذاري با دوستان :