ایجاد ۱۶ دواخانه‌ی زنجیره‌ای در کشور

۸صبح، کابل: وزارت صحت عامه به منظور بلند بردن سطح کیفیت ادویه در کشور، روز گذشته، شرط‌‌‌نامه‌ی ایجاد دواخانه‌های زنجیره‌ای را معرفی کرد. هدف از معرفی این شرط‌‌‌ نامه، قانونمند ساختن دواخانه‌ها در سراسر کشور است.
این وزارت با نشر خبرنامه‌ای گفت که بر اساس شرط نامه‌ی تازه، دواخانه‌‎ها به شکل عادلانه در مناطق توزیع شده و حضور یک فارمسست در آن حتمی خواهد بود. جلوگیری از فروش ادویه بدون نسخه‌ی داکتر، پیش پرداخت پانزده میلیون افغانی از سوی مسئول هر زنجیره، دسترسی به ادویه‌ی باکیفیت و خدمات دواخانه‌ای پیشرفته به قیمت مناسب، جلوگیری از تعدد برندهای دوایی در کشور، درج قیمت فروش ادویه روی بسته بندی دواها و جلوگیری ازتورید و مصرف ادویه‌ی قاچاقی وتقلبی از جمله موارد عمده این شرطنامه است.
با این حال وزارت صحت عامه از متقاضیان احداث دواخانه‌های زنجیره‌ای خواست که در سه ماه آینده یعنی الی ۲۲ جوزا ۱۳۹۷طرح پیشنهادی شانرا جهت احداث دواخانه به اداره‌ی ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی ارایه کنند.
از سویی هم فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه‌ی کشور می‌گوید که بازرسی دواخانه‎‌های کشور به شکل انفرادی برای سکتور صحت دشوار و زمان‌گیر است و با ایجاد دواخانه‌های زنجیره‌ای، وزارت صحت عامه قادر خواهد بود که همه دواخانه‌ها را به گونه‌ی بهتر بازرسی کند.
بر اساس این طرح وزارت صحت عامه، در هر زنجیره حد اقل ۵۰۰ دواخانه (۳۰ درصد دواخانه‌ی جدید و ۷۰ درصد دواخانه‌های موجود) شامل می‌شود. به گفته‌ی وزارت صحت عامه، هر زنجیره در برابر تخطی پنجصد دواخانه نزد این وزارت پاسخگو خواهد بود.
وزیر صحت عامه گفته است: «قرار است ۱۶ زنجیره با در نظر داشت اصل عدل و مساوات در سراسر کشور به‌شمول ساحات دوردست نظر به نفوس و نیازمندی در پانزده سال آینده ایجاد شود. از آن جمله هفت زنجیره آن در طی سال جدید ایجاد خواهد شد.»
این درحالی‌ست که پیش از این شکایت‌های زیادی به خاطر عدم حضور فارمسست در داروخانه‌های کشور مطرح شده بود. مسئولان در وزارت صحت عامه نیز پیش از این تأیید کرده بودند که آن‌ها قادربه نظارت بر همه دواخانه‌های سراسر کشور نیستند.

اشتراک گذاري با دوستان :