مجیب‌الرحمان رحیمی: کمک‌های جوامع بین‌المللی مشروط به رسیده‌گی به موضوعات زنان است

داکتر مجیب‌الرحمان رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی می‌گوید که موضوعات و مسائل مربوط به زنان در اولویت برنامه‌های دولت و جامعه‌ی بین‌المللی قرار دارد. آقای رحیمی افزود که تمامی کمک‌های جوامع بین‌المللی همیشه مشروط به رسیده‌گی به موضوعات زنان است.
آقای رحیمی که به مناسبت روز همبسته‌گی زنان جهان در کانون اصلاحات سخنرانی می‌کرد گفت که پارادوکس سنت و مدرنیته یکی از چالش‌های رو به روی جامعه ماست. او گفت که جامعه‌ی ما باید مانند سایر جوامع، مراحل عبور از عقب‌مانده‌گی را طی کند. به قول آقای رحیمی با استفاده از فرصت پیش آمده با حمایت دولت و جامعه‌ی بین‌المللی و با همت و ظرفیت زنان کشور از این مرحله باید به سود گذار به طرف ثبات استفاده کرد.

داکتر رحیمی با تأکید بر اینکه باید روی تربیه‌ی نسل آینده سرمایه‌گزاری کرد، از برداشت مردم افغانستان در مورد پیدایش خلقت و صورت بستن نکاح انتقاد کرد. او تأکید کرد که «متون دینی ما از پیدایش بشر از یک پدر و مادر صراحت دارد که جنس زن و مرد دارای حقوق برابر اند.»

آقای رحیمی در مورد چگونه‌گی بستن صورت نکاح در فرهنگ افغانستان افزود که متن و رویکرد فرهنگی مردم افغانستان در این زمینه مشکل دارد. به قول آقای رحیمی سنت نکاح در افغانستان بیشتر به یک رویکرد داد و ستد تجاری می‌ماند تا عقد زنده‌گی مشترک. داکتر رحیمی هم‌چنان تعیین وکیل را از طرف عروس و داماد با در نظر داشت حضور خودشان را در مراسم ازدواج رویکردی نادرست خوانده، گفت که از آنجایی که با چنین رویکردهایی بنیاد خانواده‌ها به صورت نادرست شکل می‌گیرد باید به آن توجه کرد.
در همین حال شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند که نقش زنان در افغانستان باید باز تعریف شود و برای تغییر بیشتر نیاز به تغییرات اساسی در ساختار سیاسی داریم.
خانم بسی‌گل شریفی فعال حقوق زن، با بیان اینکه تابو مجموعه‌ای از رفتارها و گفتار های ممنوعه است، گفت که «زن» در جامعه‌ی ما خود یک تابو است.
خانم شریفی از فرادستی مردان و فرودستی زنان، وابسته‌گی زنان به مردان و حس مالکیت مردان نسبت به زنان به عنوان تابو یاد کرد. او در ادامه نقش زنان در جامعه‌ی افغانستان پرداخت و گفت که نقش زنان در افغانستان باید بازتعریف شود. او گفت که در نهایت جایگاه فرودست زنان به جایگاه برابر باید تغییر کند. به باور بانو شریفی تولیدات ادبی و هنری، چون شعر، داستان، فلم وغیره در این راستا مؤثر است.

اشتراک گذاري با دوستان :