تاپی یکی از پروژه‌های استراتیژیک در سطح منطقه

تاپی TAPI مشتق شده از حروف اول نام‌های چهار کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان است. پروژه‌ی تاپی که به هدف انتقال انرژی گاز طبیعی ترکمنستان به کشورهای منطقه ایجاد شده است، نه تنها از اهمیت اقتصادی بسزای برای ترکمنستان برخوردار است، بل‌که برای کشورهای منطقه نیز منبع عایداتی و انرژی فروان به شمار می‌رود. این پایپ‌لاین قرار است به طول مجموعی ۱۸۱۴ کیلومتر بنا شود. ۸۱۶ کیلومتر پایپ‌لاین تاپی در خاک افغانستان، ۲۰۰ کیلومتر آن در خاک ترکمنستان و ۸۲۶ کیلومتر آن در خاک پاکستان قرار خواهد داشت و این پایپ‌لاین با سرحد فاضیلکا در هند وصل می‌شود.
پروژه‌ی تاپی با هزینه‌ی مجموعی ۲۲٫۵ بیلیون دالر با حمایت بانک انکشاف آسیایی ساخته خواهد شد. امید می‌رود که این پروژه تا آخر سال ۲۰۱۹ میلادی به بهره‌برداری سپرده شود. این پایپ‌لاین ظرفیت دارد تا در هر سال ۳۳ بیلیون کیلومتر مکعب گاز بحیره‌ی کسپین و ترکمنستان را با کشورهای آسیایی میانه شریک سازد. پاکستان و هند هر دو ۴۲ درصد (۱۳۲۵ میلیون متر مکعب گاز در روز) سهم خرید و افغانستان ۱۶ درصد (۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز در روز) سهم خرید را خواهند داشت. این خط پایپ‌لاین از منطقه‌ی عثمان یلتان در ترکمنستان آغاز و در خاک افغانستان داخل شده با عبور از ولایت‌های هرات- فراه و قندهار داخل خاک پاکستان شده با عبور از منطقه‌ی مرزی بین افغانستان و پاکستان به نام چمن به ملتان پاکستان وصل می‌شود و در نهایت به سرحد هند به نام فاضیلکا انجام می‌یابد.
با تطبیق این پروژه افغانستان سالانه ۴۰۰ میلیون دالر حق‌العبور دریافت خواهد کرد. افزون بر آن زمینه‌های کار برای هزارها شهروند افغانستان مساعد خواهد شد. تاپی با ایفای نقش فرامرزی خود و بدل کردن افغانستان به دهلیز اقتصادی بین کشورهای منطقه زمینه‌ی تطبیق پروژه‌های دیگر را نیز فراهم خواهد کرد. به گونه‌ی مثال پروژه‌ی فابیر نوری و بدل شدن افغانستان به چهارراه ابریشم دیجیتلی و پروژه‌ی خط آهن ترکمنستان- پاکستان. با تطبیق موفقانه‌ی این پروژه امکان حل شدن مشکلات افغانستان و پاکستان نیز وجود دارد. زیرا کشورها گاهی برای به دست آوردن منافع بیشتر یک سلسه موضوعات را نادیده خواهند گرفت. به ویژه پاکستان که مفاد زیادی از این پروژه می‌برد. صلح و امنیت در افغانستان باعث تطبیق این پروژه خواهد شد ولی در صورت نبود امنیت، پروژه‌ی تاپی غیر قابل تطبیق خواهد بود.
تاپی مشکلات منطقوی بین هند و پاکستان را نیز فروکش خواهد کرد و باعث رهنمایی کشورها به همکاری‌های مشترک منطقوی خواهد شد. تاپی در برگیرنده‌ی حل منازعات، همگرایی اقتصادی، رشد اقتصادی، جلب و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در کشور، کاهش قیمت گاز طبیعی، افزایش صنایع که تعویض واردات را نیز در بر خواهد داشت، جلوگیری از بی‌کاری، افزایش استندرد زنده‌گی مردم، افزایش قدرت خرید مردم، تأمین امنیت و ایجاد صلح و ثبات در منطقه، دهلیز اقتصادی برای افغانستان و مبارزه با پدیده‌ی فقر خواهد شد و از همه مهم‌تر نقش افغانستان را در منطقه برجسته خواهد ساخت.
تاپی نخستین پروژه‌ی اقتصادی در سطح منطقه برای افغانستان است. تطبیق موفقانه‌ی آن برای کشور جنگ‌زده‌ی افغانستان ضروری است. قسمی که یکی از تیوری‌های اقتصادی به نام Big Bang استدلال می‌کند که سرمایه‌گذاری‌های کوچک نمی‌تواند کشورها را از دایره‌ی فقر خارج و به ثبات دوام‌دار و شگوفایی اقتصادی برساند. پس برای ثبات و شگوفایی اقتصادی افغانستان پروژه‌های بزرگی اقتصادی مثل تاپی حیاتی است. تاپی برای ثابت شدن نقش اقتصادی افغانستان بین کشورهای آسیای مرکزی و ارتباط اقتصادی افغانستان در آینده مؤثر خواهد بود.

اشتراک گذاري با دوستان :