روزنامه هشت صبح

۱۲ام اسف
سه شنبه
  • جستجو
اندازه ی متن
  • افزایش اندازه ی فونت
  • اندازهه ی فونت پیش فرض
  • کاهش اندازه یفونت
Home


زنگ خروج به صدا در آمد ؛ خروج نا به هنگام اشتباه استراتژيك

نامه الکترونیک چاپ PDF

به نظر مي رسد كه زنگ خروج نيروهاي خارجي به صدا در آمده است. در حالي كه ايالات متحده امريكا سخن از افزايش نيروي نظامي مي زند، دبير كل ناتو و مقام هاي بريتانيا و آلمان از واگذاري امنيت به افغان ها و خروج تدريجي سربازان شان در قالب يك طرح جديد صحبت مي كنند. راسموسن، دبير كل ناتو در نشست وزيران دفاع و خارجه ناتو گفته است، سر از سال آينده نيروهايش را از بخش هاي افغانستان بيرون كرده و مسووليت آن را به نيروهاي امنيتي و پوليس افغانستان واگذار مي كند.
به نظر مي رسد كه نيروهاي بين المللي پس از 8 سال جنگ فرسايشي اكنون دچار يك سردرگمي و اختلاف نظر جدي شده اند. با توجه به تاكيد مقام هاي امريكايي مبني بر اعزام سربازان بيشتر و خودداري ديگر كشورها از افزايش سربازان، بار سنگين جنگ با طالبان به دوش امريكا خواهد ماند. سوال اساسي اين است كه آيا ايالات متحده امريكا به تنهايي موفق خواهد شد تا اين جنگ دوامدار و پر هزينه را به پيش ببرد؟ گذشته از اين، طرح استراتژي خروج نيروها مي تواند چند پيام ديگر را نيز به همراه داشته باشد.
نخست اين كه اين موضوع در آستانه ي مراسم تحليف رييس جمهور كرزي و تشكيل كابينه ي جديد مطرح مي گردد. اكنون به خوبي روشن مي شود كه بخشي از اين طرح به منظور اعمال فشار به حكومت جديد افغانستان مي باشد. سوال اساسي اين است كه چرا اين خروج چهار سال قبل صورت نگرفت كه در آن وقت حداقل هيچ ولسوالي در تصرف طالبان نبود و طالبان هم به اين پيمانه قدرت نگرفته بودند. اكنون مقام هاي ناتو به خوبي مي دانند كه پوليس افغانستان از لحاظ توانمندي، امكانات و اعتبار در چه موقعيتي قرار دارد. اردوي ملي كشور با 2 بال طياره اهدايي امريكا امنيت كدام بخش از جغرافيا و فضاي اين كشور را تامين مي كند؟ هنوز حكومت افغانستان از برگزاري مراسم ملي خود ناتوان است و براي برگزاري مراسم تحليف زمين و آسمان را بر روي همه مسدود مي كند. پس با اين وضع آيا مي توان از بهبود وضعيت امنيتي و شرايط مناسب براي واگذاري مسووليت به افغان ها سخن گفت؟
يك نكته را نبايد فراموش كرد كه هيچ افغاني عاشق قيافه سربازان خارجي نيست و حضور دوامدار نيروهاي خارجي به صلاح كشور نيست، اما طرح خروج در شرايط فعلي جز آن كه طالبان و كشورهاي همسايه را جسورتر و پيروز سازد، ديگر دست آوردي نخواهد داشت. تجربه نشان داده است كه خروج نيروهاي خارجي از هر ولسوالي به معناي سقوط آن ولسوالي است. بارها ولسوالي هايي فتح شده و به نيروهاي داخلي واگذار شده است، اما ثبات در اين ولسوالي دوام نياورده است. با اين وصف خوب است كه مقام هاي ناتو به اين استراتژي عميق تر نگريسته و كاري نكنند كه جبران آن ديگر ممكن نباشد. شايد طرح خروج نيروها در اين شرايط به خاطر آرام كردن فضاي عمومي و معترض كشورهاي عضو ناتو باشد، اما به هر حال از اين خبرها طالبان و القاعده بيش از هر كس ديگري سود مي برند. خوب است كه مقام هاي امنيتي كشور نيز اندك به خود آيند و به اميد اين نباشند كه خارجي ها دهه هاي ديگر امنيت زندگي افغان ها را  تامين كنند. بلكه خود نيز در فكر امنيت خود، مسوولانه تر از هر كس ديگر، فكر و كار كنند.
به این دلیل است که خروج نا به هنگام نیروهای بین المللی از افغاسنان درحالی که آمادگی و امکانات لازم برای واگذاری مسوولیت به افغان ها وجود ندارد، یک اشتباه استراتژیک خواهد بود که تبعات آن فقط متوجه افغان ها نیست بلکه دیگر کشورها نیز با پیامدهای منفی آن رو به رو خواهند شد.

Addthis
 

فصلنامه زمین

سومین شماره فصلنامه زمین را از اینجا دریافت نمایید.

آرشیو فصلنامه

متن کامل موافقتنامه همکاریهای درازمدت استراتژیک میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا را میتوانید از اینجا دانلود کنید.

گزارش بحران کابل بانک

متن گزارش بحران کابل بانک که از سوی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری به نشر رسیده است را می توانید به زبان دری و پشتو دانلود کنید.