ناکامی حکومت یا ۲۰۱۴؟

- فردوس

مقام‌های حکومتی وضعیت بد اقتصاد و تجارت را معلول ۲۰۱۴ می‌دانند. به باور آنان وقتی نیروهای رزمی ناتو افغانستان را ترک کردند، تجارت از رونق افتاد، به همین دلیل حکومت وحدت ملی نمی‌تواند برای برگرداندن وضعیت به قبل از سال ۲۰۱۴ کاری بکند. این ادعای مقام‌های حکومتی تا حدودی به واقعیت نزدیک است. اقتصاد و تجارت افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ وابسته به پایگاه‌های نظامی نیروهای ناتو و سازمان‌های خیریه‌ی جهانی بود. در این پایگاه‌ها شمار قابل توجهی از افغان‌ها به عنوان مترجم، کارمند، کارگر فنی، صفاکار و غیره کار می‌کردند. این پایگاه‌ها با بازرگانان هم قرارداد داشتند تا برای آنان نوشابه، آب و دیگر منابع را فراهم کنند. به همین دلیل بود که بخش قابل توجهی از جمعیت شهرهای افغانستان با تجارتی که پایگاه‌های ناتو شکل داده بود، صاحب درآمد و شغل شدند.
پس از سال ۲۰۱۴، این رونق تجاری از میان رفت. نیروهای رزمی ناتو خاک افغانستان را ترک کردند. حضور نظامی ناتو خیلی محدود شد و بسیاری از مترجمان، کارگران فنی و کارگران یدکی‌ای که در پایگاه‌های نیروهای ناتو کار می‌کردند، بیکار شدند. آنانی که با قراردادهای این نیروها کار می‌کردند نیز شغل خود را از دست دادند. شرکت‌های ساختمانی، امنیتی و لوژستیکی، کارگران افغان‌شان را تا ۹۰ درصد کاهش دادند.
با شدت گرفتن جنگ و دست به دست شدن واحدهای اداری بین طالبان و نیروهای امنیتی، سرمایه‌گذاران و بسیاری از کارخانه‌داران، احساس ناامنی کردند و سرمایه فرار کرد. روشن است که فرار سرمایه سبب بیکاری و کاهش رشد اقتصادی می‌شود. امروز وقتی به حاشیه‌ی شرق کابل بروید، قطار طویلی از وسایط سنگین شرکت‌های ساختمانی را می‌بینید که کنار هم قرار گرفته‌اند و کاری نیست که انجام دهند. مالکان این وسایط و شرکت‌هایی که با آن کار می‌کردند، همه بیکار اند. سکتور ترانسپورت تا حدودی فعال مانده است، اما به دلیل این که دیگر بخش‌ها از رونق افتاده‌اند، ترانسپورت هم فرصت‌های کاری گیر نمی‌آورد. می‌پذیریم که این وضعیت تا حدودی معلول ۲۰۱۴ است، اما این امر نمی‌تواند ناکامی حکومت وحدت ملی در مدیریت وضعیت را توجیه کند.
حکومت وحدت ملی می‌توانست با روی دست گرفتن یک رشته اقدام‌های به موقع، اثرات ۲۰۱۴ و افزایش جنگ را بر تجارت و بازار کاهش دهد، اما نداد. حکومت می‌توانست با اصلاح ادارات دولتی و بهبود رابطه‌ی دستگاه بیروکراسی حکومت با بازرگانان، حد اقل برخی از سرمایه‌گذاران را به ادامه‌ی کار تشویق کند. رییس جمهور غنی برای شماری از بازرگانان وعده کرده بود که مالیات آنان را معاف می‌کند، اما مالکان این شرکت‌ها در مستوفیت کابل و دیگر ادارات دولتی سرگردان اند و بدون پرداخت رشوه، اسناد شان طی مراحل نمی‌شود.
