تکمله‌ای بر «دموکراسی بدون دموکرات‌ها» و «دموکراسی تحمیلی»

- رنگین دادفر سپنتا

در برخی از مقاله‌هایی که در سال‌های پسین نوشتم و هم‌چنین در چند سخنرانی از میان برخی از واژه‌گان و یا مفاهیمی که به کار برده بودم، تعدادی از واژه‌ها و یا مفاهیم به دلیل ناآشنایی برای برخی از خواننده‌گان و شنونده‌گان موجب سوء برداشت‌ها شدند. در این میان دو موضوع بیشتر موجب کژفهمی شد. کاربرد «دموکراسی بدون دموکرات‌ها» و «دموکراسی تحمیلی».
دموکراسی بدون دموکرات‌ها بیشتر برداشته از مطالعات در حوزه‌ی تاریخ سیاسی و برخی ارزیابی‌ها در باره‌ی شکست «دموکراسی جمهوری وایمر» (Weimarer Republik) و ایجاد نخستین جمهوری در آلمان پس از جنگ جهانی اول است. برداشت از علت‌های شکست این جمهوری و این‌که نتایج ارزیابی از چنین پژوهشی تا کجا می‌توانند قابل انتقال و انطباق بر شرایط کنونی افغانستان باشند، می‌تواند مورد بحث و جدال فکری قرار بگیرد.
در پایان جنگ جهانی اول و شکست آلمان در این جنگ (۱۹۱۸) دولت شاهی وقت آن کشور از هم فرو پاشید. در برلین و مونشن نظام‌های شورایی به وجود آمدند. در آغوش بحران‌ها و خیزش‌های انقلابی و مقاومت‌های بقایای حکومت شاهی و دسته‌های جنگ‌طلب و گروه‌های جانب‌دار «دفاع از روح آلمانی» این کشور در یک مدت کوتاه صاحب یک قانون اساسی جمهوری شد. در این قانون اساسی که در نوع خود در آلمان بی‌نظیر بود، حق انتخاب آزاد برای شهروندان به شمول زنان در سال ۱۹۱۹ و هم‌چنین آزادی رسانه‌ها و حق کنترول پارلمان بر حکومت به رسمیت شناخته شدند.
در عین زمان رییس دولت مطابق با این قانون اساسی نیز توسط انتخابات مستقیم از جانب مردم برگزیده می‌شد. رییس‌جمهور انتخابی دارای صلاحیت‌های فراوان بود. روشنفکران محافظه‌کار و تیوریسین‌های «انقلاب محافظه‌کار» مانند کارل شمیت (Carl Schmitt) با تنفر و اکراه به حضور احزاب سیاسی و به نظام پارلمانی نگاه می‌کردند و در مقایسه با احزاب سیاسی مقام رییس دولت را که از طریق آرای مردم برگزیده می‌شد، ارجح می‌دانستند. بر بنیاد ماده ۴۸ قانون اساسی یاد شده رییس‌جمهور صلاحیت‌های فراوان به شمول صدور فرامین تقنینی زیر نام «احکام عاجل» را در کنار مصوبات مجلس دارا بود. تفویض چنین صلاحیت‌هایی، عملاً موجب شده بود که رییس‌جمهور دارای قدرت و صلاحیتی مانند امپراتور باشد. شاید بتوان با یک پژوهش مقایسه‌ای شباهت‌هایی میان نظام ریاستی افغانستان امروز و تجربه‌ی آن روزگار آلمان پیدا کرد.
