معاون اول مجلس نماینده‌گان: حکومت در امور مجلس نماینده‌گان دخالت می‌کند

همایون همایون، روز گذشته پس از آن که به عنوان معاون اول مجلس نماینده‌گان برگزیده شد، حکومت را به خاطر مداخله در امور این مجلس هشدار داد.
همایون همایون و نذیراحمد احمدزی از نامزدان برای کرسی معاونیت مجلس نماینده‌گان بودند.
آقای همایون گفت: «تمام دستگاه حکومت، همه کوشش کردند که مرا ناکام کنند و تمام وکیل صاحبان هم خبر دارند. شرم است برای‌تان که یک نفر شما را شکست می‌دهد.»
همایون با به دست آوردن ۱۱۰ رای تأیید توانست کرسی معاونیت اول مجلس نماینده‌گان را از آن خود کند.
احمدزی رقیب همایون از حکومت حمایت کرد و گفت که به کسی اجازه نمی‌دهد تا علیه رییس جمهور غنی سخن بزند.
آقای احمدزی گفت: «زبان من اکنون باز شده است. حالا من آن‌جا می‌نشینم و این وعده را می‌دهم و آن کس را “نر” می‌بینم که نام رییس جمهور را چنین بگیرد.»

اشتراک گذاري با دوستان :