۶ میزان ۱۳۹۶آرشيو روزانه:

سفیر امریکا: چالش‌های افغانستان را از میان بر می‌داریم

۸صبح، کابل: هوگو لارنس، سرپرست سفارت امریکا در کابل به تازه‌گی گفته که روابط افغانستان و امریکا در با اهمیت‌ترین مرحله‌اش قرار دارد. آقای لارنس افزوده که امریکا به کمک حکومت افغانستان چالش‌های این کشور را از میان بر می‌دارد...