دهان مردم شهر را می‌شه بست دهان ان‌جی‌او را نی! – طنز

رییس جمهور غنی خو رییس جمهور کرزی نیست که هر روز هشتاد رقم اخطار می‌داد و یک رقمش هم اجرا نمی‌شد. یادتان است کرزی می‌گفت یک دفعه همی آدم‌های فاسد اداری ده گیرم بیایه باز مه کتی‌شان می‌فامم. وقتی ده گیرش می‌آمد می‌گفت بچیش چرا ایقه فساد می‌کنی؟ باز که فساد می‌کنی چرا پیسه‌ها را تیر می‌کنی دبی؟ بیا همین‌جه سرمایه‌گذاری کو. ولی رییس‌جمهور غنی ای رقم نیست‌. یک دفعه که گفت این کار را می‌کنم باز می‌کنه. یادتان است که گفت عطا را بر طرف می‌کنم. باز بر طرف کرد دیگه. ای که عطا از جایش تکان نمی‌خوره مشکل غنی نیست‌. او خو کار خوده کرد و بر طرفی‌اش را امضا کرد. بلاخره یک روز عطا خسته می‌شود و کار را ایلا می‌دهد. حالی هم جناب رییس‌جمهور گفته است که دروازه ان‌جی‌اوها را می‌بندد. زیرا ان‌جی‌اوها گزارش نمی‌دهند. مه خو بری ان‌جی‌اوها اخطار می‌تم که زودتر به فکر گزارش دادن باشند. نشود که یکبار رییس‌جمهور اعصابش خراب شده و دروازه ان‌جی‌اوها را بسته کند. البته یک خوبی است که معمولاً رییس‌جمهور غنی یک دروازه را می‌بندد. اگر کدام ان‌جی‌او دو دروازه داشته باشد، یا هم بتواند از طریق کلکین رفت و آمد کند مشکلی ندارد. می‌تواند به کارش آدامه دهد. ولی به نظر من بهتر است گزارش‌های خود را جور کنند. آدم چرا همین یک دروازه را هم بگذارد که بسته شود. البته رییس‌جمهور راست می‌گوید وقتی ان‌جی‌اوهای خارجی قانون دولت و مردم را رعایت نمی‌کند دیگه از وزیر و وکیل و مشاور و زورمند و غیره چی گله است. باز اگر خود ما قانون را رعایت نمی‌کنیم خو گپی نیست. از خود ما است و حق داریم رعایت کنیم یا نکنیم. شما ان‌جی‌اوهای خارجی دیگه چرا رعایت نمی‌کنین. کشور شما خو افغانستان نیست. شما خو در طول سال‌ها یاد گرفتین که قانون را مراعات کنین. دو سه سال آمدین افغانستان دل‌تان است مثل یک افغانی هرچی قانون است به چیزتان… ببخشین به کف دست‌تان بمالین. نمی‌شه برادر مملکت از خود رییس‌جمهور دارد. آن‌هم از نوع منتخب‌اش، قانون دارد، دولت دارد، حتی ملت هم که شما باورتان بشود دارد. خلاصه به حرف رییس ‌جمهور ما بکنین و قانون را مراعات کنین. رییس‌ جمهور ما همراه کسی مزاق ندارد. من خودم شاهدم یک روز یک نفر همراهش مزاق کرد. رییس‌ جمهور با اعصاب خراب به آن نفر گفت من همراهت مزاق ندارم و او نفر بسیار خجالت کشید.

اشتراک گذاري با دوستان :