دموکراسی جمهوری وایمر مورد حمله‌ی پی‌گیر نیرو‌های انقلابی چپ و افراطیان راست قرار داشت. هر دوی این گروه به دموکراسی پارلمانی باور نداشتند. یکی آن را حاکمیت و دیکتاتوری بورژوازی و دیگری هم آن را مغایر «گوهر» و «ذات آلمانی» تلقی می‌کرد. سربازانی که از جبهه‌های جنگ برگشته بودند، در فقر، بی‌کاری و بی‌سرنوشتی به سر می‌بردند. بی‌کاری هر روز افزایش می‌یافت، اقتصاد آلمان در نتیجه‌ی جنگ و هم‌چنین پرداخت غرامت‌های جنگی به کشور‌های پیروز جنگ بیش از پیش آسیب می‌دید. در چنین شرایطی بخش‌هایی از سرزمین اصلی آلمان نیز در اشغال کشور فرانسه درآمده بود. پس از سرکوب خونین قیام‌های انقلابی اسپارتاکوسیست‌ها و قتل روزالوکزامبورگ (Rosa Luxemburg) ‌و کارل لبکنیشت (Karl Lebknecht)، دو شخصیت برازنده، ارج‌مند، ترقی‌خواه و فرزانه‌ی آلمانی در همکاری میان جناح‌های محافظه‌کار و سوسیال دموکراسی زیر رهبری فریدریش ابرت (Friedrich Ebert) در سال ۱۹۱۹ حکومت میانه زیر رهبری وی تا حدودی بر اوضاع مسلط شد. اما بحران اجتماعی و اقتصادی در این کشور پس از یک دوره‌ی کوتاه اعتلای نسبی با شیوع بحران جهانی اقتصادی در پایانه‌های سال‌های۱۹۲۹و شروع سال‌های سی بالا گرفت و در پی‌آمد آن جنبش‌های رادیکال دست راستی، به خصوص ناسیونال‌سوسیالیت‌ها به رهبری آدولف هیتلر (Adolf Hitler) نیرومند شدند. دموکراسی بیش از پیش مورد حمله فاشیسم قرار گرفت. نیرو‌های متشکل سیاسی که از نظام پارلمانی و قوانین جمهوری دفاع می‌کردند هم اندک بودند و هم در دفاع از جمهوری و قانون اساسی بی‌میل. در سال‌های نخست جمهوریت، جانب‌داران دموکراسی نتوانستند بروکراسی به میراث مانده از نظام شاهی را تابع قوانین جمهوری بسازند و آن‌ها را به نهاد‌های وفادار به قانون اساسی جمهوری بدل کنند. بیشتر از همه بورژوازی کلان آلمان و طبقات میانی و به خصوص خُرده بورژوازی با دموکراسی پارلمانی سر سازگاری نشان نمی‌دادند. و در نهایت جناح‌های راست در حمایت جریان‌های نیرومند یهودی‌ستیز توده‌ای در این کشور بیش از پیش نیرومند می‌شدند.
با بحران اقتصادی ۱۹۲۹ احزاب افراطی چپ و راست مخالف دموکراسی پارلمانی بیش از پیش نیرو یافتند و همراه با آن علی‌رغم قانون اساسی دموکراتیک در نتیجه گسست و شکست حکومت، حزب فاشیستی آدولف هیتلر با تکیه بر رأی توده‌های آلمانی به یکی از احزاب بزرگ این کشور بدل شد. پس از انتخابات ۱۹۳۲ فاشیست‌ها و کمونیست، از راست و از چپ با توسل به اکثریت آرایی که داشتند، مانع تصمیم‌گیری پارلمان می‌شدند. بدون شک که مقایسه این دو جریان از لحاظ ارزشی و باور به عدالت و برابری انسان کار خطایی است اما عملاً هر دوی آن‌ها با دلایل کاملاً متضاد با نظام پارلمانی سازگاری نداشتند. در نهایت احزاب میانه، لیبرال‌ها و محافظه‌کاران غیر فاشیست برای جلوگیری از صعود کمونیست‌ها در همکاری با ناسیونال سوسیالیست‌ها موجبات صعود هیتلر را آماده ساختند. پس از آن که