لزوم اجرای عدالت بر تروریستان

دیروز سازمان امنیت ملی از بازداشت افرادی خبرداد که هسته‌ی مخفی گروه داعش را در کابل تشکیل می‌دادند و در حمله‌ی تروریستی به مسجد امام زمان کابل، دست داشتند. پیش از این هم امنیت ملی از بازداشت تروریستان خبرداده بود. فهرست تروریستانی که امنیت ملی در چند سال گذشته بازداشت کرده است، خیلی طولانی است. توقیف‌گاه امنیت ملی هم پر از مظنونان به تروریسم است. اما تا هنوز شاهد محاکمه و اجرای عدالت بر تروریستانی که بازداشت شده‌اند، نبوده‌ایم. خبر محاکمه‌ی تروریستان به ندرت منتشر می‌شود. به ندرت می‌شنویم که حکومت حکم محکمه را بر مظنونان به تروریسم اجرا کند.
افکارعمومی منتظر‌اند که چه زمانی محاکمه‌ی مظنونانی که به ظن دست داشتن در حمله‌ی تروریستی به مسجد امام زمان بازداشت شدند، شروع می‌شود. مردم می‌خواهند که این تروریستان هرچه زودتر به دادگاه سپرده شوند و عدالت در حق آنان اجرا شود. مردم عدالت می‌خواهند. مردم عام چنان به دستگاه قضایی بی‌اعتبار شده‌‌اند که هیچ‌کسی باور ندارد، قاضی‌ها متهمان به تروریسم را محاکمه کنند.
اگر دستگاه قضایی افغانستان ناتوان است، رئیس جمهور می‌تواند که با صدور حکمی یک محکمه‌ی اختصاصی مبارزه با جرایم تروریستی ایجاد کند. این محکمه باید به اسرع وقت مظنونان به تروریسم و کشتار مردم را محاکمه کند. تشکیل چنین محمکه‌ای با تلاش‌های صلح خواهانه‌ی حکومت در تضاد نخواهد بود. حکومت صرف به طالبان پیشنهاد صلح داده است، گروه‌هایی مثل داعش و دیگر گروه‌های تروریستی‌نمی‌توانند با مردم افغانستان صلح کنند. بسیار ضروری است که اعضای گروه‌های تروریستی مثل داعش، پس از بازداشت و طی مراحل لازم امنیتی، هرچه زودتر به دادگاه سپرده شوند.
تازمانی که مردم عام ابهت دستگاه قضایی را به چشم سرنبینند، باورشان به کارآمدی نهادها اعاده نمی‌شود. رهبران حکومت به این مسئله کمتر توجه کرده‌اند. رئیس جمهور در کمپین‌های انتخاباتی وعده داده بود که برای کاراسازی دستگاه قضایی تلاش می‌کند. امروز می‌بینیم که دستگاه قضایی خیلی منفعل است و تا هنوز یک محکمه‌ی اختصاصی برای محاکمه‌ی کسانی که دست به کشتارجمعی و هراس‌افگنی می‌زنند، تشکیل نداده است. احکام قضایی محاکم هم گاهی به دلایل سیاسی تطبیق نشده‌اند. سران حکومت از تطبیق احکام قضایی بر مظنونان به تروریسم به دلیل مصلحت‌های سیاسی اجتناب کرده‌اند. این وضعیت باید تغییر کند.
نیاز است تا اراده‌ی سیاسی لازم برای محاکمه‌ی تروریستان به میان آید. دستگاه قضایی باید زیر بار فشارهای سیاسی و مصلحتی نرود و مستقلانه تصمیم بگیرد. نهادهای امنیتی هم باید از طریق رسانه‌ها بر دستگاه قضایی اعمال فشار کنند، تا روند محاکمه‌ی مظنونان به تروریسم سرعت بگیرد. مردم عام به دلیل فاسد بودن نهادها فکر می‌کنند، هرمظنون به تروریسم در بدل پول و یا به دلیل مصلحت‌های سیاسی رها می‌شود. این ذهنیت وقتی تغییرمی‌کند که دستگاه قضایی در محاکمه‌ی مظنونان به تروریسم، فعال شود. اگر دستگاه قضایی در وضعیت فعلی‌اش مشکل دارد، حکومت می‌تواند درهماهنگی با این دستگاه، محکمه‌ی اختصاصی محاکمه‌ی تروریستان را ایجاد کند تا مردم عام باور کنند که مظنونان به تروریسم و آنانی که نیروهای امنیتی با نثارجان‌های‌شان بازداشت می‌کنند، محاکمه شده و عدالت برآنان اجرا می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :