آمار قضیه‌های خشونت علیه زنان در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۶

تهیه شده توسط ۸صبح
وزارت امور زنان افغانستان لیستی را از قضیه‌های خشونت علیه زنان در ۹ ماه سال ۱۳۹۶ خورشیدی در اختیار روزنامه‌ی ۸صبح قرار داده است. این لیست نشان می‌دهد که امسال انواع مختلف خشونت در برابر زنان صورت گرفته است. وزارت امور زنان ۷۳۰ قضیه‌ی لت و کوب در ولایت‌های کشور را ثبت کرده است.
آمار ثبت شده‌ی قضیه‌های خشونت در «مرکز» در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۶ به گونه‌ی زیر است:

در کابل قضایایی از قبیل سوختاندن، خودکشی، مجروحیت، حلق‌آویز، قاچاق، فحشای اجباری و خرید به بهانه‌ی ازدواج ثبت نشده است.
آمار قضایای خشونت در ولایت‌های کشور در ۹ ماه سال ۱۳۹۶ خورشیدی که ثبت وزارت امور زنان افغانستان شده است، چنین است:

اشتراک گذاري با دوستان :