هیتلر در سال ۱۹۳۳ قدرت را به دست گرفت، دیگر دوران انتخابات آزاد هم به پایان رسید. با این که قانون اساسی جمهوری وایمر رسماً ملغا نشد، اما جمهوری و دموکراسی عملاً دیگر وجود نداشتند و تحولات بعدی، جنگ جهانی دوم و «قتل عام تکین و منحصر به فرد یهودیان»، تجربه وحشتناک هلوکاوست و قتل عام صنعتی و سازمان‌دهی‌شده با توسل به ابزار مدرن، (به باور‌ هابرماس) کشتار کمونیست‌ها، جت‌ها، افراد ترقی‌خواه کلیسا و سایر روشنفکران و آزادی‌باوران را توسط فاشیست‌ها می‌دانیم. یکی از علت‌های مهمی که موجبات حاکم‌شدن فاشیسم را فراهم آورد در این بود که دموکراسی وایمر از جانب دموکرات‌ها مورد دفاع قرار نگرفت و به بیانی به دلیلی که جنبش نیرومند دموکراسی‌خواه وجود نداشت و نیرو‌هایی که باید از دموکراسی دفاع می‌کردند، منفعل ماندند، دموکراسی‌ای محروم از مدافعان پی‌گیر، در برابر فاشیسم شکست خورد. این واقعیت را در ادبیات سیاسی آلمانی و پژوهش‌های علم سیاست در عرصه‌ی جهان با توجه به علت‌های شکست جمهوری وایمر «دموکراسی بدون دموکرات‌ها» می‌گویند.
هاینرش آگوست وینکلر (Heinrich August Winkler) استاد و یکی از برجسته‌ترین تاریخ‌نگاران آلمانی می‌گوید که جمهوری وایمر یک دموکراسی بدون دموکرات‌ها بوده است و بدین علت هم نخستین جمهوری آلمانی شکست خورد. مارتین نیمولر (Martin Niemöller) کشیش پروتستانت و مبارز ضد فاشیسم در باره‌ی مقاومت‌گریزی و عدم مقاومت در برابر فاشیسم، سخن زیبایی برای بازتاب بی‌عملی مبارزان ضد فاشیسم در گریز از مبارزه و عدم تقابل با فاشیسم در آن روزگار آلمان دارد که برخی‌ها به اشتباه آن را به برتولد برشت (Bertold Bericht) شاعر آلمانی نسبت می‌دهند. (این نگارنده نیز مدت‌ها چنین می‌پنداشت)
اول سراغ کمونیست‌ها آمدند،
سکوت کردم چون کمونیست نبودم.
بعد سراغ سوسیالیست‌ها آمدند،
سکوت کردم زیرا سوسیالیست نبودم.
بعد سراغ یهودی‌ها آمدند،
سکوت کردم چون یهودی نبودم.
سراغ خودم که آمدند،
دیگر کسی نبود تا به اعتراض برآید.
وقتی من هم در صحبت‌ها و نوشته‌های سال‌های پسین خود در باره‌ی تهدید‌های جدی برای دموکراسی نوپای افغانستان سخن می‌گویم و دموکراسی افغانستان را دموکراسی بدون دموکرات‌ها می‌دانم، دقیقاً آزمایش و شکست نخستین دموکراسی آلمان و هم‌چنین جنبش ملی و دموکراسی‌خواهی مصدق در ایران و مقایسه تاریخی آن شرایط با امروز افغانستان را در نظر دارم. درست است که انتقال و انطباق یک تجربه در شرایط اجتماعی و تاریخی متفاوت بر شرایط اجتماعی دیگر دارای کاستی‌ها و محدودیت‌هایی هست، اما نادرست نیست. در همه حال بررسی مقایسه‌ای و رجوع به تاریخ و تجربه‌های مشابه یکی از ابزار بسیار مهم تحلیل و ارزیابی در علم سیاست است. مقایسه صف‌بندی نیرو‌ها در افغانستان امروزی و هم‌چنین انفعال دموکرات‌ها در افغانستان به منظور دفاع متحد از دموکراسی را با آن‌چه که در آلمان اوایل قرن گذشته گذشت، می‌گذارم به زمان دیگر.
