موضع معقول سازمان ملل متحد

موضع‌گیری سازمان ملل متحد و ایالات متحده در مورد تلاش‌های سیاسی برای پایان جنگ، به سود مردم افغانستان است. تلاش‌های سیاسی برای پایان جنگ، باید در محور حکومت افغانستان باشد. هیچ‌کسی نمی‌تواند مردم و حکومت افغانستان را نادیده بگیرد. حکومت افغانستان متشکل از تمام نیروهای سیاسی این دیار است. تمام نیروهای سیاسی‌ای که در قوه‌ی مجریه و پارلمان افغانستان حضور دارند، روزگار درازی با همدیگر در جنگ بودند. این نیروهای سیاسی هیچ‌کدام به دیگری تسلیم نشدند. آنان به یک نظم سیاسی جدید تنظیم شدند. این نیروهای سیاسی تشکیلات نظامی خود را لغو کردند، جنگ‌افزارهای خود را کنار گذاشتند و با تشکیل حکومت و نهادهای امنیتی توافق کردند.
هیچ امکان ندارد که یک گروه بیاید و ایدیولوژی خود را به بقیه‌ی مردم افغانستان و نیروهای سیاسی آن تحمیل کند. مردم افغانستان، نظام جمهوری را انتخاب کرده‌اند. نظام امارتی به هر شکلی که باشد، دیگر مورد قبول مردم افغانستان نیست. نه شکل مشارکتی آن قابل قبول است و نه شکلی که رهبر یک گروه زعیم یک حکومت غیر انتخابی باشد. مردم افغانستان می‌خواهند که کشورشان از خشونت نجات یابد و تمام گروهای سیاسی برای رسیدن به قدرت در آن دست به رقابت قانونی و دموکراتیک بزنند. قانون اساسی و دیگر قوانین چارچوب و قواعد رقابت سیاسی و اقتصادی را مشخص کرده است. گروه‌هایی که می‌خواهند وارد این رقابت شوند حق دارند که روی قانون اساسی، دیگر قوانین و قواعد رقابت بحث کنند، دنبال منافع خود باشند و روی قواعد رقابت سیاسی به تفاهم برسند. مردم افغانستان نمی‌خواهند که به گذشته برگردند.
مردم افغانستان تجربه‌ی خروج نیروهای شوروی دارند. تجربه‌ی خروج نیروهای شوروی از افغانستان در سال ۱۹۸۹ فاجعه‌بار بود. در آن زمان نیروهای شوروی پیش از شکل‌گیری یک توافق سیاسی برای پایان جنگ از افغانستان بیرون شدند. تلاش‌های سیاسی‌ای متعاقب خروج نیروهای شوروی برای پایان جنگ صورت گرفت، نتیجه نداد و کشور وارد مرحله‌ی دیگری از جنگ ویران‌گر شد. تجربه‌ی خروج شوروی نه تنها برای مردم افغانستان فاجعه‌بار بود، بلکه برای امنیت جهانی هم پیامدهای ناگوار داشت. حادثه‌ی تروریستی یازده‌ی سپتامبر و از میان رفتن نهاد دولت در افغانستان پیامد حوادث پس از سال ۱۹۸۹ بود.
جهانیان و افغانستان دیگر تحمل تکرار آن فجایع و تجربه‌ی تلخ را ندارند. خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان در صورتی عقلانی و منطقی است که خشونت از میان برود و تضمین‌های لازم امنیتی برای بقای دولت در جغرافیای افغانستان موجود باشد. تعیین تاریخ خروج هم پیش از پایان خشونت‌ها واقع‌بینانه نیست. در این تردیدی نیست که حاکمیت طالبان را نیروهای بین‌المللی ساقط کردند، اما هیچ کشور و سازمانی نمی‌تواند با دور زدن حکومت و نیروهای سیاسی افغانستان با طالبان صلح کند. تمام کشورهای جهان دولت افغانستان مشروع می‌دانند. هیچ کشوری به خود اجازه نداده است که مشروعیت جهانی این دولت را زیر سوال ببرد.
دولت افغانستان واقعیتی است که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را انکار کند. انکار مشروعیت این دولت برای امتیازگیری بیشتر کمکی به صلح نمی‌کند. سازمان ملل متحد این موضوع را به خوبی درک کرده است و به همین دلیل در موافقت با موضع کابل، موقفش را اعلام کرد. هر گروهی که مدعی است مربوط به افغانستان است و در پی انحصار قدرت و غلبه‌ی نظامی برای کسب قدرت نیست، باید با دولت افغانستان وارد مذاکره شود و مطالباتش را مطرح کند.

اشتراک گذاري با دوستان :