سیما سمر: ممانعت از آزمایش بکارت به معنای ترویج بداخلاقی نیست

- فاطمه فرامرز

سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که ممانعت از آزمایش‌های خودسرانه‌ی بکارت، به معنای حمایت از ترویج فحشا و بد اخلاقی نه، بل‌که حمایت از کرامت انسانی زن است.
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر که در نشست مشترک کمیسیون مستقل حقوق بشر و مؤسسه‌ی میدیکا زیر عنوان «عدالت برای متضررین معاینات نسایی» صحبت می‌کرد، گفت زمانی ‌که ما با آزمایش خودسرانه‌ی نسایی مخالفت می‌کنیم، به هیچ صورت هدف ما ترویج بد اخلاقی و فحشا نیست چون حمایت از محفوظ بودن کرامت انسانی مساوی با مساعد ساختن زمینه برای مناسبات ناسالم نیست.
خانم سمر تصریح کرد که هدف از مخالفت با این آزمایش‌ها این است که در افغانستان فضایی ایجاد شود که انسان‌ها زنده‌گی مصون داشته باشند. او گفت: «طبیعی است زمانی که یک دختر یا خانم به طب عدلی فرستاده می‌شود، به لحاظ روانی آسیب می‌بیند. حتا طفلی که مورد تجاوز قرار گرفته است، چندین بار مورد آزمایش قرار می‌گیرد و آنقدر به لحاظ روانی صدمه می‌بیند که دیگر برگشتن به زنده‌گی عادی برایش ناممکن شده، نابسامانی روحی تا مدت طولانی همراهش باقی می‌ماند. بنابراین، برای معاینات بکارت و کشاندن افراد به طب عدلی باید مکانیزمی ایجاد شود که هیچ فردی احساس عدم مصؤنیت نداشته باشد.»

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر که در نشست مشترک کمیسیون مستقل حقوق بشر و مؤسسه‌ی میدیکا زیر عنوان «عدالت برای متضررین معاینات نسایی» صحبت می‌کرد، گفت زمانی ‌که ما با آزمایش خودسرانه‌ی نسایی مخالفت می‌کنیم، به هیچ صورت هدف ما ترویج بد اخلاقی و فحشا نیست چون حمایت از محفوظ بودن کرامت انسانی مساوی با مساعد ساختن زمینه برای مناسبات ناسالم نیست.

به گفته‌ی سیما سمر گاهی اتفاق می‌افتد که یک عضو خانواده‌ای مورد اتهام قرار می‌گیرد و افراد مسئول و غیر مسئول آن‌قدر روی موضوع طب عدلی تأکید می‌کنند که خانواده‌ی این فرد مجبور به ترک خانه و منطقه می‌شوند. این‌گونه با قربانی شدن یک نفر تمام خانواده قربانی شده و به لحاظ روحی و روانی آسیب می‌بینند. او افزود: «ما مسئول استیم فضا را طوری تغییر دهیم و برای مصون بودن انسان‌ها آنقدر دادخواهی کنیم که دیگر قربانی شدن یک فرد به معنای از بین رفتن آبرو و حیثیت تمام خانواده‌اش نباشد.»
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنان یادآور شد که اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر هفتاد سال پیش تمام ارزش‌های انسانی را بدون در نظر گرفتن رنگ پوست، زبان، دین و مذهب، جغرافیا و جنسیت برای همه برابر دانسته است و ۲۵ سال قبل در جلسه‌ی وین قرار بر این شده است که بر اساس اصول‌نامه‌ی پاریس، نهادهای ملی حقوق بشر برای دفاع از کرامت انسانی تأسیس شود.
سیما سمر خاطرنشان کرد که در کنوانسیون‌های بین‌المللی منع شکنجه و حقوق مدنی و سیاسی آمده است که هیچ‌کسی حق ندارد دیگری را مورد آزار و شکنجه قرار دهد، رفتار تحقیرآمیز در برابر کسی جواز ندارد و بر اساس همین کنوانسیون‌هایی که افغانستان به آنان پیوسته است، هیچ‌کس نمی‌تواند دیگری را آزار و اذیت کند.
خانم سمر یادآور شد که معاینات طبی خودسرانه عملی است که در نوع خود شکنجه محسوب می‌شود.
در همین حال عزیزه عدالت‌خواه، معیین وزارت امور زنان نیز تأیید کرد که آزمایش پرده‌ی بکارت شکنجه کردن زنان است. او گفت: «زمانی بکارت یک دختر مورد معاینه قرار می‌گیرد، کرامت انسانی او زیر سوال رفته و در تناقض با ماده‌ی ۲۴ قانون اساسی قرار می‌گیرد. همچنان در ماده‌ی ۲۹ قانون اساسی تعذیب انسان ممنوع قرار داده شده است. زمانی که معاینه‌ی بکارت با اکراه و اجبار صورت می‌گیرد، می‌تواند شکنجه تلقی شود.»
در عین زمان اشرف بختیاری، رییس مؤسسه‌ی علوم عدلی افغانستان یادآور شد که زنان به عنوان یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر در طول تاریخ مورد شکنجه و تبعیض قرار داشته‌اند و در جامعه‌ی افغانستان یکی از مصادق خشونت، تبعیض و شکنجه، بکارت و معاینه‌ی بکارت زنان است که هم از سوی مردم و هم از سوی مجریان قانون اعمال می‌شود.
به گفته‌ی رییس مؤسسه‌ی علوم عدلی افغانستان، جامعه بکارت را معیار سنجش عفت زنان قرار می‌دهد و دولت و مجریان قانون هم آن‌ را وسیله‌ی مجرم شناختن یا برائت دادن زنان قرار می‌دهند، در حالی که علوم صحی از این معاینات حمایت نکرده و آن را فاقد اعتبار علمی می‌شمارد.
بر اساس سخنان آقای بختیاری تعیین کردن گناه‌کار یا بی‌گناه بودن کسی بر اساس آزمایشی که خود هیچ‌گونه اعتبار علمی ندارد، ناشی از ناآگاهی است و جامعه‌ی افغانستان قبل از هر چیزی نیازمند آگاه شدن است.
اشرف بختیاری گفت پژوهش‌های پزشکی ثابت کرده است که خون‌ریزی دلیل باکره بودن و باکره بودن مصداق عفت نیست و این موضوع بر عکس هم صدق می‌کند.

اشتراک گذاري با دوستان :