موضوع دومی را که من در روز‌های پسین مطرح کردم و موجب سوء تفاهم و کژفهمی شده است بحث «دموکراسی تحمیلی» است. صحبت از «دموکراسی تحمیلی» به معنای این نیست که دموکراسی یک پدیده‌ی وارداتی و یا محلی اروپایی است و بر واقعیت اجتماعی افغانستان یا جوامع دیگر به دلیل تفاوت‌های فرهنگی و غیره قابل انطباق نمی‌باشد. مشکل است که بتوان این موضوع و هم موضوع بالایی را در یک مقاله برای روزنامه و با زبان معمول روزنامه‌ای توضیح داد، اما من خودم را در این‌جا برای اجتناب از هر کژفهمی‌ای ناگزیر دیدم تا به آن بپردازم.
«دموکراسی تحمیلی» را همان‌گونه که من در مقاله‌های پی هم خود در روزنامه ۸صبح توضیح دادم، از خانم سونیا گریم (Sonia Grimm) ‌به عاریت گرفتم. او در رساله‌ی دکتورایش در این باره یک پژوهش بسیار عمیق و گسترده درباره کاستی‌ها و دست‌آورد‌های مداخله‌های بیرونی در کشور‌های گوناگون به منظور دولت‌سازی (Staatsbildung) انجام داده و علت‌های شکست و عدم موفقیت پروژه‌هایی از این دست را مورد ارزیابی قرار داده است. عنوان کتاب او دقیقاً «دموکراسی تحمیلی» (Erzwungene Demokratie )‌ است. طرح این مسأله به هیچ صورت به معنای باور نویسنده به غیر قابل انطباق بودن دموکراسی در کشور‌هایی مانند افغانستان نیست. با این‌که بسیاری از مفاهیم و واژه‌گان مدرنیته از مغرب‌زمین وارد گفتمان‌های ما مردم شده‌اند اما بهره‌گیری از آثار خانم گریم، پتر لوک، چابال پاتریک، مارینا اتوا و ده‌ها پژوهشی که در سالیان پسین در باره تجربه‌های دولت‌سازی در کوسوو، بوسنیا هرسوگوینا، کانگو، روندا، عراق و هم‌چنین در باره‌ی تحقق دموکراسی در دولت‌های ناکام و یا در حال فروپاشی صورت گرفته‌اند، در نوشته‌ها و سخنرانی‌های اخیر من هیچ ربطی به مبحث وارداتی‌بودن و یا رد دموکراسی ندارد. منظور از رجوع به ادبیات پژوهشی درباره‌ی موضوع یاد‌شده، بازتاب روایت‌های انتقادی از فرایند ایجاد دموکراسی و اعتراف به نبود نیروی‌های دموکراسی متشکل در برخی از کشور‌ها به ویژه در افغانستان می‌باشد. منظور از طرح این مطلب در پیوند با افغانستان، نبود نیرو‌های اجتماعی و سیاسی است که دست ‌کم روی مفاهیم و ارزش‌های اصلی دموکراسی با هم توافق داشته و از دموکراسی در برابر تروریسم طالبانی، تکنوکرات‌های نژادپرست و افراطیان دیگر با نام و نشان خود و با طرح برنامه‌ی خودی به دفاع برخیزند.
