چرا پولیس به ناتوانی‌اش اعتراف نمی‌کند؟

حمله به مراسم مذهبی و سیاسی بیشتر شده است. دیروز هم به مراسم سیاسی محمد محقق، معاون ریاست اجرایی حمله‌ی تروریستی شد. حمله‌های تروریستی به همایش‌های سیاسی و مذهبی مردم نشان می‌دهد که پولیس و مجموع نیروهای امنیتی یا برای تأمین امنیت این همایش‌ها برنامه ندارند یا این که اصلاً نمی‌توانند امنیت همایش‌ها را بگیرند. اگر پولیس و مجموع نیروهای امنیتی نمی‌توانند امنیت همایش‌های سیاسی و مذهبی مردم را بگیرند، باید این موضوع را اعلام کنند.
اگر پولیس توان تأمین امنیت مراسم مذهبی را ندارد، باید اعلام کند که نمی‌تواند امنیت همایش‌ها را بگیرد. پولیس همچنان می‌تواند از برگزارکننده‌گان همایش‌های سیاسی و مذهبی بخواهد که یا خود امنیت آیین‌های مذهبی و سیاسی خود را تأمین کنند، یا با پولیس وارد همکاری جدی شوند. اگر همکاری هم جواب نمی‌دهد، پولیس مکلف است که به طور رسمی اعلام ناتوانی کند. این‌طور نمی‌شود که مراسم سیاسی و مذهبی برگزار شود، پولیس اعلام کند که می‌تواند آن را تأمین امنیت کند، اما در پایان کار یک تروریست انتحاری بیاید و مردم را قتل عام کند.
حفظ جان انسان‌ها ارزش بزرگی است. نهادها هم برای تحقق ارزش‌ها به وجود می‌آید. حیات انسان و امنیتش ارزش ذاتی است، نهادهای امنیتی به وجود آمده اند تا از همین ارزش پاسداری کنند. نهادها برای تحقق ارزش‌ها پالیسی‌سازی می‌کنند و امکانات لازم را برای انجام وظیفه‌ی شان به کار می‌گیرند. اگر پولیس نمی‌تواند از پس تأمین امنیت همایش‌ها برآید، حق ندارد که از اعلام آن امتناع کند. از آنجایی که حفظ جان انسان‌ها ارزش ذاتی دارد، لازم است که نهادهای امنیتی که فلسفه‌ی وجودی‌شان، تحقق همین ارزش است، همیشه موضع روشن داشته باشند.
اگر پولیس نمی‌تواند همایش‌ها را تأمین امنیت کند، باید بسیار واضح اعلامیه بدهد و به اطلاع آنان برساند که قادر به تأمین امنیت همایش‌ها نیست. وقتی پولیس این موضوع را اعلام کند، حتمی برگزارکننده‌گان همایش‌های سیاسی و مذهبی یا خود به تأمین امنیت مراسم‌شان اقدام می‌کنند، یا همایش را لغو می‌کنند. برگزارکننده‌گان همایش‌ها می‌توانند، آن را در محدوده‌ی کوچک و با جمعیت کمتر برگزار کنند.
دولت جشن‌های استقلال و هشت ثور و نظایر آن را در محدوده‌های کوچک برگزار می‌کند. این امر نشان‌دهنده‌ی آن است که نهادهای امنیتی نمی‌توانند امنیت مراسم و آیین‌های سیاسی و مذهبی را بگیرند. وقتی چنین است، چرا پولیس به طور رسمی اعلامیه نمی‌دهد و مردم را در جریان نمی‌گذارد؟ رهبران سیاسی‌ای که همایش‌های مذهبی و سازمانی برگزار می‌کنند، هم می‌دانند که توانایی پولیس در چه حدی است، بهتر است که آنان هم تدابیر جدی برای تأمین امنیت مراسم بگیرند، یا مراسم را لغو کنند و اجازه ندهند که تروریست‌ها به راحتی مردم را قتل عام کنند.
مسئولیت وزارت داخله است که به ناتوانی‌اش اعتراف کند و اجازه ندهد که مردم به امید این که پولیس امنیت‌شان را می‌گیرد، قتل عام شوند. مردم افغانستان حق حیات دارند. آنان باید از تهدیداتی که متوجه جان شان است، آگاه باشند و پولیس هم میزان توانایی‌های‌اش را برای شهروندان تشریح کند.

اشتراک گذاري با دوستان :