طالبان از عالمان دین خواستند تا کنفرانس صلح اندونزیا را بایکوت کنند

۸صبح، کابل: طالبان روز گذشته از عالمان دین خواستند تا در کنفرانس صلح اندونزیا که به منظور دست‌یابی به توافق و حمایت از مذاکرات صلح افغانستان برگزار می‌شود اشتراک نکنند.
این فراخوان به دنبال پیشنهاد صلح رییس جمهور غنی به طالبان و در پی اعمال فشار قدرت‌های بین‌المللی بر این گروه برای پذیرش گفت‌وگوهای صلح مطرح می‌شود.
کنفرانس عالمان دین از کشورهای پاکستان، افغانستان و اندونزیا، از سوی جوکو ودودو، رییس جمهور اندونزیا در ماه جنوری گذشته پیشنهاد شد و قرار است در ماه جاری برگزار می‌شود.
طالبان روز گذشته اعلام کردند که این کنفرانس به منظور مشروعیت بخشیدن به حضور «کفار اشغال‌گر» در کشور اسلامی افغانستان و تلاشی است تا «جهاد مقدس» را «خون‌ریزی حرام» جلوه دهند.
در ادامه‌ی این بیانیه از عالمان دین خواسته شده است: «برای کفار اشغال‌گر این فرصت را فراهم نکنید تا از نام و حضور شما در این کنفرانس برای اهداف مخرب‌شان سوءاستفاده کنند.»

اشتراک گذاري با دوستان :