لزوم ایجاد اجماع در مورد انتخابات پارلمانی

هرچه زودتر باید اجماع سیاسی روی برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها به وجود آید. برخی از احزاب سیاسی خواستار اصلاح مجدد قوانین انتخاباتی هستند. کمیسیون مستقل انتخابات از ارگ انتقاد می‌کند و مدعی است که رییس جمهور طرح آنان را برای تثبیت حوزه‌های رأی‌گیری مورد بررسی قرار نداده است. از طرف دیگر برخی از نماینده‌گان برحال پارلمان نمی‌خواهند که انتخابات پارلمانی برگزار شود. به سود آنان است که پارلمان سرپرست به کارش ادامه دهد. این واقعیت‌ها وضعیت پیچیده‌ای خلق کرده است. سران حکومت هم نگرانی‌های خود را در مورد انتخابات دارند.
تمام این‌ها نشانه‌های جدی بی‌اعتمادی سیاسی است. احزابی که خواستار تغییر در اسناد تقنینی برگزاری انتخابات اند، اعتماد لازم به کمیسیون مستقل انتخابات هم ندارند. آنان خواستار ایجاد بورد نظارت احزاب سیاسی از فعالیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات شده‌اند. بی‌اعتمادی قومی و سیاسی به حکومت و ارگ حالا آشکارتر از آن است که کسی بتواند انکارش کند. در چنین وضعیتی سران حکومت باید درایت لازم نشان دهند و حد اقل اعتماد سیاسی را اعاده کنند.
رییس جمهور، رییس اجرایی و سیاست‌مداران دارای جایگاه و وزن سیاسی باید با هم بنشینند و بی‌اعتمادی قومی و سیاسی در مورد انتخابات را به حد اقل برسانند. حکومت می‌تواند که در تفاهم با یوناما میکانیزمی ایجاد کند که بر اساس آن، سیاست‌مداران مطرح و نماینده‌گان آنان یا احزاب سیاسی آنان از کار کمیسیون مستقل انتخابات نظارت کنند. باید پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی توافق لازم سیاسی به وجود آید. انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۹ تجربه‌ی بدی بود. انتخابات ۲۰۱۴ هم کشور را به لبه‌ی پرتگاه برد. باید درس‌های لازم را از این انتخابات‌ها گرفته باشیم.
انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۹ جنجالی شد. اما در آن زمان پایه‌های سیاسی و اجتماعی حکومت کرزی به گونه‌ی نسبی وسیع بود. او به کمک معاونین وقت ریاست جمهوری توانست مشکل به وجود آمده را مدیریت کند. اما حالا پایه‌های سیاسی حکومت وسیع نیست. هر روز به تنش‌های سیاسی افزوده می‌شود. رییس جمهور و رییس اجرایی روی توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیک اختلاف نظر دارند. این پراکنده‌گی سیاسی به جامعه هم سرایت کرده است. جامعه‌ی افغانستان قطب‌بندی شده است. قطب‌بندی‌های قومی بسیار آشکار است. این امر برای کشوری که سابقه‌ی منازعه‌ی قومی دارد، خطرناک است. در چنان وضعیتی اگر انتخابات پارلمانی ما مشکل به وجود آورد، مدیریتش بسیار دشوار است.
به همین دلیل است که می‌گوییم سران حکومت از همین حالا روند اعتمادسازی سیاسی را آغاز کنند. تا زمانی که در داخل، انسجام لازم سیاسی ایجاد نشود، برگزاری انتخابات و مدیریت تلاش‌های صلح و نظایر آن دشوار خواهد بود. تنها انتخابات پارلمانی هم نیست، در سال آینده‌ی میلادی افغانستان انتخابات مهم ریاست جمهوری را هم در پیش دارد که باید قبل از آن یا قانون اساسی تعدیل شود، یا چنان اجماعی شکل بگیرد که آینده‌ی انتخاباتی کشور قابل پیش‌بینی باشد.
حال آینده‌ی انتخاباتی و سیاسی کشور چندان روشن نیست و نشانه‌های پراکنده‌گی سیاسی هر روز بیش‌تر از روز دیگر آشکار می‌شود. سران حکومت باید دست و آستین بر زنند و برای به حد اقل رساندن بی‌اعتمادی سیاسی دست به کار شوند. سران حکومت باید مسئولیت تاریخی خود را در این مرحله‌ی حساس تاریخ کشور درک کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :