۱۳ میزان ۱۳۹۶آرشيو روزانه:

برگزاری نشست «سام» در کابل با تمرکز بر توانمندسازی اقتصاد زنان

8صبح، کابل: سومین نشست مقام‌های عالی‌رتبه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی کمک‌کننده به افغانستان موسوم به «سام»، با حضور نمایندگان ارشد بیش از چهل کشور و سازمان بین‌المللی با تمرکز بر توانمندسازی اقتصاد زنان در افغانستان، تحت تدابیر شدید امنیتی...