طبل صلح در فصل جنگ؟

پاکستانی‌ها کماکان در پانزده سال گذشته، به صورت فریبنده‌ای بازی موش و گربه را با دولت افغانستان در پیش گرفته بودند. در فصل جنگ، از هرنوع مذاکره و مفاهمه با جانب افغانستان ابا می‌ورزیدند و در فصل سرما که طالبان فرصت و زمینه‌ی زیادی برای مانور نظامی نداشتند، پاکستانی‌ها با نشان دادن باغ‌های سرخ و سبز به افغانستان، تمرکز و توجه حکومت را از حمله به پایگاه‌های طالبان منحرف می‌کردند.
اکنون این بازی تغییر خورده است، اما هنوز دیده می‌شود که نگاه استراتیژیک به صلح در میان حلقات تصمیم‌گیرنده در حکومت وجود ندارد. طرح صلح افغانستان با طالبان که اکنون روی میز است، در وضعیتی مطرح می‌شود که طالبان برای فصل نو جنگ آماده‌گی می‌گیرند. حکومت افغانستان مثل سال‌های گذشته، فرصت نابودی تروریستان طالب را در فصل سرما از دست داد و اکنون در وضعیتی به طبل صلح می‌کوبد که طالبان نشانه‌هایی آماده‌گی‌های تهاجمی‌شان را در فصل تازه‌ی جنگی، به نمایش می‌گذارند.
حمله‌ی انتحاری در جاده‌ی پلچرخی کابل، حمله بر مراسم یادبود از عبدالعلی مزاری و حملاتی بالای سربازان در تخار و فراه، همه بیانگر این موضوع اند که طالبان روی خوشی به طرح صلح افغانستان نشان نمی‌دهند و قرار نیست در برابر حکومت کوتاه بیایند. فشارهای سیاسی امریکا بر پاکستان نتیجه‌ی مطلوبی نداشته و حکومت افغانستان نیز از استراتیژی جدید ترمپ برای افغانستان و جنوب آسیا، تنها با کف زدن و استفاده‌ی تبلیغاتی استقبال کرده است.
میانجی‌گری حکمتیار و ادعایش مبنی بر این‌که طرح واگذاری مناطقی در جنوب، حاصل فکر اوست، به جای این‌که بتواند نیروهای حامی نظام را به صلح امیدوار بسازد، نگرانی‌های بیشتری را در ذهن این نیروها خلق کرد. همه می‌دانند که حکمتیار نه به صلح پابند است و نه هم تا هنوز به نیروهای هراس‌افگنش دستور داده است تا سلاح‌‌های‌‌شان را به زمین بگذارند.
در چنین وضعیتی، اگر حکومت افغانستان بحث صلح را مطرح می‌کند، چنین پنداشته می‌شود که حکومت در جنگ با طالبان پیروز نبوده است. سربازان زیادی روزانه جان‌های‌شان را در جنگ با طالبان از دست می‌دهند تا این نظام را سر پا نگه دارند. رهبران حکومت اما با طرح صلح که بیشتر استفاده‌ی تبلیغاتی و انتخاباتی دارد، با روحیه‌ی سربازانی که خاک‌آلوده در جبهات جنگ افتاده‌اند تا از نظام و آزادی‌های مردم دفاع کنند، به روحیه‌ی این سربازان صدمه وارد می‌کنند و در واقع برای طالبان فضای بیشتر برای هراس‌افگنی و ایجاد وحشت می‌دهند. وقتی رییس جمهور می‌گوید طالبان را نابود می‌کند، این شعار را باید تا آخرین قدمه‌های ارتش برساند که دشمنان مردم افغانستان که نوکران سازمان‌های استخباراتی کشورهای منطقه‌اند، باید نابود شوند. وقتی بحث فضا دادن به طالبان به عنوان یک گروه سیاسی مطرح می‌شود، روحیه‌ی سربازی که سال‌ها از خانواده و فرزندانش دور بوده است تا در برابر هراس‌افگنی بجنگد، ضعیف می‌شود و به بیهوده‌گی جنگ و نبود یک سیاست روشن در زمینه‌ی مبارزه با هراس‌افگنی در کشور پی می‌برد.
جنگ افغانستان باید از این وضعیت بیرون شود و منابع نهادهایی که هزینه‌های سنگینی را بر گرده‌ی ملت تحمیل می‌کنند، مانند شورای عالی صلح و پول‌های اوپراتیفی که از نهادهای مختلف زیر نام صلح خرج می‌شود، برای خانواده‌ی سربازی هزینه شوند که در جنگ برای حفظ نظام، روز و شب شان را نمی‌شناسند و جان‌های شیرین شان را از دست می‌دهند.

اشتراک گذاري با دوستان :