در مقاله‌ی «ملاحظاتی درباره‌ی فروپاشی دولت‌ها، فرایند تبلور سیاست غیررسمی و تنگناهای دولت‌سازی در افغانستان» انتشار یافته در شماره‌های ۲۷۱۴ تا ۲۷۱۶ در روزنامه ۸‌صبح در مورد دولت ملی و دموکراسی از جمله نوشته بودم:
دولت ملی در دنیای کنونی چارچوب انصراف ناپذیر تحقق دموکراسی است
در مجموعه‌ی مباحث تیوریک درباره‌ی دموکراسی برای این‌که بتوان از دموکراسی صحبت کرد، موجودیت برخی از پیش‌شرط‌ها لازمی‌ اند. امکان مشارکت سیاسی شهروندان، موجودیت آزادی‌های شهروندی، تفکیک قوای سه‌گانه دولت، امکان اعمال انحصاری قوه‌ی قهریه توسط دولت و اجرایی‌کردن تصامیم قانونی حکومت، تابع قانون بودن کل اجراات دولتی (داشتن دولت قانون) و مانند این‌ها از آن جمله‌اند. این‌ها دست‌کم‌های یک دموکراسی‌اند. اما پیش‌شرط امکانات تحقق همین حداقل‌ها نیز ایجاب می‌کند تا پدیده‌ای به نام دولت وجود داشته باشد. در شرایطی که دولتی بر قلمرو خودش حاکمیت نداشته باشد و یا بخش مهمی از مردم آن تابع قواعد تعیین‌شده از جانب دولت نباشند، دولت‌مداری (Staatlichkeit/Statehood) دچار اشکالات جدی می‌شود.
برخی از نظریه‌پردازان علم سیاست، حتا از سرآمدان تیوری‌های مدرنیستی مانند رستو (Rustow) به این باور اند که دموکراسی باید از درون یک جامعه سر بر افرازد و نیرو‌های سیاسی مطرح جامعه مورد نظر از آن به دفاع برخیزند. به سخن دیگر، نخبه‌گان قدرت در یک جامعه باید بر سر تحقق دموکراسی در جامعه‌‌‌شان دارای وفاق باشند و مردم جامعه‌ی مورد نظر به عنوان عاملان اصلی تحقق دموکراسی در مبارزات و مطالبات دموکراسی‌خواهی عرض اندام کنند، از آن به دفاع برخیزند و نه برعکس (هند هم در زمان استقلال کشوری بسیار عقب‌مانده بود و امروز هم ‌چنین است اما وفاق بر سر تحقق دموکراسی نسبی در میان نخبه‌گان آن کشور وجود داشت و این، یکی از رازهای پیروزی دموکراسی در آن کشور است). دشواری مضاعف در افغانستان این است که در کشور‌هایی مانند کشور ما، لیبرالیزاسیون سیاست و اقتصاد در شرایطی تحمیل می‌شود که منازعه نظامی نه تنها پایان نیافته بلکه تمام کنش‌های سیاسی دیگر در سایه آن قرار دارند و آنانی که باید جامعه را به سوی تسامح و میانه‌رَوی رهبری کنند به عنوان نیروی اجتماعی در خور توجه حضور ندارند. بنا بر این بازیگران خارجی به مثابه عامل تعیین‌کننده و رهبری‌کننده فرایند دولت‌سازی، بر بنیاد باورهای نولیبرالیسم و مجریان اصلی دموکراسی در واقعیت بدون دموکراتان محلی، تبارز می‌کنند. …
دموکراتیزاسیون به عنوان بخشی از فرایند دولت‌سازی در شرایطی که دموکرات‌ها در برخی از کشور‌های دارای دولت‌های مضمحل‌شده به مثابه‌ی نیروی اجتماعی حضور ندارند، موجب می‌شود تا بازیگران خارجی با توهم ایجاد دموکراسی عملاً به نخبه‌گانی تکیه کنند که خود از جمله موانع دموکراسی‌اند. بر این مبنا انطباق انتقال برنامه دموکراسی به عنوان طرحی مکانیکی از برون با تکیه با متحدانی مطرح می‌شود که دارای دیدگاه‌های غیر دموکراتیک‌اند. تقاضاها و انتظارات کشور‌های کمک‌کننده از افغانستان در روند دولت‌سازی، در مواردی غیرواقعی و حتا متناقض بوده‌اند. تکیه بر نیرو‌های جنگ‌افروز و گاهی تکیه همه‌جانبه بر نژادپرستان، موجب شد تا فرایند و تحقق دموکراسی در افغانستان بازتاب کژ و به شدت مصدوم پیدا کند. و فرایند دموکراسی به نحوی به دموکراسی زورکی تقلیلی یابد.

اشتراک گذاري با دوستان :