جاسوسان باافتخار – قسمت ششم

- امرالله صالح

(نقش استخبارات در جنگ‌های کوچک و دیپلوماسی در افغانستان از دوره نورمحمد تره‌کی تا حامد کرزی) عملیات سه‌صدوسی‌وسه: ظهور خدمات اطلاعات دولتی(خاد) افسران کی‌جی‌بی و اطلاعات نظامی ‌ارتش سرخ، نزدیک به سه ماه مشغول آماده‌سازی طرح براندازی حفیظ‌الله امین بودند. تاریخ‌نویسان و...

جاسوسان باافتخار – قسمت پنجم

- امرالله صالح

(نقش استخبارات در جنگ‌های کوچک و دیپلوماسی در افغانستان از دوره نورمحمد تره‌کی تا حامد کرزی) شوربای زهرآگین در شامگاه سرد زمستانی حفیظ‌الله امین به تاریخ 14 سپتامبر سال 1979 قدرت را در اختیار گرفت. نورمحمد تره‌کی را در هفته اول...

جاسوسان باافتخار – قسمت چهارم

- امرالله صالح

(نقش استخبارات در جنگ‌های کوچک و دیپلوماسی در افغانستان از دوره نورمحمد تره‌کی تا حامد کرزی) عملیات رنگین‌کمان  باور کودکانه و فلکلوریک در افغانستان هست که اگر کسی به کمان‌رستم یا رنگین‌کمان نزدیک شود و از زیر آن بگذرد، جنسیتش تغییر...

جاسوسان باافتخار – قسمت سوم

- امرالله صالح

(نقش استخبارات در جنگ‌های کوچک و دیپلوماسی در افغانستان از دوره نورمحمد تره‌کی تا حامد کرزی)   «دو گژدم در یک بوتل» دستگاه استخبارات حکومت خلقی در سال 1358 به‌خاطر تشنج درونی، رقابت میان‌گروهی، حس انتقام شدید علیه فکر مخالف، بی‌تجربگی و مخالفت...

جاسوسان باافتخار – قسمت دوم

- قسمت دوم امرالله صالح

(نقش استخبارات در جنگ‌های کوچک و دیپلوماسی در افغانستان از دوره نورمحمد تره‌کی تا حامد کرزی) نورمحمد تره‌کی به‌عنوان اولین رییس‌جمهور چپی یا منشی عمومی کمیته‌مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان در ماه اپریل 1978 قدرت را بعد از قتل دسته‌جمعی...

جاسوسان باافتخار – قسمت اول

- امرالله صالح - قسمت اول

(نقش استخبارات در جنگ‌های کوچک و دیپلوماسی در افغانستان 1978 الی 2014) این سلسله از نبشته‌ها کوششی است برای به تحلیل گرفتن فراز و فرودهای کار استخباراتی در افغانستان، نقش عملیات‌ها و فعالیت‌های استخباراتی در تحکیم و ریزش روابط میان...

پس از مسعود – پول‌های زیرمیزی به‌خاطر گسترش نفوذ حامد کرزی و دیگران – قسمت سیزدهم

- امرالله صالح

حکومت موقت زمانی تاسیس شد که در خزانه دولتی افغانستان چیزی وجود نداشت و نیز از طالبان دارایی‌ای به میراث نمانده بود. در عین حال، سیستم مالی جبهه مقاومت پس از مسعود دچار فروپاشی و هرج‌ومرج شدید شده بود....

هفت‌جانی اسلامیست‌های سیاسی

- خالد خسرو

جاناتان فریدلند، سرمقاله‌نویس روزنامه‌ی گاردین، در نوشته‌اش، «ناکامی تجربه اسلامیست‌های اخوانی تهدیدی فراتر از مصر»، توضیح می‌دهد که «سقوط حکومت محمدمرسی ده‌ها دلیل داشت، اما برخی از آن تنها و تنها مخصوص به خود مصر است. به‌عنوان مثال، محمدمرسی...

!یادداشت‌های یک ناظر انقلاب بر فرق فرزندان خود می‌کوبد

- خالد خسرو

اشباح سرگردانِ تمرد و سرنگونی، به این زودی‌ها خیابان‌های خاورمیانه را به حال خود رها نمی‌کند. نه انتخابات مشروع می‌تواند اعتبار از‌دست‌رفته‌ی حکومت‌ها را احیا کند، و نه هیچ شکلی از سیاست به جز از انقلاب در نزد مردم...

پس از مسعود‬؛ ‫‫عطر غربی در تعفن کابل – قسمت دوازدهم

- ‫‫قسمت دوازدهم‬، امرالله صالح

‫‫فراتر از شکست طالبان و القاعده، غربی‌ها‌ چند هدف کلیدی دیگر را در افغانستان در راستای ایجاد یک دولت کارا دنبال می‌کردند. این اهداف عبارت بود از ایجاد اردوی ملی و نهاد‌ها‌ی امنیتی، تقویت و گسترش نفوذ حامد کرزی...

پس از مسعود – کاخ کاغذی، نگاهی به توافقات بن- قسمت یازدهم

- امرالله صالح

مدیریت بحران‌ها، حادثه‌ها، تحولات و رویداد‌ها برای کسانی‌که در بطن آن قرار دارند، دشوار اما هیجان‌آور است؛ ولی قضاوت در باره‌ی این تکانه‌ها، آن‌هم بعد از گذشت زمان، دشوار نیست. این نوشته نیز، قضاوت نویسنده است از مدیریت بحران...

پس از مسعود -همه از نام شاه اما بر ضد شاه – قسمت دهم

- امرالله صالح

بررسی حوزه قندهار انحصار قدرت توسط شاخه‌ای مشخص و چند خانواده، به ذات خود بحران‌آفرین نبود، اما زمینه را برای پاکستانی‌ها مهیا ساخت تا توسط طالبان، از این درز و نزاکت بهره بگیرند و در قدم اول، در ساحات اقوام...