مالکان شرکت‌های ورشکست شده که ۹۵ درصد مالیه‌ی‌شان معاف شده است نیز شاکی اند که برای پرداخت ۵ درصد مالیه، در مستوفیت کابل سرگردان اند و مأموران حکومت از آنان رشوه می‌خواهند. در محاکم تثبیت اسناد ملکیت تاجران هم رشوه‌ستانی بیداد می‌کند. حکومت وحدت ملی با اصلاح اداره و به حد اقل رساندن این مشکلات می‌توانست حد اقل برخی از بازرگانان را به دوام کار راضی کند. رییس جمهور غنی بر ادبیات دانشگاهی «بازسازی دولت‌های ناکام» و اصلاح بیروکراسی این دولت‌ها اشراف دارد. او برای بازسازی دولت‌های ناکام نظریه‌پردازی کرده و کتابی در این مورد به زبان انگلیسی نوشته است. در آن کتاب به سلسله اقداماتی اشاره شده است که برای کاراسازی نهادهای دولتی ضروری است. اما ایشان نتوانست این نظرات را در حدود چهار سال عمر حکومت‌داری ‌شان تطبیق کند.
ساختار نظام اداری و سیاسی افغانستان به گونه‌ای است که در آن رییس جمهور، همه‌کاره است و می‌تواند اصلاحات بیاورد. اگر اصلاحات در چنین ساختاری برای شخص رییس جمهور ارزش سیاسی داشته باشد، می‌تواند آنرا اعمال کند. به همین دلیل است که تمام مراجع داخلی و خارجی از رییس جمهور می‌خواهند که اصلاحات بیاورد، نه از کدام مقام دیگر. هیچ مقام دیگر حکومت افغانستان به اندازه‌ی رییس جمهور در اعمال اصلاحات صلاحیت و دست باز ندارد.
رییس جمهور غنی بیشتر از هر کس دیگر در حکومت می‌داند که در کشورهای حتا نیمه توسعه یافته از جمله کشورهای همسایه‌ی ما تمام اداراتی که به بازرگانان و سرمایه‌گذاران خدمات اداری، حقوقی و مالی عرضه می‌کنند، زیر یک سقف آمده است. به طور مثال بازرگان در همان یک محل، هم مالیه‌ی خود را تحویل می‌دهد، هم مجوز تجاری خود را به‌روز می‌سازد و هم اسناد خود را طی مراحل می‌کند. در کشورهای دیگر شما در محل عرضه‌ی خدمات به بازرگان، ازدحام را هم نمی‌بیند، هر کسی که به آنجا مراجعه می‌کند، یک شماره دریافت می‌کند و در روز معین می‌رود و خدمات مورد نیاز را دریافت می‌کند. شاید هیچ‌کسی به اندازه‌ی شخص رییس جمهور غنی در حکومت، دانش ایجاد چنین سیستمی را نداشته باشد. رییس جمهور مبانی نظری ایجاد چنین سیستمی را می‌داند. اما از زمان روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، تلاش جدی برای ساختن چنین سیستمی صورت نگرفت. بازرگانان میان ادارات گوناگون دولتی سرگردان اند و کارمندان و رییسان ادارات از آنان پول می‌خواهند.
اگر حکومت وحدت ملی و شخص رییس جمهور در این مدت، تلاش‌های جدی برای اصلاح سیستم و ایجاد یک میکانیزم کارا برای حمایت از بازرگان و سرمایه‌گذار انجام می‌دادند، احتمال آن زیاد بود که حد اقل شماری از بازرگانان و سرمایه‌گذاران سرمایه‌ی خود را از کابل بیرون نکنند. رییس جمهور در کمپاین انتخاباتی خود وعده کرده بود که برای زنان، جوانان و فقیران جامعه برنامه‌های ویژه دارد. در کارخانه‌های ورشکست‌شده‌ی شهرک صعنتی کابل هم بیشتر جوانان و فقیران مشغول کارگری بودند و هستند. اگر اصلاحات می‌آمد و از آن طریق مشوق‌های لازم برای ماندن شماری از کارخانه‌داران ایجاد می‌شد، کم‌ از کم شماری از جوانان فقیر کارشان را از دست نمی‌دادند.
هیچ منطقی نیست که تمام مشکلات به ۲۰۱۴ حواله شود. سران حکومت وحدت ملی باید بپذیرند که در این زمینه ناکام اند و این ناکامی به ضریب بیکاری و کاهش رونق تجارت افزوده است.

اشتراک گذاري با دوستان :