رییس جمهور به انجوها: در مورد ۸۵۱ میلیون دالر توضیح بدهید

- حسین حیدری

رییس جمهور اشرف غنی از انجوها خواست که معلومات مصرف بودجه‌ی بیش از ۸۵۱ میلیون دالری‌شان را در اختیار مردم قرار دهند.
آقای غنی که در نخستین کنفرانس ملی مؤسسات غیر دولتی در ارگ ریاست جمهوری صحبت می‌کرد، خطاب به مسئولین انجوها گفت: «مؤسسات شما در ۱۳۹۵ خورشیدی ۸۵۱ میلیون دالر مصرف کرده‌اند، پس معلوم می‌شود که شما بازیگران مهم استید، ۸۵۱ میلیون دالر در این کشور پول کمی نیست».
آقای غنی در کنار اینکه خواهان توضیحات در مورد مصارف مؤسسه‌های غیر دولتی شد، به مسئولین این مؤسسات هشدار داد که در صورت تخلف از قانون «دروازه‌های‌شان را خواهد بست».
رییس جمهور غنی در این کنفرانس همچنان گفت که باید ظرفیت و نقش نسل نو افغانستان درک شود، زیرا آنان نسل مصرف نیستند، نسل تولید‌ اند.
آقای غنی در حالی این موضوع را مطرح می‌کند که طبق گزارش‌های‌ وزارت اقتصاد، واردات کشور ۹ برابر صادراتش است و همچنان از ۳ نفر روستا‌نشین یک نفر‌شان زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند.
رییس جمهور غنی موقعیت جغرافیایی کشور را طلایی خواند و گفت: «از نگاه اقتصادی، لطفاً به طرف ما به یک کشوری که به صورت دایمی مبتلا به فقر باشد، نبینید. فقر طبیعی نیست و قابل قبول ما نیست که هر سه نفر یک نفر گشنه می‌خوابد. بحث فقر بدبختانه به حاشیه گذاشته شده و بیشتر به شعارها مبدل شده تا برنامه‌های عملی.»
در همین حال مصطفی مستور، وزیر اقتصاد در این کنفرانس گفت که در دهات از هر ۳ نفر یکی‌شان زیر خط فقر‌ اند و همچنان از دو نفر کوچی، یک نفر‌شان زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند.
آقای مستور افزود: «میزان فقر از مرز ۳۹ درصد گذشته و بیشترین میزان فقر در دهات و در میان اقوام کوچی وجود داشته که از میان ۳ تن یک تن از مردم دهات زیر خط فقر بوده و از هر دو کوچی یک آن در زیر خط فقر به سر می‌برد.»
وزیر اقتصاد در بخش دیگر از سخنانش از بیکاری جوانان در کشور نیز ابراز نگرانی کرد و گفت که در حال حاضر نزدیک به دو میلیون جوان در افغانستان از بیکاری مطلق رنج می‌برند.
مصطفی مستور تصریح کرد: «از چهارده میلیون نفر واجد شرایط کار، ۲۲٫۶ درصد آن از بیکاری مطلق رنج می‌برند. این بدین معنی است که ۱٫۹ میلیون پسر و دختر فعال که در جستجوی کار اند، کار ندارند. بیش از ۲ میلیون نفر کار ناکافی دارند در حالی که سالانه ۴ صد هزار نفر به نیروی کار افغانستان اضافه می‌شود.»
آقای مستور به نقش مؤسسات غیر دولتی در کشور اشاره کرد که این مؤسسات۸۵۰ میلیون دالر را سال گذشته در زمینه‌ی تطبیق ۵۱۹۸ پروژه در سراسر کشور به مصرف رسانده‌اند که بسیاری از این پروژه‌ها با اولویت حکومت مطابقت نداشته است.
به قول وزیر اقتصاد بیشترین پول و پروژه در مرکز کشور تطبیق شده است و این غیر متوازن بودن انکشاف را در کشور نشان می‌دهد. طبق گفته‌های آقای مستور سطح فقر در دهات بالا است و باید بیشتر این پروژه‌ها در شهر‌ها تطبیق نمی‌شد.
وزیر اقتصاد در این رابطه گفت که از مجموع ۸۵۰ میلیون دالر که به مصرف رسیده ۲۹۴ میلیون آن یعنی ۳۵ درصد آن در کابل به مصرف رسیده در حالی که در دیگر ولایت کمتر بوده و در کاپیسا ۲٫۸ میلیون به مصرف رسیده و این به این معنی است که به طور اوسط، هر باشنده‌ی کابل ۶۵ دالر از این پروژه مفید شده و باشنده‌گان دیگر ولایات تنها ۶ دالر.
آقای منصور در بخش دیگر از سخنانش تأکید کرد که حکومت در مورد انحلال مؤسسات جدی است و مؤسسات باید تخصصی ساخته شود و در حال حاضر محدودیتی در این زمینه فعالیت این مؤسسات وجود ندارد.
در عین حال رییس مؤسسه‌ی اکبر در این نشست، ناامنی را یک چالش عمده‌ی فراراه مؤسسات غیر دولتی در کشور دانست و گفت که به دلیل بد امنی آنان به طور مستقل از تطبیق پروژه‌های‌شان نظاره نمی‌توانند.
او افزود که ناامنی به آنان صدمه‌های مالی بزرگی وارد کرده است.
رییس مؤسسه‌ی اکبر در بخش دیگر از سخنانش از وزارت مالیه خواست که زمینه‌ی تحویل‌دهی مالیه را برای آنان آسان‌تر کند.
گفتنی است که هدف این کنفرانس بیشتر ایجاد هماهنگی برای تطبیق و نظارت پروژه‌ها میان دولت، نهاد‌های تمویل‌کننده و مؤسسات غیر دولتی بود.

اشتراک گذاري با دوستان :