اتاق تجارت و صنایع: بیشترین مفاد جلغوزه‌ی افغانستان به جیب پاکستان می‌ریزد

- فاطمه فرامرز

خان‌جان الکوزی، سرپرست اتاق تجارت و صنایع می‌گوید بیشترین مفاد جلغوزه‌ی افغانستان به جیب پاکستان می‌ریزد و درآمد آن برای افغانستان بسیار اندک است.
به قول آقای الکوزی: «جلغوره در افغانستان با معیار و کیفیتی که جهانیان توقع دارند پروسس نمی‌شود، جلغوزه در افغانستان به شکل عنعنوی فقط بریان می‌شود و بعد از بریان به پاکستان فرستاده می‌شود. این پاکستان است که جلغوزه‌ی افغانستان را پاک کرده، بعد از قرنطین برایش سرتیفکت تهیه کرده، آنرا سفید می‌سازند، بعد از سفید ساختن به شکل کیلویی و نیم‌کیلویی و بسته‌های کوچک‌تر در پاکت‌های مخصوص بسته‌بندی کرده، با قیمت بسیار گزاف به نام خود می‌فروشند.»
سرپرست اتاق تجارت و صنایع که در مراسم گشایش «اتحادیه‌ی جلغوزه» سخنرانی می‌کرد، گفت که اگر امکانات برای تولیدکننده‌گان محصولات جلغوزه مساعد شود، می‌توان سالانه در حدود ۵۰ تا ۷۰ هزار تُن جلغوزه را به خارج از کشور صادر کرد و از فروش آن مانند زعفران سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ ملیون دالر عاید داشت.
به گفته‌ی خان‌جان الکوزی، اصلی‌ترین نگرانی در تولید و پروسس جلغوزه این است که جلغوزه‌ی افغانستان به نام محصول پاکستان به جهانیان عرضه می‌شود.
به قول آقای الکوزی، اتحادیه‌ی جلغوزه ساخته شده تا پروسس و تولید معیاری جلغوزه را در کابل آغاز کند و جلغوزه افغانستان با نام و نشان خودش به دنیا عرضه شود.
سال گذشته حدود ۲۰ تا ۲۲ هزار تن جلغوزه به شکل عنعنوی صادر شده است.
بیشترین میزان جلغوزه به پاکستان و مقداری هم به دبی و کشورهای عربی صادر شده است.
آقای الکوزی می‌گوید: «یکی یا دو بار که جلغوزه را به چین فرستادیم، چون اسناد سرتیفکت و ورق قرنطین نداشت، از همانجا پس مسترد شد.»
آقای الکوزی با ابراز تأسف گفت که برای پروسس معیاری محصولات جلغوزه در داخل کشور چندان کار نشده است و تنها یک کمپنی در خوست در این عرصه کار ‌می‌کند، آن هم در جایی موقعیت دارد که مردم برای خرید جلغوزه آنجا نمی‌روند.
کشورهای هند، پاکستان و افغانستان جنگل و درختان جلغوزه دارند. در این میان جلغوزه‌ی افغانستان پروتین، روغن، مزه و کیفیت بهتری دارد.
خان‌جان الکوزی همچنان می‌گوید که چالش‌هایی در برابر تولیدات جلغوزه قرار دارد که مانع می‌شود حاصلات آن به صورت کامل جمع‌آوری شود. او گفت: «در افغانستان یک مقدار مشکل داخلی وجود دارد.
اول بدبختانه در افغانستان جنگ است، درختان جلغوزه در حالت قطع شدن و جنگلاتش در حال از بین رفتن است. متأسفانه جنگلات جلغوزه پس از قطع شدن دوباره رشد نمی‌کنند. از سوی دیگر اکثر ساحات دارای جنگلات جلغوزه در اختیار حکومت نیست به دست مردم مانده است. مسایل قومی و سخت بودن شرایط دولت برای اعطای مجوز تولیدات جلغوزه هم از جمله موانعی است که باعث می‌شوند محصولات جلغوزه ضایع شود.»
در همین حال عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت گفت که چنین ابتکارهایی کوچک می‌نماید، اما در عمل آورند‌ه‌ی تغییرات مهم در زنده‌گی شهروندان و بهبود در اقتصاد کشور است.
رییس اجرایی گفت که افغانستان ظرفیت‌های زراعتی فراوان دارد و سرمایه‌گذاری روی تولیدات زراعتی کشور، اقدام مهمی است که باید سرمایه‌گذاران در این بخش توجه‌ جدی کنند.
عبدالله عبدالله سرمایه‌گذاری روی تولیدات زراعتی را فراهم‌کننده‌ی تسهیلات فراوان در زنده‌گی شهروندان خواند و گفت که مهم‌ترین پیامدهای اقداماتی مانند گشایش اتحادیه‌ی جلغوزه باعث افزایش تولیدات، صادرات و همچنان بهبود وضعیت اقتصادی دهقانان و باغ‌داران می‌شود.
رییس اجرایی تصریح کرد که اینگونه اقدامات تأثیر مستقیم بر حکومت‌داری، تأمین امنیت و بلند رفتن سطح اقتصادی شهروندان و دولت دارد. او با تأکید گفت که از برنامه‌های اقتصادی حمایت همه‌جانبه می‌کند.

اشتراک گذاري با دوستان :